Gyertek játszani!


Pataki Marianna Rózsa: Komm lernen wir!
(Oktatási Módszertani Kiadó Kft., Celldömölk, 1998.)


Pataki Marianna Rózsa "Komm lernen wir!" című munkafüzete invitálja az alsó tagozatos gyerekeket a német nyelvvel való ismerkedésre. Bár a munkafüzet alapjában véve szakkörökhöz és fakultációra íródott, a tanóráknak is hasznos kiegészítője lehet. Ezt tükrözi az a tény is, hogy a közoktatási tankönyvjegyzéket tartalmazó CD-n, mint jóváhagyott tankönyv szerepel.

A munkafüzet 34 foglalkozás anyagát tartalmazza, amelyek több foglalkozásra, illetve tanórára is bonthatók a felhasználás céljától, tartalmától és a csoport képességétől függően. Ehhez kapcsolódik egy módszertani kiadvány és egy applikálható képanyag-csomag.

Első benyomásom a munkafüzetről elég vegyesnek bizonyult: kivitelezése alapján nem sorolható a jól használható kiadványok közé, ugyanis a feladatok nem áttekinthetők, zsúfoltak az oldalak. A rajzok fekete-fehérek - ezek színezésre ugyan alkalmasak -, kidolgozásuk sokkal igényesebb is lehetne. Ezt a hiányosságot tökéletesen pótolja majd a szerző "Meine Familie und ich" című kiadványa a felső tagozatosok számára.

De ne hagyjuk magunkat eltántorítani a munkafüzet alaposabb szemrevételezésétől! A szakértelemmel összeállított feladatok háttérbe szorítják az esztétikai hiányosságokat. A szerző személyes tapasztalata valójában minden feladatnál érződik. Hatékonyan segíti elő ez által a német nyelv megszerettetését és kedvet ad a további nyelvtanuláshoz.

Pataki Marianna Rózsa a hangsúlyt legfőképpen a játékosságra helyezi, így a kisdiák rajzolás, színezés, képkivágás és dalok során sajátítja el a német nyelv alapjait. Egy-egy témakört (például család, iskola, állatok) több oldalról közelít meg - gyakorlatias, változatos és ötletes feladatokkal. Melyik gyerek nem szeret keresztrejtvényt fejteni, vagy bábok segítségével egy mesét eljátszani? A témakörökhöz tartozó képanyag ugyancsak segítséget nyújt az óra színesebbé tételéhez, bár itt is a színes képeket, illetőleg a fényképeket tartanám használhatóbbnak és érdekesebbnek.

A szerző a módszertani füzetben részletesen leírja az óra lehetséges menetét a német nyelvet tanítók számára. A hangsúly a lehetségesen van, mert miért is akarnánk a tanító kreativitását figyelmen kívül hagyni? Bárki, a német nyelvet tanító számára hasznos olvasmány és új ötletek forrása lehet ez a füzet - hogy óráját a különböző taneszközökkel kiegészítve minél sikeresebben valósítsa meg. Kedves Tanítók, Tanítónők és Gyerekek, gyertek játszani!

Beczkay Judit
PPKE BTK