tankönyves információkkal a közoktatás szolgálatában


Egyesített kurrens forrásjegyzék


A Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) gondozásában, Karlovitz János Tibor szerkesztésében elkészült (nyomdakész állapotban van) a Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke a 2000/2001. tanévre.

Az összeállítás idén nem a közoktatási tankönyv- és segédkönyvjegyzékkel együtt jut el az iskolákba, hanem az Oktatási Minisztérium kérésének megfelelően, mintegy fél éves csúsztatással kerülhet kiadásra.

Készítése során kiderült, hogy idén jóval kevesebb vállalkozás kíván részt venni, jelen lenni az iskolák életében: míg 1999-ben háromszáznál több olyan kiadó volt Magyarországon, amelynek egyik potenciális piaca az iskola volt, 2000-re ez a szám - a felületes érdeklődő számára még mindig nagyon soknak tűnő - ténylegesen 200 körülire (!) süllyedt. Ez önmagában véve még nem lenne probléma, itt inkább a mérték az ijesztő (az okok feltárása külön gondos elemzést igényelne).

A TANOSZ gyűjtésében, nyomtatásban csak olyan kiadványok alapadatai szerepelhetnek, amelyek nincsenek benne az Oktatási Minisztérium 2000/2001. tanévére szóló, nyomtatott tankönyv-, illetve segédkönyvjegyzékében. A jegyzék nyomdába adására, majd az iskolákba történő szétküldésére azonnal sor kerül, amint az oktatási tárcától megérkezik a tankönyves szövetséghez az erre a célra kért/ígért támogatás.

Az alapadatok (szerző, szerzők neve, kiadvány címe, alcíme, sorozatcíme, kiadó neve, megjelenés helye, legutolsó kiadás éve; végül a kiadvány ára) a négy éves bontásnak megfelelően - alsó tagozat, felső tagozat, középiskola -, s azon belül a tantárgyak és/vagy műveltségi területek betűrendjében, szerző/cím szerint kerültek besorolásra úgy, hogy lehetőleg egyhelyütt maradjanak a különböző szerzők nevével fémjelzett, de mégis összetartozó kiadványok.

Idén a tavalyi kb. 4300 tétellel szemben "csak" kb. 3600 szerepel a TANOSZ-jegyzékben. A különbözet azonban javarészt mégsem a minisztériumi dokumentumokban közzétett mennyiséget gyarapítja, inkább az említett jelenség, az iskolai piactól való távolmaradás, időközi tönkremenés, vagy az elfogyott készletek pótolatlanságának - az új kiadásról történt lemondásnak - az eredménye. (Az OM jegyzékeire átkerült tételek mennyisége nem éri el még a 450-et sem.)

Érdekes, hogy az új összeállítás csak kb. 20 %-ban őrzi változatlan adatokkal az előző évi tételeket; kb. 35 %-os a valamilyen adatelemében módosult kiadványok aránya. Vigyáznunk kell azonban a 45 %-nyira taksálható "új tételekkel", mivel ezek egy része éppen, hogy 1996-os vagy 1997-es kiadású, és kiadójuk a tavalyi távol maradást követően kívánja ismét szerepeltetni a Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzékén.

Újdonsága a TANOSZ-jegyzéknek, hogy idén a nyomtatott változat elvileg nem tartalmazhat 1995 előtti utolsó kiadású tételeket (tulajdonképpen ez is egyik - de nem "perdöntő" - oka annak, hogy csökkent a kiadók száma, illetve a tételek mennyisége).

Hogy a jegyzék még jobban megfeleljen a pedagógusok hiteles tájékoztatásának, idén jelentős újításra került sor: az elektronikus (interneten megjelenő) változat együtt tartalmazza az Oktatási Minisztérium tankönyv-, illetve segédkönyvjegyzékének főbb adatait a TANOSZ-jegyzéken szereplő művek alapadataival. Ez lesz majd az az egyesített kurrens forrásjegyzék, amely remélhetőleg hozzásegítheti a - legalábbis az elektronikus információszerzésben járatos - kollégákat (és más felhasználókat: szülőket, érdeklődő diákokat, tanárjelölteket) a közoktatás tankönyvpiacán a minél teljesebb körű cím szerinti tájékozódáshoz, "eligazodáshoz".