Zenekönyv

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
(Kulcs a Muzsikához Alapítvány, Pécs)


Pécsi Géza Kulcs a muzsikához című könyve 1989 szeptemberétől jóváhagyott, engedélyezett tankönyv az általános iskola felső tagozatos tanulói és a középiskolások számára. A könyv születése arra az időre tehető, amikor a magyar közoktatásban felmerül az igény az integráltabb, kevésbé diszciplínákhoz kötött tantárgyak iránt. A szerző ennek megfelelően bevonja a hagyományos ének-zene tananyagba a műveszettörténetet és a kultúrtörténetet is. Ezzel komplex képet nyújt az adott korról, és arra készteti a tanulót, hogy a más órákon tanultakat is alkamazza az énekórán. Így a tárgyalt zenei stílus nem "lóg a levegőben", hanem beilleszkedik a művészetek rendszerébe.

A tankönyv azért is rendhagyó, mert 14 hanglemez (újabban: CD) tartozik hozzá. Az ének-zene órákon azelőtt is hallgattunk zenét, de ez a lemezsorozat szorosabban kötődik a tankönyvhöz. A zene mellett magyarázó szövegeket is hallhatunk, amelyek a könyvben kék csíkkal jelöltek. Bizonyos szövegrészek viszont csak a lemezen hallhatók, a diák hiába lapozgat könyvben, azokat ott nem találja.

A tartalom három fő egységre oszlik. A fent már említett koronkénti stílusismertetést egy olyan rész követi, ahol a zeneelmélet fontosabb fogalmait tisztázza a szerző: kükönféle táncokat, hangnemeket, zenekari felállásokat ismertet, valamint az egyházzenét is, amelyet a korábbi könyvekben csak felszínesen érintettek. A harmadik egység néhány híres zeneszerzőt ismertet fő művein keresztül. Természetesen az előző részekben is sok szerzőt ismerhettünk meg, de itt bővebben kerül kifejtésre munkásságuk. A könyv a műzenére helyezi a hangsúlyt, még ha annak népzenei gyökereit erősen hangsúlyozza is, például Kodálynál. Ellentétben a hagyományos tankönyvekkel, itt nem találunk dalcsokrokat kottával, mert az énekléssel szemben előtérbe kerül a zenehallgatás - ugyanúgy, mint a hétköznapi életben. Ezért, ha a tanár "meg akarja énekeltetni" diákjait, és azt akarja, hogy a gyerekek elsajátítsák a magyar népdalkincs alapjait, szükséges e mellett a "zenekönyv" mellett egy "daloskönyvet" is használni.

A Kulcs a muzsikához nemcsak iskolai tankönyv, hanem bárki számára hasznos bevezető a zene világába. A forrás-, név-, és tárgymutató, a tartós kötés és a szép színes képek is igényes, alapos munkáról árulkodnak.

Tóth Sándor
PPKE BTK