Igazságok közérthető nyelven


Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai
(Szent István Társulat, Budapest, 1999.)


A Szent István Társulat 1999-ben jelentette meg Beran Ferenc A keresztény erkölcs alapjai című könyvét. A kiadvány elsősorban igényes egyetemistáknak, középiskolásoknak szól, hiszen az ő korosztályuk számára a legfontosabb az alapvető erkölcsi fogalmak, kérdések tisztázása. Azonban bárki, aki teljesebb életre vágyik - akár vallásos, akár nem - érdeklődéssel forgathatja: lelki segítséget, magyarázatot, útmutatást meríthet abból.

Manapság, sajnos, nem létezik általános, mindenki számára egységes értékrend. Nem tudjuk, mi jó és erkölcsös, és mi nem az. A XX. század végén élő embernek már nagy valószínűséggel "nem súg jól" a lelkiismerete a sok-sok káros hatás miatt. Számos véleménnyel, irányzattal, gondolkodásmóddal szembesülünk. Ami az egyik felfogásban létfontosságú igény, az a másikban elvetendő, konzervatív dolog. Amit egyesek embertelennek találnak, azt mások korszerű megoldásnak vallják. Bizonyára mindannyian tudnánk példákat hozni a nézetek sokféleségére. Belátható, hogy léteznek eszmék, amelyek káros életmódra serkentenek anélkül, hogy ennek a befolyásolt személy tudatában lenne. Tisztán kell látnunk. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt az útmutatást, amelyet a vallásos emberek Istentől való, örök törvénynek neveznek.

A könyv segít az etikai kérdések precíz tisztázásában. Alapvető célja az, hogy a keresztény erkölcs alapjaival, fogalmaival megismertesse az olvasót. A szerző az egyes témákat pontokba szedi, majd az adott fogalom meghatározása után lényegre törő magyarázatokkal, hasonlatokkal, példákkal szolgál. Szerencsés módon sehol nem találkozunk terjengős, bonyolult eszmefuttatásokkal. A kötet előnyös tulajdonsága a pontosság és az összeszedettség, amely által könnyen érthetővé válik a súlyos, nagy jelentőségű tartalom, s amelynek köszönhetően még a tankönyvek sorában is megállhatja a helyét. Az áttekinthető felépítést nem szakítják meg feleslegesen illusztrációk, viszont megfelelő mennyiségű irodalmi utalás kapcsolódik a témákhoz.

Kinyitva a könyvet, elsőként az erkölcsi alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg. Továbblapozva megtudjuk, hogy melyek azok a törvények, amelyekhez alkalmazkodva tisztességesen élhetünk, és melyek azok a bűnök, amelyek napról-napra jelentkeznek életünkben. Egyfajta sajátos "térképet" kapunk a tökéletes útról, s még a bennünk élő erényeket is rendszerben tekinthetjük át.

A borítót nem véletlenül díszíti Rembrandt A tékozló fiú című festményének részlete: kifejeződik benne Isten szeretete, amellyel mindent képes megbocsátani, és ezen keresztül új lehetőséget adni a megtérőnek. Beran Ferenc könyve ehhez nyújt eligazodást a hívőknek.

Gáspár Piroska
PPKE BTK

Következő cikk