Erdei iskola Zánkán


Nagy Árpádné (szerk.): Zánka. Erdei iskola munkafüzet
(Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1998.)


Korunkban, a technika bűvkörében élő gyermekeink sajnos, keveset sétálnak a természetben, még kevésbé ismerik erdeink és rétjeink növény- és állatvilágát. Ezt a hiányosságot kívánja pótolni a mintegy évszázados múltra visszatekintő erdei iskola intézménye. Az erdei iskola közvetlen célja, hogy a tanulók élmény-szerűen fedezzék fel környezetükben azokat az élőlényeket, jelenségeket, összefüggéseket, amelyeket a tankönyvekből már ismernek. Távolabbi célja, hogy a diákok a konkrét tapasztalatokon és tudáson túl tudják értékelni - egyáltalán észrevenni - a természet szépségeit.

Az erdei iskola működéséről többen beszámoltak már különböző pedagógiai folyóiratok hasábjain. Így például Hortobágyi Katalinnak több rövid cikke jelent meg ebben a témában (Embernevelés 1991. 3. évf. 1-2. sz., Új Pedagógia Szemle 1942. 42. évf. 5. sz., Iskolakultúra 1993. 3. évf. 13-14. sz.), továbbá a Köznevelésben is olvashatunk az erdei iskoláról. Agárdy Sándor 1993-ban írt Erdei iskola Tornyospálcán című könyvében jó ötleteket ad a tanároknak a természetes környezetben zajló foglalkozások témáját és gyakorlatát illetően. Csabai Dolores pedig munkafüzetet készített az erdei iskola alsó tagozatos diákjai számára. Bilku Rolandné és Nagy Árpádné közösen írtak cikket a veszprémi Bem József Általános Iskola erdei iskolájának munkájáról (Megyei Pedagógiai Körkép 1992. 22. évf. 3-4. sz.), melyben 2-5. évfolyamos tanulók részére feladatokat javasolnak a tanórán kívüli, a szabadban alkalmazható gyakorlati tevékenységekre. Ezek az írások a felszíni formák, erdőalkotó fajok, növények és állatok vizsgálatán kívül felhívják a figyelmet a megfigyelés helyének megismerésére, az erdőben való helyes viselkedés fontosságára is.

Zánkán, a Gyermeküdülő-Centrumban nyílt erdei iskolában - a többi erdei iskolához hasonlóan - a környék, azaz a Balaton-felvidék természeti és kulturális értékeinek megismerését, valamint a környezet ökológiai tanulmányozását tűzték ki célul. A tavaly kiadott, a zánkai iskola programjaira építő munkafüzet első részét ötödikes, második részét hatodikos gyerekek számára írták. Vagyis két egymást követő tanévben is használható: ismétlésre és az élmények felelevenítésére kiválóan alkalmas. A munkafüzet tartalma és szerkezete is megfelel a 11-13 éves tanulók érdeklődésének és előzetes ismereteinek. A biológia és a földrajz órán tanultakat felhasználva, s rengeteg új információval kiegészítve hasznos összefoglalója ez a munkafüzet a már iskolában elsajátított tananyagnak, és a természetben közvetlenül megtapasztalt valóságnak. A talaj, a víz, a növény- és állatvilág tanulmányozása után kitöltött feladatok, majd a táj irodalmába és történetébe, sőt néprajzába is betekintést adó fejezetek teljes körű ismeretekhez juttatják a gyerekeket Zánkának és környékének múlt és jelenlegi állapotáról.

Első olvasatra talán nehéznek tűnnek a munkafüzet változatos, érdekes, olykor elgondolkodtató feladatai, de egy jól felkészült tanár magyarázata, valamint a kirándulások előtt és közben elhangzott, figyelmet felkeltő és irányító kérdések, felszólítások után könnyen kitölthetők. A munkafüzet sematikus ábrái ugyan nem színesek, de a lényeget megmutatják, a természetben megfigyelt élőlények beazonosíthatók és a feladatok megoldására alkalmasak, azaz megfelelnek a foglalkozásokon részt vevő tanulók elvonatkoztatási képességének. Az ajánlott és felhasznált irodalomjegyzékek teljeseknek mondhatók. A tanárok és tanulók különböző témákkal kapcsolatban felmerült kérdései ezek segítségével kitűnően kielégíthetők.

A munkafüzet tematikája és feladattípusai példaadók lehetnek minden, az ország bármely pontján működő erdei iskola, természetben szervezett tábor, valamint a kirándulásokon résztvevők számára ("csupán" a helyszínhez kell alkalmazkodni). A pedagógiailag helyénvaló, és anyagát tekintve jól megszerkesztett mű eléri célját: a tanulóknak minden oldalról bemutatja a "magyar tenger" partján fekvő, üdülőhelyéről jól ismert Zánkának és környékének már kevésbé ismert élővilágát. A természet iránti érdeklődés felkeltésével párhuzamosan annak védelmére is buzdítja a felnövekvő ifjúságot.

Kércsi Renáta
PPKE BTK

Következő cikk