Árvainé Libor Ildikó & Lángné Juhász Szilvia & Szabados Anikó:


Sokszínű matematika


(Mozaik Kiadó, Szeged, 2003)


Recenziómhoz a Mozaik Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent Sokszínű matematika című tankönyvcsalád első osztályos, I. féléves munkatankönyvét választottam. A tankönyvcsalád első osztálytól egészen az érettségiig segíti a matematika tanítását, ami a kiadó átfogó szemléletmódjáról árulkodik. Az elsősöknek szóló széria négy kötetből áll (Sokszínű matematika - Munkatankönyv I. félév, II. félév, Számolófüzet, illetve Számvázoló, előírt gyakorlófüzet), amelyek szorosan egymásra épülnek, összetartoznak. A gyakorlófüzet önállóan, otthoni gyakorlásra, vagy differenciált tanmenetben, felzárkóztatásra is használható.

A Sokszínű matematika szerzői Árvainé Libor Ildikó szakvezető tanító, Lángné Juhász Szilvia, általános iskolai tanár és Szabados Anikó gyakorlatvezető tanító - tehát mindhárom szerző jelentős osztálytermi gyakorlattal rendelkező matematikatanár.

Az első osztály az egyik legérzékenyebb időszak a gyermek életében: ekkor alakul ki az iskolához és a tanuláshoz való alapvető attitűdje. Az első osztályos könyvek jelentik a gyermek első találkozását a tananyaggal, ezért nagyon fontos, hogy milyen szellemiségben készültek és mit sugároznak a gyermek felé. A Sokszínű matematika egyedülállóan szerkesztett és igényesen kivitelezett tankönyv, mely sok örömet nyújt a felhasználó gyermekek számára. Szerzői és kiadója nagy empátiával és szakmai tudással alakították ki a feladatokat és választották meg az illusztrátort, azzal az érezhető céllal, hogy az első pillanattól fogva megszerettessék a gyerekekkel a matematikát.

A könyvet kézbe véve az első nagyon kellemes meglepetés az, hogy a könyv képi anyaga igényes, tetszetős, jól tervezett. Különösen érdekes ez egy matematikakönyv, tehát nem olvasókönyv jellegű tankönyv esetében. A szép illusztrációkat Ábrahám István készítette. A rajzok annyira figyelemfelkeltőek, hogy szinte csábítják a gyermeket a feladatmegoldásra. A képek a gyermek otthoni, megszokott környezetéhez tartozó tárgyakat, szituációkat vagy mesefigurákat (például kismanókat) jelenítenek meg. A könyv meleg színei, kedves-humoros figurái, az óvodás életből ismert és szeretett mesevilága egyaránt azt a nagyon pozitív üzenetet hordozzák a gyermekek felé, hogy a matematika nem idegen világ, hanem a te világod, ahol biztonságban vagy. Külön elismerést érdemel, hogy a mai számítógépes animálással készített, sokszor igénytelen könyvillusztrációk világában egy kiadó áldoz arra, hogy jó ízlésű grafikusművész készítse a tankönyv rajzait. A grafikai anyagon túl a betűválasztás, a tipográfia, a színes keretek, a szövegkiemelések is a gyerekek érdekének megfelelően könnyítik a felhasználást.

A tankönyv világos szerkezetű, a feladatok változatosak, de mindvégig határozott koncepciót követnek. Az egyes leckékben (melyek egy-egy tanóra anyagát képezik) hasonló típusfeladatok szerepelnek szisztematikusan, így az iskolába frissen kerülő gyermek is világosan érti, mit várnak el tőle és gyorsan kialakul a feladatmegoldási rutinja. A tankönyv tudatos felépítése a pedagógus mindennapi munkáját is nyilvánvalóan megkönnyíti. A fokozatos, jól átgondolt szerkezet az órai munkát segíti, az ismétlődő, automatizáló, gyakorló feladatsorok házi feladatként használhatók.

