Maros Judit:


Unterwegs
Német II.


(8. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)


Maros Judit: Unterwegs című tankönyvéhez tartozik egy munkafüzet, illetve kettő darab kiegészítő hangkazetta. A szerzőről érdemes tudni, hogy a Start - Unterwegs - Grünes Licht című tankönyvi sorozatot írta, amely a kisiskolásoktól kezdve a középiskolásokon keresztül a felnőttképzésben résztvevő hallgatók számára teszi lehetővé és eredményesebbé a nyelvtanulást. Az Unterwegs legfőképp a közép-haladó szintnek megfelelő tudással rendelkező tanulóknak szól. Rendkívül jól használható például középfokú vizsgára való felkészítésnél. A mi csoportunkat általános iskola 7-8. osztályában kezdték el ebből a kiadványból oktatni a tanárok több-kevesebb sikerrel.

A tankönyvben összesen 15 db lecke található. Egy lecke mindig egy meghatározott témáról szól, mint például cirkusz, állatkert, emberi kapcsolatok stb. Egy téma négy-öt leckét foglal magába. Egy-egy lecke felépítését tekintve úgy néz ki, hogy a fejezet elején található egy olvasmány. Az olvasmány mindig az adott lecke témájához kapcsolódik. Ehhez a leíráshoz szinte mindig illeszkedik egy illusztráló, "kézzel" rajzolt, festett, általában mesés alakokat ábrázoló kép is. A kis szöveges rész után helyezkednek el a hozzá kapcsolódó feladatok. A feladatok között többek között megtalálhatóak a néma értő olvasást, behelyettesítést, fogalmak összekapcsolását gyakoroltató feladványok. A lecke végén az írónő kigyűjtötte az olvasmányban megtalálható és általa újnak vélt idegen szavakat és azok jelentéseit. Véleményem szerint a nyelvtanulás legfontosabb része (legyen szó bármelyik idegen nyelvről) a szavak helyes formai illetve kiejtésbeli elsajátítása. Oktatónk gyakran, szinte minden órán íratott velünk szódolgozatot, aminek meg is lett az eredménye... nagyon sok szót sikerült megtanultunk. Egy téma befejezése után jön az összefoglaló rész, amiben az eddig átvett anyagot lehet átismételni rövid, tömör formában (sosem szerettem ezt a részt, mert ezek után mindig témazáró dolgozat következett). A tankönyvben több fénykép is van, de reklámmal illetve adott termékre közvetlenül utalással nem találkoztam. A tankönyvben kiemelt háttérrel vannak ellátva a fontosabb magyarázatok, nyelvtani részek. Nagyon logikusan felépített, szellős, jól átlátható, könnyen értelmezhető szövegekkel és feladatokkal ellátott könyvnek ismertem meg az Unterwegs-et. A nyelvtanulás belőle tényleg könnyű. Számomra fontos, hogy a nyelvek sajátosságaira, a magyar nyelvtől eltérő dolgok (pl. nyelvtani szabályok) "miértjeinek" elmagyarázására nagy hangsúlyt fektessen egy tankönyv, hiszen a könnyebb érthetőség kedvéért az eltérések ok-okozati viszonyának megvilágítása miatt az anyag sokkal könnyebben elsajátítható, mint más módszerekkel.

A kiadvány másik fontos eleme a munkafüzet. Felépítését tekintve ugyanaz mondható el róla, mint a tankönyvről, hiszen szorosan hozzá kapcsolódik. Annyi különbséggel, hogy a témák lezárásánál itt nem összefoglaló rész van, hanem egy úgynevezett "Testen Sie sich" feladatgyűjtemény, ami az eddig megtanult (nem csak a témára vonatkozó) és megoldott feladattípusokat ismételteti. Nagyon jól tudja mérni az ember feledékenységét… Egy ilyen ismételtető résszel kezdődik a füzet "nulladik" fejezete, visszautalva a könyv első részére, ami a Start névre hallgat. A nulladik rész feladatainak megoldásai után indul a tankönyv érdemi része. A szerző minden lecke elején megadja az arra a részre vonatkozó nyelvtani szabályokat, példamondatokkal magyarázva. Ezt a részt gyakran kiegészítettük, hiszen a szabályok a könyv kiadása óta változtak, így folyamatosan frissíteni kellett a kiadvány anyagát. Az előírások megértése után jöttek a begyakoroltató példák, amik a tankönyv témájához kapcsolódó szövegvilágban voltak megszerkesztve. A munkafüzet is tartalmazott képeket és a fontosabb feladatokat, kiegészítéseket szürke háttérrel kiemelt szövegdobozokban helyezték el. Reklámot itt sem fedeztem fel. Hibákat is csak úgy, mint a tankönyvnél, maximum elírásokat, nyomdahibákat lehetett látni, de ezek nem voltak zavaróak. A képek itt is főként rajzolva voltak, fényképek csak nagy ritkán voltak benne megtalálhatók. Az Unterwegs feladatgyűjteményének végén rejtették el a megoldásokat, amiket bizony gyakran használtunk fel a házi feladatok készítésénél. Sok olyan feladatot is tartalmaz a könyv, amihez kiegészítésként a mellékelt hanganyagot is használtuk. Bár sajnos csak nagyon ritkán került sor a magnóhallgatásra, hiszen arra "sosem maradt idő"... Véleményem szerint nagyon sarkalatos pontja ez a mai nyelvtanításnak. A sok nyelvtani anyag erőltetése és azok folyamatos írásbeli számonkérése miatt a hallgatóknak nem nyílik lehetősége a nyelvet beszélni és szóban megérteni. Saját bőrömön tapasztalom a mai napig is - mivel egy szállodában dolgozom recepciósként -, hogy gyakran felfedezem a hozzánk érkező németül beszélő vendégek nyelvtani hibáit és meg is értem mit mondanak, mégsem tudok rá mindig válaszolni, mert egyrészt a tanárok nem beszéltettek minket (pl. sosem feleltünk szóban, mindig csak dolgozatot írtunk) másrészt, mivel a nyelvtant mindig tökéletesen kellett tudnunk, ezért a mondatok helyes képzése általában több időt vesz el, mint amihez egy folyamatos kommunikációban idő van (túl akadozó lesz a beszélgetés). Ezért azt gondolom, hogy bár a könyvek jók, tanulni belőlük még autodidakta módon is tökéletesen lehet, rendkívül jó példákat hoznak, és ha "minden kötél szakad", még akkor is ott vannak a végén a megoldások; mégsem az írott anyag a legfontosabb ezen a területen, hanem a tanár tudása, hozzáállása és hozzáértése.


Illyés Róbert
Szent István Egyetem
Gazdasági Kar