Megújulás

Idejében megjelent a tankönyvjegyzék - legalábbis annak elektronikus változata az Interneten. Feltéve, hogy ugyanarról beszélünk: a minisztériumi illetékesek által hivatkozott http://www.tankonyv.info.hu

Internet-címen megtaláljuk a "Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszert", de azon belül sehol egy kiegészítő feliratot vagy utalást arra, hogy ez lenne az Oktatási Minisztérium hivatalos tankönyvjegyzéke. Így az egyik szemünk nevet, a másik viszont sír: egyrészt nagyon örülünk annak, hogy idén a jogszabályban előírt határidőre van tankönyvjegyzék, másfelől viszont szomorúak vagyunk, mert nem lehetünk egészen bizonyosak afelől, hogy tényleg azt találtuk meg, amit kerestünk.

A Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerben január elején összesen 179 kiadó 5100-nál is több művének adatait találtuk meg. A pontos szám meghatározásánál kissé bajban vagyunk, mivel több esetben találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy különféle tévedések vagy félreértések miatt ugyanaz a kiadvány kétszer szerepel (helytelen begépelés miatt eltérő kód, vagy hogy a kiadó ugyanazt a kiadványt több évfolyamon szerepeltethesse, több kód alatt található egyazon könyv).

Az adatbázis kialakításakor maximálisan figyelembe vették azt, hogy a kiadványokról a saját kiadója tudja a legteljesebb, legrészletesebb információt nyújtani. Ezért még tavaly tavasszal, majd a pótlásért nyár elején floppylemezen kiküldték a kiadóknak azt a formulát, kitöltendő adatlapot, amelyet azután a győri informatikai központban összegeztek, feldolgoztak, rendszerbe illesztettek. Ennek eredményeképpen készült el ez a hatalmas rendszer, melynek tételes átnézése e sorok írójának mintegy hatvan munkaórájába telt - a címlapok és a tartalomjegyzékek nélkül.

De egyáltalán nem kell, nem is szükséges valamennyi kollegának az összes tételt megnéznie; elég, ha csak a saját szakterületén tájékozódik, így mindjárt nem tűnik olyan "vészesnek" a választék áttekintése. Egy-egy tantárgy vagy műveltségterület lekérdezésekor a tájékozódónak - lélektanilag is pontosan - a kiadványok címjegyzéke (másodlagosan a szerzője) tűnik a szemébe. Így "pillanatok alatt" át tudja tekinteni az ismert és kevésbé ismerős címek listáját, s csak arra kattint rá - feltéve, hogy az Internetet vagy a CD-ROM-ot használja -, ami őt közvetlenül érinti, érdekli.

Örvendetes, hogy az adatbázisban végül is megmaradt szinte minden korábbi, tavalyi tétel. Így nem lesz gond tankönyvválasztáskor, hiszen semmi sem esett ki a forgalomból. Kellemetlen meglepetésre legfeljebb a kisegítő iskolák pedagógusai számíthatnak, de ők sem maradnak taneszköz nélkül: a számos újdonság bőségesen kárpótolja majd őket.

A legjelentősebb változás az, hogy százával kerültek fel a listára ún. nem nyomtatott taneszközök: főként videófilmek és CD-ROM-ok, de hangkazetták, transzparensek, betűkészletek, számítógépes programok, társasjátékok és falitáblák is. Közülük a legjelentősebb az MTV Rt. Televideó Kiadó 234 féle kazettája.

Tartarlmi bővülést jelent a felekezetekhez tartozó kiadók és művek minden megelőzőnél nagyobb mennyiségű visszakerülése - itt azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezek az intézmények többször nem a "saját portékájukat" kínálják. Érdekes, hogy ezek között nem csupán hittankönyveket találunk, hanem bármely tanár kezébe adható, értékes, például nyelvtani-helyesírási segédleteket is.

Az örvendetes nyitás jele, hogy idén fekerülhettek a határon túli kiadók munkái is. Ez nagyon szép gesztus feléjük, ugyanakkor a hazai pedagógusok is profitálhatnak abból, ha betekintést nyernek az "összmagyar" tankönyvtermésbe.

A nemzetiségi oktatás tankönyvei és a gyógypedagógiai taneszközök keresése rendezettebbé vált a tankönyvi adatbázison belül: az oktatási típus célirányos megválasztásával csak ezeknek a felsorolását kaphatjuk meg.

Sajnos, becsúszott egy-két bosszantó hiba is. A legfőképpen azt kifogásulhatjuk, hogy 260-nál is több kiadvány esetében nem került feltüntetésre a beszerzési ára. Ez a határon túli kiadók esetében érthető - amennyiben a róluk való tájékoztatást csupán információnak, de nem hozzáférhető, konkrét tankönyvválasztási lehetőségként tartjuk számon. Több hazai kiadó esetében azonban kellemetlen meglepetés érheti a gyanútlan megrendelőt. Szerencsére ez a hiányosság könnyen pótolható, hiszen az Interneten akár napokon belül megjelenhet a helyes és korrekt ár.

Jónéhány helyen - főként az egyházi kiadóknál - lemaradt a minisztériumi engedélyszám. (Lehet, hogy nincs is?) Valószínűleg ez is könnyedén pótolható.

