Ázsia története és földrajza


Dürr Béla - Veresegyházi Béla: Ázsia története és földrajza
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996.)


Ázsia története és földrajza az "Olvasókönyv kontinensekről" című, elnevezésű sorozat második kötete, amely méltó folytatása a művelődési miniszter által még 1993-ban jóváhagyott Amerika története és földrajza című kötetnek. Dürr Béla és Veresegyházi Béla munkája 1996-ban, Budapesten jelent meg a Műszaki Könyvkiadó gondozásában.

A szerzőpáros a bevezetőben tárja az olvasó elé, hogy könyvük publikálásának elsődleges célja azon "köd" eloszlatása volt, amely még mindig eltakarja előlünk Ázsia kultúrájának sokszínűségét. Feltett szándékuk megszüntetni az "ázsiai" jelző olyan jellegű használatát, mellyel e kontinensről vajmi keveset tudó emberek próbálnak a kulturálatlanság megjelölésére használni. Valljuk be őszintén: kiapadhatatlan az előítéletek forrása! Az öntudatos, Európa-lakó büszkén hirdeti: a kultúra magja itt csírázott először! Azonban hamar ráébredhetünk - ha olvassuk e könyvet -, hogy a mi földrészünkhöz képest jóval kisebb területtel rendelkező országok is képesek civilizációnkat túlszárnyalni. "Bármilyen hihetetlenül hangzik is, az indiai kultúra több jelentős irodalmi, művészeti alkotást és szellemi értéket hozott létre, mint amennyit az egész európai hagyomány magáénak mondhat" - írják a szerzők. Csak mellékesen említem meg: e könyv írói nem elfogult Ázsia-kutatók.

A kötet borítása egyszerű és praktikus, melyre a kiterített földgömb Ázsiát ábrázoló része került. A mű lexikális tartalma 150 oldal, amelyet igen gazdagon illusztrál 34 földrajzi ábra és 32 színes fotó. Mindezek a földrajzi ismeretek elsajátításának rendkívül hasznos segédeszközei. A képek jó minősége és az ábrák érthetősége is a tankönyv érdekes jellegét szolgálja.

A szerzők jól áttekinthető módszerekkel közelítenek az egyes témakörök taglalásához. A könyv elején általános bevezető foglalkozik a Föld legnagyobb kontinensének bemutatásával. A következő részekben égtájak szerint osztják fel a területet és írják le az ott található országok földrajzi adottságait. Központi kérdésük: Milyen életfeltételeket teremt az ázsiai földrajzi környezet? Ezek után az ott élő népek, nemzetek történeti fejlődése követhető nyomon vallási, irodalmi és művészeti kitérőkkel szegélyezve. Közös témájuk: Hogyan befolyásolja a földrajzi környezet a történelmi események kimenetelét? Figyelemre méltó a történelmi áttekintések tömörsége és pontossága, amelyek az idegen szakkifejezések ellenére könnyen olvashatók, érthetők.

Ezt a tankönyvnek, tankönyvi segédletnek egyaránt alkalmas kötetet nem csupán a középiskolai tanulók forgathatják nagy élvezettel, hanem az érdeklődő olvasó is talál benne számos meglepő ténymegállapítást. Az Ázsiát megismerni, illetve beutazni szándékozók számára e könyv nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaz, de megbecsült helye lehet a gyermek, a család könyvespolcán is.

Szabó Zoltán
PPKE BTK

Következő cikk