Szabó Attila:


Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig


(Veritas Kiadó, Győr, 2000)


Az egyik középiskolás könyvemet szeretném bemutatni. Azért esett erre a választásom, mert a művészettörténet a kedvenc tantárgyam volt a gimnáziumban. Négy évig tanultam ebből tankönyvből, majd az érettségihez is felhasználtam. Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig című művét szeretném elemezni. Hasznosnak találom a könyvet, ajánlom másoknak is, akiket érdekel a művészet.

A könyvet 2000-ben a Győrben működő Veritas Kiadó adta ki. Ragasztott papírkötésben, magyar nyelven jelent meg. A könyv borítóján négy műalkotást láthatunk. Leonard da Vinci: Mona Lisa Gioconda (1503), ami ma a párizsi Louvre-ben található. Olmék fej, ami időben i. e. I. évezredre tehető. Alberto Giacometti: Az erdő (1950); ez egy bronzból készült alkotás, ami ma Duisburgban található a Wilhelm-Lehmbruck-Múzeumban. Végül Piccaso: Síró nő (1937), amit Londonban tekinthetünk meg.

Ez a vázlat gyűjtemény a tanárok és diákok számára egyaránt megfelelő, hogy rálátásuk legyen a művészeti korokra és stílusokra. A könyvet több órára is lehet ajánlani a rajz és műalkotások elemzésére vagyis környezet és vizuális kultúrára, művészettörténetre, történelemre, irodalomra vagy zenetörténeti-órákra. A könyven egymás után vázlatosan leírva találunk egy-egy művészettörténeti kort vagy stílust. A könyv a következő részeket foglalja magába: Ősművészet (i.e. 2500-ig), Bronzkori művészet (i.e. XX-V. század), Egyiptom művészete (i.e. III. évezredtől az i.e. XI. századig), Mezopotámia művészete (i.e. III. évezredtől i.e. IV. századig) , Izrael művészete (i.e. XV. századtól i.e. III. századig), India művészete (i.e. III. évezredtől i.sz. XIII. századig), Kína művészete (i.e. III. évezredről i.sz. XIII. századig), Japán művészete (i.e. I. évezredtől i.sz. XVIII. századig), Indián művészet (i.e. I. évezred- i.sz. XVI. századig), Törzsi művészet, Kréta-Mükéné művészete (i.e. III-II. évezred), Görög művészet (i.e. VIII-i.e. I. századig), Etruszk művészet (i.e. VII-IV. századig), Római művészet (i.e. VI. sz.-i.sz. IV. sz.), Pannonia Provincia (i.e. I.sz. vége-i.sz. III. század), Ókeresztény művészet (IV-X század), Bizánc művészete (V-XV. század), Kopt művészet (IV-VIII. század), Iszlám művészet (VII-XVII. Század), A népvándorlás korának művészete (X. századig), Karoling művészet (VIII-IX. század), Ottó-kori művészet (X. század vége, XI század eleje), Román művészet (Kb. XI-XIII. század közepe), Gótikus művészet (XII-XV. század), Reneszánsz művészet (XIV-XVI. század), Manierizmus (kb 1530-1600), Barokk művészet (XVII-XVIII. század), Klasszicizmus (a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig), Biedermeier (1820-1850), Szentimentalizmus (a XVIII. század vége XIX. század eleje), Nazarénusok (a XIX. század eleje), Romantika (XIX. század), Preraffaelita testvériség (a XIX. század közepe), Realimus (XIX. század), Naturalizmus (a XIX. század közepétől a XX. Század elejéig), Plein air festészet (a XIX. század második fele.), Impresszionizmus (1874-a XX. század elejéig), Neoimpresszionizmus (a XIX. század vége), Posztimpresszionizmus (a XIX. század utolsó harmada), Nagybányai festészet (1896-1902), Nabis (1891-1899), Szimbolizmus (a XIX. század második fele), Historizmus, Akadémizmus (a XIX. század vége, XX. század eleje), Eklektika (a XIX. század második fele), Szeccesió (a XIX. század utolsó évtizede-XX. század első harmada), Kecskeméti művésztelep (1902-), A XX. Század művészete, építészet, Avangard törekvések (1905-1945), Absztrakt művészet (1910-), Neoavangard törekvések (az 1950-es évektől az 1970-eas évekig), Informel (1945-), Tudományos, technicista művészeti irányzatok (az 1950-es évektől), Pop art és rokon jelenségek (1950-es évek közepétől), Akcióművészet (1950-es évektől), Posztmodern művészet (az 1960-as évek végétől).

Egy-egy művészettörténeti koron vagy stíluson belül a következő vázlatpontok szerepelnek: történelmi, eszmei háttér, építészet, szobrászat, festészet, irodalom, zene, tánc. A vázlatpontok mellett példákat is találunk egy adott kor műalkotásaira: festményekre, szobrokra, épületekre, amelyek az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűk, vagy legalább példaértékűek. A fő hangsúly a képzőművészet történetére helyeződik, de az irodalom-, zene- és tánctörténet legfontosabb jellemzőit, alkotóit is megtalálhatjuk benne. A történelmi és eszmei háttér, a vallások, filozófiák ismertetése is nélkülözhetetlen az egyes korok áttekintéséhez, hiszen főleg ezek tükrözik a műalkotásokat. Így érthetjük meg egy műalkotás elemzését. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. A könyv végén találunk egy építészeti, alaktani ábrákat összefoglaló segédletet, amely segít az alapfogalmak megértésében. Az egyes korszakoknál erre nem utalnak, de ajánlatos mindegyiknél a könyv végére lapozni. Találhatunk itt alaprajz, felépítési és homlokzat típusokat, római, görög oszloprendeket, és különböző boltozatokat.

Az összeállítás azt a célt szolgálja, hogy a diákok a sok éven át tartó tanulási folyamatban, a történelmi vagy művészeti korszakok megismerése után fellapozzák újra a vázlatokat, hogy segítségével rendszerezzék, összegezzék azt a tudást, amit a különféle tantárgyakban tanultak és elsajátítsák a szintetikus szemléletmódot. Örömmel forgathatják azok a diákok, a művészetek bármely ágával behatóbban foglalkoznak, és azok a laikus érdeklődők is akik "csak" szeretnének elmélyülni az egyetemes művészetek bő tárházában. A pedagógusok számára is nagy segítséget nyújt az egyes korszakok áttekintésében, összefoglalásban és számon kérésében. Sokoldalúan felhasználható az oktatásban, akár az egész könyvből vagy a vázlatok egy részéből válogatunk.

A vázlatgyűjtemény elsősorban a tíz évfolyamos alapfokú iskolák öt-tizedik osztályos tanulói és a négy-, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumok diákjai számára készült, de hasznos mindazoknak, akik szeretnék rövid, lényeglátó formában áttekintést nyerni a művészetek kezdetétől napjainkig tartó izgalmas kalandjáról.

Ez a könyv szervesen ráépül a Művészettörténet képekben a kezdetektől napjainkig című kötetre, mivel a vázlatokban csak fekete fehér képeket láthatunk. A két könyv együtt nagyon jól használható: a vázlatokban szereplő műalkotások jelentős részének színes reprodukcióit a képekben kötetben találhatjuk meg. 1036 műremek színes reprodukcióját tartalmazza a kötet. Művészettörténeti korszakonként és időbeli egymásutánban szemlélteti a különböző művészettörténeti összefüggéseket, az egyes korszakok stílussajátosságait, a különböző korok és népek művészetének tárgyköreit.


Bátor Beáta
Tessedik Sámuel Főiskola