Posztumusz osztályfőnöki segédkönyv


Fürstné dr. Kólyi Erzsébet és munkacsoportja:
A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában
(Flaccus Kiadó, Budapest, 1999.)


Korunkban megváltozott, jelentősen kibővült a pedagógus tevékenysége az iskolában, ami több és új típusú feladatok elvégzésében, továbbá a legkülönfélébb problémák megoldásában nyilvánul meg.

Az iskolák új célkitűzése az, hogy a minőségi megújulás jegyében széles körű alapműveltséggel rendelkező, sokoldalú, hazájukat és a többi embert szerető, erkölcsös értékrenddel bíró fiatalokat adjanak az országnak. A kézikönyv e nehéz feladat nevelői, osztályfőnöki munkájának elvégzéséhez nyújthat jelentékeny segítséget.

Első helyen az iskolai osztályfőnöki munka szerepel, amely az új törvényrendeletek, oktatási, pedagógiai programok hatására erősen differenciálttá, a korábbi állapotokhoz képest sokkal bonyolultabbá vált. A kézikönyv hónapokra lebontva igyekszik felvázolni az osztályfőnök legfontosabb feladatait. Felsorolja a jogi rendeleteket, amelyekkel az osztályfőnöknek tisztában kell lennie, hogy munkáját a minőségbiztosítás keretében pozitív eredményeket felmutatva végezhesse el. Ez a rész fogalmazza meg az osztályfőnök kapcsolatának mibenlétét a többi pedagógussal, a munkaközösségekkel, a diákönkormányzattal és a szülőkkel. A definíció-szerű meghatározásokon kívül a mellékletekben jól kidolgozott munkaközösségi programot, valamint hónapokra, osztályokra lebontott szülői értekezleti témajavaslatokat ad közre.

A következő rész a budapesti iskolák konkrét példáján keresztül az osztályfőnök tanulást segítő szerepéhez ad támpontokat. A felzárkóztatás, a diszlexiás és a lemaradó diákok tanításának szemléltetései jól használhatók minden pedagógus számára. E meghatározott példákon túl kérdőívek, elemzések, valamint irodalomjegyzék található ebben a fejezetben.

A tanuló viselkedése, önbizalma, önbecsülése, önértékelése a címe a soron következő problémakörnek. A pedagógusok kérdőíveket kapnak, amelyek segítségével betekintést nyerhetnek a gyermekek belső világába. Ezeken kívül a szerző pszichológiai eredményeket is elénk tár, hol szöveg, hol pedig ábrák segítségével. A legfontosabb gondolatokat bekeretezve találja az olvasó.

További fontos osztályfőnöki feladat az iskolai ellenőrzés. E fejezet keretében az osztályfőnöki ellenőrzés, értékelés szabályait, lehetőségeit mutatja be az érdeklődőknek. Táblázataiban nagyon jól összefoglalja a fő jellemzőket, típusokat és szempontokat.

A neveltségi szint vizsgálatával foglalkozik a kézikönyv befejező része. A többi fejezethez képest itt lecsökken a szöveg terjedelme, s ennek helyét inkább a mellékletekben szereplő kérdőívek veszik át, amelyek segítségével gyakran felmerülő problémákra kereshetjük a választ.

A kézikönyv lezárásaként két részletes, és igen gazdag bibliográfiát találunk a felhasznált és az ajánlott irodalomról. A könyv tehát részletesen bemutatja, hogy milyen új típusú feladatokkal kell a modern kor pedagógusának megküzdenie, s egy alapos, magas szintű útmutatást nyújt e feladatok elvégzéséhez. Ezért ajánlom a kézikönyvet mindazoknak az osztályfőnököknek, akik az oktatás, nevelés új célkitűzésének eleget kívánnak tenni.

Lőrincz Andrea
PPKE BTK

Következő cikk