Korai nyelvtanulás


Mészárosné Percze Gabriella: Német irodalmi szöveggyűjtemény I-IV.
(Pedellus Kiadó, Debrecen, 1996.)


Vitathatatlan, hogy az idegen nyelvek térhódításának idején egyre erősödik az igény a nyelvoktatásra már a legfiatalabb korosztály esetében is. Bár a vélemények eltérnek, az általános gyakorlat azt mutatja, hogy egyre több iskola próbálkozik már az alsó tagozaton egy idegen nyelv bevezetésével. Az első két év nagyon jó "felfutási idő" lehet, amely alatt a gyermeknek lehetősége nyílik arra, hogy az idegen nyelv zenéjével, dallamával, ritmusával ismerkedjen épp az e korban még számára nagyon közeli játékok, mondókák, versikék által. Ennek a korosztálynak - vagyis az óvodásoknak, kisiskolásoknak - szól a Német irodalmi szöveggyűjtemény I. kötete.

A kiadvány tartalmaz altató, tapsoltató versikéket, kiszámolókat, állatokról szóló verseket illetve évszakokhoz, napszakokhoz kapcsolódó rövid verseket. Ezen módszer egyik előnye, hogy felkeltik a gyerekek érdeklődését az irodalom, a versek, a dalok iránt. Egy másik előnye, hogy sokkal könnyebb felidézni a már megtanult szavakat, kifejezéseket, ha azok egy versben, mondókában rögzültek. Az I. kötet hátrányának tartom, hogy számos nyelvtörő gyakorlatot tartalmaz, ami véleményem szerint a nyelvtanulás folyamatát nem segíti (például Der didldadldudl dicke Dieter).

A tankönyv négy kötete fokozatosan bővül életkornak megfelelően. Jelentős szerepet kap a helyes kiejtés gyakoroltatása, az olvasási készségfejlesztés, a szókincs bővítése. A IV. kötetben - amely az alap- és középfokú intézmények számára ajánlott - érdekes olvasmányok, viccek és mesék találhatók. A történetek, versikék a gyermekek világának megfelelő témákat dolgoznak fel. Ezek a témák kitűnő lehetőséget nyújtanak a dramatizációra, melybe az egész osztály sikeresen bevonható. A könyv pontos útmutatást nyújt a laza, játékos, sokszínű órák levezetéséhez, emellett teret ad a tanár személyiségének és a gyermekcsoport igényeinek. Hiányolom viszont a szószedetet. Ez a felsőbb évfolyamos vagy középiskolás tanulót a szótárhasználat elsajátítására ösztönözné, viszont egy kisiskolástól még nem kérhető számon.

Bábi Andrea
PPKE BTK