Kinek ajánljam?


Jakab György: A középkor világa.
Tanulási segédlet középiskolásoknak a történelem tanulásához
(Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, Budapest, 1994.)


Manapság rengeteg tankönyv van forgalomban. A tanároknak nagyon nehéz eldönteni, melyiket vetessék meg a diákokkal. Íme, ez is egy újabb próbálkozás, hogy a hagyományos gimnáziumi könyvnél egy jobb szülessen. Ami megfogott az ismertetőjében, az az volt, hogy diákszerkesztőket kértek fel a megírás során, valamint az, hogy mint a hátlapon olvasható, nem az az írók célja, hogy "az első betűtől az utolsóig megtanulják". Igen sok benne az illusztráció és a térkép, ami egy történelem tankönyvnél igen előnyös. Minden fejezethez tartozik egy kislexikon, amely az évszámokat és a fogalmakat tartalmazza igen áttekinthetően, átfogó képet ad, és megkönnyíti a tanulást is. Ezen kívül nagyon sok érdekes forrás és monda olvasható a könyvben, mindig az adott témához, témakörhöz kapcsolódóan. Ezek a források nagyon alaposan és jól kiválasztottak. A fejezetek végén kérdések találhatók, amelyek egyik csoportja kimondottan a tárgyi tudást kéri számon, a másik pedig ötletes, inkább a fantáziát megmozgató kérdéscsoportból áll, ezek a "játszva való tanulást" segítik. A "hagyományos" tankönyvekénél jóval részletesebben foglalkozik az iszlámmal és az arab világgal. Utóbbi által betekintést nyújt egy idegen, az európai kultúráétól eltérő világba. (Indirekten hozzásegít más népek eltérő kultúrájának elfogadására.)

Furcsának találtam viszont, hogy "bevezetőként" egy képet találtam. De még ennél is jobban meglepett, hogy Anglia meghódítása egyetlen mondatból, és egy kétoldalas képből áll. Tudom, hogy sokszor a szavaknál többett mond egy festmény, de ennyire?! Sok témában csak nagy általánosságokban ír, nem tényanyagot, hanem inkább érdekességeket tartalmaz. Írója minden bizonnyal megpróbálta a száraz történelmet olvasmányossá, "meséssé" tennei, csak fáradozásai közben eltörpült a valódi tananyag. Különösen kevésnek találtam a magyar történelemmel foglakozó részeket, ahhoz viszonyítva, hogy a Kelettel mennyit foglalkozik.

Egy sajátos "keverék", eklektikus alkotás jött így létre, amely tankönyvnek nem elég, kiegészítő olvasmánynak viszont túl sok. Talán jobb lett volna külön egy tanköny - és külön egy szemelvénygyűjtemény. A kettőt egy könyvön belül akarták megvalósítani, így viszont az arányok csúsztak el. A tanár kezében azonban egy, csak a tényanyagot tartalmazó tankönyv mellé remek kiegészítésül szogálhat.

Czinger Katalin Brigitta
PPKE BTK

Következő cikk