A tankönyv első része a tájékozódással, irányokkal kapcsolatos fogalmak tisztázását célozza (bal, jobb, lent, fent, stb). A tempó kényelmes, a könyv az adott kérdést többféle rajzos feladattal is gyakoroltatja, így minden gyermek alaposan tudatosíthatja ezeket az alapfogalmakat.

A következő részben minden lecke elején egy-egy bevezető ábra illusztrálja a matematikai fogalmat, például a számok fogalmát. Ezután néhány könnyen megoldható játékos feladat következik: a gyermeknek színezni, rajzot készíteni, rajzokat bekarikázni, vagy összekötni kell. Miután a gyermek ráhangolódott az aznapi új anyagra, kicsit nehezebb, de szintén játékos feladatok következnek. A feladatok felfedező tanulásra motiválják a kisgyermekeket, hiszen a matematikai műveleteket demonstráló példák, rajzok és feladatok egyaránt a gyermek környezetéhez, mindennapi világához tartoznak (például állatok, használati tárgyak, bicikli, labda, vonat, iskolatáska stb.) A gyermek tehát tanulás közben saját felfedezésként élheti meg a dolgok számlálását, összeadását, kivonását, s ezáltal szinte észrevétlenül történik a tanulás.

Anyukaként és nagymamaként is tapasztaltam, hogy a feladat megfelelő szövegezésén nagyon sok múlik. Az a gyermek, aki pontosan érti az instrukciót, sokkal jobban fog teljesíteni. Ugyanilyen fontos, hogy a szülő számára is egyértelmű legyen, mit is kell csinálni, ha otthoni tanulásra kerül a sor. Ennek a könyvnek az esetében ez maximálisan teljesül. Szerencsére nem kell ahhoz matematikatanárnak lennünk, hogy értsük, és örömmel oldjuk meg a feladatokat, ha hiányzás miatt otthon kellett tanulni a könyvből. A tankönyv fölöslegesen nem bonyolít és idegen szavakat sem használ (talán az egyetlen "relációjel" kifejezéstől eltekintve).

A tankönyvet kezünkbe véve és átlapozva azonnal látjuk, hogy tényleges osztálytermi gyakorlattal rendelkező, lelkes és munkáját szívvel-lélekkel végző pedagóguscsapat hozta létre. A tankönyvön a magas szintű szakmaiságon túl hivatástudat és mély gyermekszeretet érződik. A szerzők a bevezetőben is említik, hogy céljuk a sikeres, örömteli munka elérése a gyerekeknél. A Sokszínű matematika tankönyv véletlenül sem emlékeztet az egykori száraz matematikakönyvekre: két "trükkje" az illusztrációk szépsége és a feladatok játékossága. Ezek által motiválja a gyerekeket, felkelti érdeklődésüket, s ezzel megvalósítja a modern pedagógia alaptételét: ha a tanuló örömét leli a tanulásban, akkor eredményes lesz a munkája.

Az is eszembe jut, hogy általában véve milyen sok múlik a tankönyveken - és ezáltal a tanítók egyéni ízlésén, tankönyvválasztásán. Mennyire fontos lenne, hogy kikerüljenek az oktatásból az igénytelen illusztrációk, melyek egy életre elvehetik a gyermek kedvét az adott tárgytól. A tankönyvelemzés rámutat arra, hogy az oktatás hatékonysága nem kizárólag a gyermek képességein, a szociális háttéren, az infrastruktúrán és a pedagógusokon múlik, hanem nagy szükség van magas színvonalon elkészített iskolai taneszközökre, melyek a lehető legjobban motiválják a gyermekeket. A Sokszínű matematika  tankönyv elnyerte a Szép Magyar Könyv 2003 Díjat és a HUNDIDAC 2005 Ezüst Díjat.


Erdős Zoltán Lajosné
Szent István Egyetem
Gazdasági Kar