Magyar nyelvről - nemcsak érettségizőknek...

Balázs Béla (szerk.): Magyar nyelv. Érettségi témakörök, tételek c. sorozat
(Corvina Kiadó, Budapest, 1999.)


A Corvina Kiadónál az Érettségi témakörök, tételek című sorozat részeként még 1996-ban jelent meg kiváló nyelvész szakemberek munkájának köszönhetően a Magyar nyelv című könyv. A szerkesztő, Balázs Béla segédkönyv gyanánt ajánlja a könyvet elsősorban érettségiző és felvételire készülő középiskolások számára. A kötet azonban jóval többet nyújt annál, mint amennyit az érettségi tételek kidolgozásakor a tanárok elvárnak, megkívánnak. Tömör, rendszerező áttekintése a magyar nyelvnek tíz olyan fejezetben, amelyet érettségi témakörökként az oktatási tárcánál is ajánlanak. Ezek a fejezetek megfelelő sorrendben tárgyalják a magyar nyelvtan különböző részeit, mint például hangtan, szótan, mondattan, szövegtan...

Betekintést nyerünk a nyelvtörténeti szakaszokba, a nyelvújítás korába, a nyelvművelésbe. Egy nagyon fontos fejezet a helyesírás alapelveivel foglalkozik, melynek tanulmányozása sokkal több ember számára hasznos, mint az érettségire készülőké. Minden témakör tartalmaz egy nagyon alapos elméleti kifejtést, és ami külön hallatlan értékét képezi: írók, költők híres idézetei segítségével sok-sok gyakorlati irodalmi példát hoz fel.

Aki eddig nem tudta, hogy mi a különbség metafora és metonímia között, vagy hogy melyek a zárhangok és a réshangok, az ebből a könyvből könnyen megértheti és megtanulhatja nyelvünk legapróbb nyelvészeti részletkérdéseit is.

A könyv szerkezete szintén könnyű eligazodást nyújt az egyes fejezetek között: vastag betűkkel szedve találjuk a legfontosabb fogalmakat, míg a nyelvi-gyakorlati példák dőlt betűsek.

Úgy vélem, ez a könyv az Érettségi témakörök, tételek sorozat részeként nemcsak középiskolásoknak lehet hasznos és ajánlott, hanem magyar és kommunikáció szakos egyetemisták számára is segítséget jelenthet, ha egy áttekinthető rendszerezésre van szükségük.

Szőllősi Viktória
PPKE BTK