A Föld, amelyen élünk...


Jakucs László - Nagy Gáborné: A Föld, amelyen élünk 1. Természetföldrajz
(Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.)


A szegedi Mozaik Oktatási Stúdiót illeti a dicséret, hogy új típusú, az eddigiektől eltérő szellemiségű és tartalmú, szakmailag megalapozott földrajzi tankönyvsorozat kiadásába kezdett. Jakucs Lászlóné és Nagy Gáborné írták ennek első kötetét, mely négy nagy részben - Világegyetem; Tájékozódás térben és időben; "És mégis mozog a föld", avagy A nyugtalan bolygó; Föld, víz, levegő, avagy Az élő bolygó - 22 fejezetre, leckére tagolódik.

Ez a tankönyv tartalmában korszerűbb a korábbi évtizedek tankönyveihez viszonyítva. Egy egész fejezet foglalkozik a világegyetemmel, a csillagrendszerekkel, a bolygókkal. Sokszínűségét csak fokozza a számos műholdkép és űrfelvétel. Szintén újdonság, hogy minden rész, illetve a fejezetek egy része egy odatartozó irodalmi idézettel kezdődik. Sajnálatos azonban, hogy a környezetvédelemről kevés szó esik. Utóbbi pedig nagyon is hasznos lenne, hogy a diákok legalább a földrajz órákon szembesüljenek ezzel a globális problémával.

A háromhasábos szerkesztés jól áttekinthetővé teszi a fejezeteket. A fontosabb fogalmakat és információkat vastagon szedték, így irányítva a tanulók figyelmét. Barna mezőben a fejezetekhez kapcsolódó érdekességekről olvashatunk. Pirossal szedve pedig könyvajánlót találunk, amelyekben az érdeklődők többletinformációhoz juthatnak az adott témával kapcsolatban. Minden rész elején tartalmi összefoglaló van, amelyekben ugyancsak elkülönítik a fontosabb fogalmakat. A végén pedig rövid, lényegre törő emlékeztetővel zárulnak az egyes fejezetek, amelyek a legfontosabb ismereteket emelik ki az adott részből. A tanulást, a felkészülést segítik a leckék végénél található, pirossal szedett ellenőrző kérdések.

Több gyakorlat is szerepel az egyes fejezetekben, amelyek révén a köznapi életben is hasznosítható ismereteket sajátítanak el a tanulók: tájékozódás a térképen a csillagok segítségével, földrajzi helymeghatározás. A könyv nem tartalmaz kislexikont, de ez nem is hiányzik, ugyanis a fogalmak meghatározása már a leckékben megtörténik.

A fejezetek szerkezetileg, logikailag jól felépítettek, terjedelmüket tekintve jól tanulhatók és taníthatók. Minden fejezet gazdag színes fotókban, ábrákban. Összességében elmondható, hogy érdemes kézbe venni ezt a tankönyvet, mert nagyon sokszínű, és az általános tananyagon kívül nagyon sok kiegészítő információt is tartalmaz.

Szabó Gyöngyi
PPKE BTK

Következő cikk