Taneszközfigyelő

negyedévente megjelenő virtuális folyóirat

Alapító főszerkesztő: Karlovitz János Tibor

Nyilvántartási száma: 3.4.1.1306/1999.

(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Lapnyilvántartás határozata alapján)

1. évfolyam 1. szám (2000. január 15.)

Tartalom:

Tanulmányok

A tankönyvügy minőségelvű rendszer-modelljének vázlata

Tankönyvkritikák, recenziók

Régi-új tankönyv (Természetismeret)

A Föld, amelyen élünk... (Földrajz)

Ázsia története és földrajza (Földrajz)

Könnyedén a nehezet (Földrajz)

Harmincnégy év külön kötetben? (Történelem)

Történelemkönyv Balla Árpád szerint (Történelem)

Kinek ajánljam? (Történelem)

Újkori problématörténet (Történelem)

Tanulást, tanítást segítő kiadványok

Cigánygyerekek nevelése (Különleges bánásmódot igénylő gyerekek)

Meglepetés (Osztályfőnöki munka)

Posztumusz osztályfőnöki kézikönyv (Osztályfőnöki munka)

Erdei iskola Zánkán (Természetismeret)

Teológiai bevezetés az Ószövetségbe (Vallásismeret)

Igazságok közérthető nyelven (Vallásismeret)

Kérlek, ne oktass ki! (Vallásismeret)

Taneszközök, iskolai eszközök

Arcképcsarnokok az osztályteremben

Hírek, információk

A tankönyvvilág híreiből

Megújulás

educatio@drotposta.hu