Történelemkönyv Balla Árpád szerint


Balla Árpád: Történelem az általános iskola 6. osztálya számára
(Korona Kiadó, Budapest, 1999.)


Balla Árpád történelemkönyve, valamint a hozzá kapcsolódó olvasókönyv az általános iskola hatodik osztálya számára, a Korona Kiadó gondozásában látott napvilágot. Már maga a borító is megnyerő külsejű, kellemes kék színe semmiképpen sem ijeszti el az iskolásokat. Kár, hogy ez a tankönyv sem keményfedelű, így valószínűleg igen megviselt állapotban lesz a tanév végére. (Igaz, ezt a "fogyatékosságot" a kiadó hamarosan pótolja, s így a 2000/2001. tanévtől már ún. "tartós" kivitelezésben is kapható lesz.)

A bevezetésben a gyerekek nagyon jó eligazítást kapnak a tankönyv használatához, sőt egy pár mondatos bekezdésben még az adott korszak legfontosabb kérdéseit is összefoglalták számukra. Rögtön szembetűnik, hogy milyen sok rajzot, illusztrációt tartalmaz a könyv. Ezek nagyon hasznosak a vizuális tanulás szempontjából. Sajnálatos azonban, hogy csupán a fekete, és egy "megfáradt" sárga szín kombinációjával "tarkították" azokat. Így is hűen ábrázolják a korszak emberének legjellemzőbb öltözékét, foglalkozásait, eszközeit. Zavaró, hogy a figuráknak nincs arcuk, ezáltal rideggé válnak, igaz, hogy ezen képek esetében az arcnak nincs is túl nagy szerepük.

Nagyon jó ötlet, hogy a tankönyv első fejezete az ötödik évfolyamos, osztályos tananyag ismétlésével kezdődik. Minden nagyobb témakör kisebb fejezeteket tartalmaz, e fejezetek is még kisebb alfejezetekre tagolódnak. Ezáltal nagyon jól áttekinthető a könyv, mert az egyes szövegrészek elkülönülnek egymástól. A legfontosabb és újnak számító fogalmakat vastag betűvel, vagy dőlten szedve emelték ki.

A szöveg rövid bekezdésekből áll, amelyek lényegre törők, egyértelműek. A téma felépítése logikus, megfelel egy hatodikos tanuló képességeinek. A megértést segítik a már említett rajzok az azokhoz kapcsolódó kérdésekkel, valamint a szemléltető ábrák és térképek. Az egyes fejezetek végén is találunk kérdéseket, feladatokat, amelyek ténylegesen fejlesztik a gyerekek gondolkodási készségét.

A tankönyv függelékként közöl egy időrendi (kronológiai) táblázatot, melynek kifejezetten jó a felosztása. Található benne egy kislexikon is, amiben magyarázatot kapnak a legfontosabb fogalmak. Ezeket gyakran rajzok egészítik ki, teszik szemléletessé. A könyv legvégén már - végre - színes képek is vannak. Kár azonban, hogy ezeket nem a tankönyvi szövegek kíséretében láthatjuk.

A tankönyvhöz kapcsolódik egy olvasókönyv is. Szerencsére helyenként ez is tartalmaz illusztrációkat, így nem olyan "tömény" az írott szöveg. Ezek az olvasmányok jól kiegészítik a tananyagot, segítik annak megértését. Érdekesek, figyelemkeltők, továbbá hozzátartoznak az általános műveltséghez is.

A két kötet együttes használata javasolt, így azonban meglehetősen nagy az anyag egy hatodik osztályos gyermek számára, nem beszélve arról, hogy a két könyvnek már maga a súlya sem csekély.

Aradszki Adrienn
PPKE BTK

Következő cikk