Könnyedén a nehezet


Döbrentei Zoltánné: Földrajzkönyv és munkafüzet a tizennégy éves korosztály számára
(Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1999.)


A celldömölki Apáczai Kiadó által 1999-ben megjelentetett földrajzkönyv első pillantásra egy teljesen átlagos tankönyvnek tűnik. Végigtanulmányozva azonban, a régebbi tankönyvvariánsokhoz képest sok pozitív újdonságot fedezhetünk föl abban.

Már a könyv és a hozzá tartozó munkafüzet is tartalmaz egy rövid ismétlő részt az előző évi tananyaggal kapcsolatban, ami egyébként sok más tárgyú tankönyvből hiányzik. A diákoknak ugyanis szükségük van a korábban tanultak felelevenítésére, különösen egy hosszú nyári szünet után, tanévkezdéskor.

Az Európával foglalkozó részen belül egy lecke az Európai Unióval is foglalkozik. A rövidebb csillagászati földrajzi rész nagyjából a korábbi tematikának megfelelően ismerteti az alapvető tudnivalókat, ezen kívül pedig kiegészíti a megfelelő részeket egy-egy legújabb csillagászati felfedezés, megfigyelés eredményével.

Az alapvető tantervi anyag mellett nem csupán a rengeteg ábra, fénykép és grafikon teszi szemléletessé a könyvet, hanem számos kiegészítő információ is - mint például a különböző európai országokkal kapcsolatos történelmi vonatkozások, továbbá a kiemelten, zöld betűkkel szedett, sok-sok környezetvédelmi kérdésekkel, problémákkal foglalkozó szövegrészek. A tanulók számára ezen kívül nagy segítség jelentenek az egyes leckék végén megtalálható, kék betűkkel szedett ismétlő kérdéssorok.

A számos színes illusztráció rendkívül színessé és érdekessé teszi ezt a tankönyvet, ami még nagyobb érdeklődést vált ki a diákban a földrajz iránt: ez esetben hangsúlyozottan Európa, az európai országok földrajza, valamint az alapvető csillagászati földrajz került terítékre. Azonban ez néha a visszájára fordul: a sok kép és grafikon néhol már túlzottan zsúfolttá teszik a könyvet, és ez a bőség utóbb kissé zavaróvá válik.

E tankönyv utolsó lapjain, a függelékben találunk Európával kapcsolatos különböző statisztikai adatokat táblázatokba foglalva, amelyek a legújabb felmérések alapján készültek. Az egy-két javítandó nyomdahibától eltekintve ezek nagyon hasznosak, noha viszonylag gyorsan avuló ismereteket tartalmaznak. Szerencsésebb lett volna elszakadni a rossz hagyományoktól, és inkább a modern információforrások (statisztikai évkönyvek, az Interneten elérhető adatbázisok) felé irányítani a gyerekek figyelmét.

Ugyancsak a könyv végén találjuk meg a szerző által javasolt, igen jó kiegészítő szakirodalom listáját. Ezeknek a könyveknek az ismerete és forgatása véleményem szerint annyira fontos lenne a földrajztanulmányok során egy, a környező világban zajló események, változások iránt egyre jobban érdeklődő diák számára, hogy talán jobb lett volna ezeket közvetlenül a megfelelő témával foglalkozó leckék után feltüntetni.

A tankönyvhöz tartozó munkafüzet is megfelelően követi a tankönyvi ismeretanyagot, és feladataival segíti a tanulót az anyag elsajátításában. Különösen hasznos a sok topográfiai, illetve a gazdaság- és természetföldrajzi ismereteket ellenőrző gyakorlat. A munkafüzet végén kifogásolhatónak tartom, hogy a felsorolt körülbelül 110 földrajzi hely konkrét ismerete helyett a szerző csak megközelítőleg negyvenet követel meg, amit a diáknak kötelezően tudnia kell. Véleményem szerint ugyanis a felsoroltak mindegyike a legalapvetőbb európai topográfiai tudás követelménye kellene, hogy legyen.

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a Döbröntei Zoltánné tankönyvéből tanuló nyolcadikosok valószínűleg megalapozott földrajzi tudással fognak beíratkozni a középiskolába.

Simon Borbála
PPKE BTK

Következő cikk