Taneszközfigyelő

negyedévente megjelenő virtuális folyóirat

Alapító főszerkesztő: Karlovitz János Tibor

Nyilvántartási száma: 3.4.1.1306/1999.

(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Lapnyilvántartás határozata alapján)

4. évfolyam 3. szám (2008. július 15.)

Tankönyv

Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret 5-6. osztály

Tanulást, tanítást segítő kiadványok

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig

Király Tibor (szerk.): A testnevelés tanítás módszertana tanítók részére

Katona Renáta: 300 esszé a kétszintű történelem érettségihez

Aszalai Anett & Horváth Judit & Horváthné Csapucha Klára & Rónáné Falus Júlia: Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről

Előző számaink

1. évfolyam 1. szám (2000. január 15.)
1. évfolyam 2. szám (2000. április 15.)
1. évfolyam 3. szám (2000. július 15.)
1. évfolyam 4. szám (2000. október 15.)
2. évfolyam 1-2. szám (2005. április 15.)
2. évfolyam 3-4. szám (2005. október 15.)
3. évfolyam 1-2. szám (2007. július 15.)
3. évfolyam 3-4. szám (2007. október 15.)
4. évfolyam 1. szám (2008. január 15.)
4. évfolyam 2. szám (2008. április 15.)

Támogatta:

educatio@drotposta.hu