Szabó Péter:


Történelem 6. az általános iskolák számára


(9. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)


Az előszót maga az író Szabó Péter írta nagyon közvetlen és barátságos stílusban. A szerző közvetlenül megszólítja a gyermekeket, akiknek a tankönyvét írta. Egy szűk oldalon keresztül mutatja be, hogy milyen tanulássegítő eszközöket találnak a könyvben. Felhívja az olvasó figyelmét a tankönyvön kívüli egyéb segédeszközökre, mint például az atlasz vagy az egyes fejezetek végén található ajánlott irodalmi művekre, mint a Hogyan éltek hajdanába, illetve A világtörténet nagy alakjai című sorozat és a Történelmi olvasókönyv megfelelő köteteire. Már ebből is látszik, hogy tudatosan szerkesztett, gyakorlati használatra alkalmas munkát készített a szerző, mindez be is bizonyosodik, ha végiglapozzuk a könyvet.

A tankönyv négy nagy fejezetre tagolódik. Ezek időrendi sorrendben követik egymást. Ezek a fejezetek további kisebb részekre tagolódnak, amelyek méretükben igazodnak egy tanóra hosszához. Minden ilyen fejezet végén áttekintő kérdések vannak, amelyek segítik a tanulást és rámutatnak a fejezet lényeges részeire. Segítik, hogy a diákok megtanulják elmondani a tanultakat a saját szavaikkal. A nagy fejezetek végén található vázlatok, kérdések és összefoglalók pedig abban segítenek, hogy a lecke anyagát könnyebb legyen beilleszteni a nagyobb egészbe. Segíti a történelem menetének áttekintését. Van néhány olyan fejezet, amely feladattal kezdődik, ezeknek a célja az előző óra anyagának az átismétlése, ez által is elmélyítve a tanulókban a tudásanyagot.

A tankönyv nagyon hasznos tanulást elősegítő szemléltető eszközei az ábrák, képek. Ezek abban segítik a tanulást, hogy megtörik a tananyag száraz monotonitását, felkeltik az érdeklődést, segítik a történelmi korok magunk elé idézését. A képek és ábrák alatt hasznos feliratok tálhatóak, amelyek segítik ezeknek a megértését. Némely fejezet végén még ágrajzokat is találunk, hogy a friss tananyag még könnyebben elsajátítható, megérthető legyen. A kisebb fejezetek között olvasmányos részek találhatóak, amelyekből a történelem mindennapjai tárulnak elénk. Minden nagy fejezetben található legalább egy térkép, ami segít nyomon követni a történelmi helyszíneket és azok egymáshoz való viszonyát.

A tankönyv általános iskola felső tagozatos hatodikosoknak készült, ezért a mondatok rövidek és tömörek az ő számukra is könnyen értelmezhetőek, megtanulhatóak. A fontos szavak, szövegrészek kiemelésére elsősorban a dőlt betűs módszert alkalmazta a szerkesztő, ami miatt ezek csak kis mértékben ütnek el a szöveg többi részétől. Ennél sokkal jobb megoldás a félkövér betűtípus, amit sajnos csak nagyon keveset használtak és akkor is csak a fontos nevek és évszámok kiemelésére. A fejezetek végén található ismétlő kérdések kiemelésére a háttérszín megváltoztatását használták, ami a három felsorolt megoldás közül a leglátványosabb.

A mű végén található a Történelmi kislexikon, amelyben megtalálható minden megértést nehezítő idegen szó magyarázata. A legtöbb esetben művészettörténeti fogalmak, földrajzi helyek, társadalmi pozíciók A nagyon jó egyértelmű magyarázatok mellet a hiányosságai, közé tartozik, hogy az előző évek tankönyveire épül és így az ott elmagyarázott szavakat már nem tartalmazza. Az ugyancsak itt található időrendi táblázat további segítséget nyújt, hogy  az eseményeket könnyebben helyezhessük el időrendben és a kronológiai adatok megjegyzését is segíti. A táblázatban a történelmi események századonként vannak külön választva, illetve földrajzilag kategorizálva. Külön oszlopok jelenítik meg a művelődéstörténeti háttéranyagot, egyetemes és magyar vonatkozásokat megjelenítve. A táblázatban évszámmal és rövid vázlatpontszerű megjegyzésekkel találkozunk. Mind az időrendi táblázat mind a kis lexikon különösen segíti a tanulókat egy tesztszerű dolgozat megírásában. A későbbiek során pedig év végi nagy témazáró dolgozat, illetve felvételire való felkészüléskor sokkal könnyebben ismételhetik át a tényanyagot.

Itt a könyv végén található még "Az Árpád-ház magyar uralkodóinak leszármazási táblája", amely segíti a nagy történelmi személyiségek "elhelyezését" a történelemben, amellyel a tananyag még áttekinthetőbbé válik.

A tartalomjegyzékben látható, hogy a nagyobb fejezetek alfejezetekre tagolódnak. A fontosabb, adott fejezethez tartozó évszámokat itt is megtalálhatjuk. Itt is érződik az egész könyvre érvényes időrendi tagolódás. Összességében logikus, szerkezetileg tagolt és jól áttekinthető.

A tankönyv átolvasása után a következő véleményekre jutottam: szerkezetileg jól és ésszerűen tagolt, könnyen tanulható, folyamatosan fenntartja a diákok érdeklődését a tananyag felé még az egyébként száraz évszámokkal teli fejezetekben is. Negatívuma, hogy a fontos dolgok nincsenek kellően kiemelve a szövegkörnyezetből, így ezek észrevétele nehéz és nagy odafigyelést igénylő feladat. Ezért mindenképpen szükséges a tanári magyarázat, önálló tanulásra nem alkalmas a könyv, ami megnehezíti az esetleges hiányzások pótlását.


Imri László Attila
Szent István Egyetem
Gazdasági Kar