Előfordul, hogy egy-két kiegészítő, például hangkazetta esetében a hozzáértő meg tudja ugyan állapítani, hogy az nem tankönyv, de a címből és a részletező adatokból ez mégsem egyértelmű. Mivel ilyen csak egy-két esetben fordul elő, egy kis odafigyeléssel ez is könnyen korrigálható.

A taneszközök - különösen a CD-k és a számítógépes programok - esetében a későbbiek folyamán célszerű lenne mindenütt megadni a javasolt minimális eszköz-igényt (például számítógépes konfigurációt), nehogy valaki olyat rendeljen, amit aztán nem tud felhasználni.

A Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszer fejlesztési lehetősége, és az oktatásban használatos eszközök listájának teljessé tétele lehet, ha a későbbiekben feltüntetésre kerülhetnének a tágabb értelemben vett taneszközök, illetve még a jellegzetes iskolabútorok, a kötelezően előírt tanszerek beszerzési, hozzájutási adatai is.

Maga a rendszer jól áttekinthető, kitűnően követhető. A felhasználó a nyitó lapon kétféle keresési mód közül választhat: teljes változat vagy formailag egyszerűsített változat. Előbbi sokoldalú keresést tesz lehetővé, utóbbi a lényegében már ismert kiadványok azonosítását szolgálja. Az előbbinél sorakozó szempontok: keresés tantárgy, kiadó, cím, szerző, évfolyam, oktatási típus és maximális ár, illetve ezek kombinációja szerint. Az egyszerű keresésnél pedig csak a szerzőre, illetve címre, vagy e kettő kombinációjára kérdezhetünk rá.

Amint meghatároztuk kereső kérdésünket, megkapjuk az ún. találati listát. Ez a talált könyvek címét, illetve szerzőjét, szerzőit tartalmazza. Az egyes sorokra rákattintva jutunk el a konkrét művek adatlapjához, amelyen igen sok hasznos információt találunk: részben a már ismertetett adatelemeket rendszerezett, jól áttekinthető, egységes formátumban, részben továbbiakat, mint például a kiadvány típusa, nyomás, gyártás, terjedelem, méret, beszerzési ár, ár érvényessége (vagy, ha van külön, csak a tankönyvjegyzékben szereplő ára, az is feltüntetésre került egy külön sorban), engedélyszáma, a kiadó megjegyzése. A teljes változatnál jelölésre került a tankönyvi típus, a kötésmód, az ajánlott óraszám, de még a sorok száma és a formátum is. Számos esetben megtudhatjuk az ábrák százalékos arányát, az ívszámot, az első kiadás évét, a színek számát és még a melléklet színét is. Igen fontos a külön feltüntetett kapcsolódó könyvek rovata. Színes kiemelés jelöli, ha a könyv tartós, új, fakultáción ajánlott, NAT-kompatibilis, avagy hagyományos. Külön rubrika áll rendelkezésre a tartozékok megnevezésére.

És akinek ez sem elég, a legtöbb kiadványnál be tud tekinteni annak tartalomjegyzékébe, illetve külön meg tudja nézni a címoldalát. Utóbbi különösen akkor jön jól, ha a tanító vagy a tanár "vizuális típus", s nem annyira a címéről, vagy éppen a szerzőjéről ismerős számára valamely tankönyv, hanem a színéről.

A formailag egyszerűsített változat használatakor kapott találati lista esetében pedig ugyanabban a sorban, a cím, a szerző és a kiadó megnevezése alatt, de azzal együtt szerepelnek a kiadói kód, az oktatási típus, a tantárgy, évfolyam, NAT témakör és az ár.

Elmondhatjuk tehát, hogy nehezen lehetne kitalálni ennél sokoldalúbb és informatívabb tájékoztatási módot. Úgy tűnik, a legfrissebb tankönyvi adatbázis hasznosan és kitűnően szolgálhatja a pedagógusok tankönyvválasztását.

Külön örvendetes tény, hogy időközben az Internet-hozzáférés díja olyannyira olcsóvá vált, hogy az még egy vékonyabb pénztárcájú pedagógusnak sem okozhat gondot: egyhavi hozzáférést már bruttó 1000-1250,- forintért is lehet kapni egyik-másik szolgáltatótól.

S ami a legnagyszerűbb újítás a tankönyvrendszerben: a Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszer segítségével a tankönyvek megrendelése közvetlenül bonyolítható le. Megszűnhet tehát az egyes kiadókkal való levelezés, a sok papiros közötti nehéz eligazodás, a papírmunkából fakadó tévedések mind-mind elkerülhetőkké válhatnak, hiszen mindez akár elektronikusan, könnyen, egyszerűen, áttekinthetően is intézhető.

Összegezve: csak az elismerés hangján szólhatunk arról, hogy több éves előkészítő munka után - a Középiskolai Felvételi Információs Rendszerhez hasonlóan - a tankönyvügy terén is lehetőség nyílt egy, az iskolákat a visszaélésektől és visszásságoktól megkímélő, egyúttal az oktatási kormányzatot kellő információval ellátó, remélhetően olcsón működtethető, elektronikus információs rendszer kialakítására.

Karlovitz János Tibor
OKSZI