Új színfolt a nyelvkönyv-piacon


Babári Ernő - Babári Ernőné: Kontakte Deutsch I.
(Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, 1998.)


Azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy minden évben rengeteg új nyelvkönyv kerül a boltokba, így nagyon nehéz kiválasztanunk a legmegfelelőt. Színvonalas, alapos legyen, ugyanakkor szórakoztató is, hisz mindenki arra vágyik, hogy szórakozás közben tanuljon, hogy összekösse a kellemest a hasznossal. A "Kontakte Deutsch 1" egyike azoknak a nyelvkönyveknek, amelyek magasan kiemelkednek a kínálatból igényességüknél, érthetőségüknél fogva.

Kevés olyan német nyelvkönyvet tartottam a kezemben ez idáig, amely szerkezetében ennyire megtervezett, jól felépített lett volna, mint a Babári házaspár "Kontakte Deutsch 1" című nyelvkönyve, amely a Lexika Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg 1998-ban. Fontos kiemelni azonban a tartalmi és szerkezeti szempontok mellett az esztétikai igényességgel kialakított fedőlapot, valamint a nyelvtanulást érdekessé és könnyebbé tevő vidám rajzokat, illusztrációkat is.

Mint ahogy már a bevezetőből, illetve az előszóból is megtudhatjuk, a "Kontakte Deutsch 1"-et elsősorban szervezett vagy szakember által vezetett oktatásra szánják a szerzők, hiszen véleményük szerint az autodidakta módszer nem vezet eredményhez. A szervezettség, az átgondolt felépítés tükröződik a bevezető egyes pontjain keresztül is. Hogyan tanuljuk a nyelvet, mit és hogyan, milyen módszerrel gyakoroljunk? - ennek részletes ismertetésére véleményem szerint azért van szükség, mert ez a nyelvkönyv lényegében a kezdők rétegét célozza meg, s talán olyanokat is, akik még soha életükben nem tanultak idegen nyelvet. Nekik így igényük lehet bizonyos támpontokra, útmutatókra, hogy mégis miként érdemes elkezdeni az idegen nyelv tanulását, s hogyan lehet abban gyors sikereket, eredményt elérni. Barbáriék az alapos és könnyebb nyelvtanulás érdekében fontossági sorrendben a nyelvtani, illetve lexikális anyag elsajátítására, szövegek megtanulására, nyelvtani és fordítási gyakorlatok elvégzésére, s ezek ismétlésére, felelevenítésére helyezik a hangsúlyt. Lényeges a könyvhöz készített hanganyag is, amely nagy segítséget nyújt az önálló gyakorláshoz. Hiányolom viszont a megoldókulcsot, amely elosztathatná a feladatok elvégzésekor felmerülő esetleges bizonytalanságokat, kétségeket, kérdéseket.

A bevezetőt még nem az olvasmányok, feladatok követik, hanem egy rövid fejezet "Általános tudnivalók a német nyelvről" címmel. Az ebben olvasható alapismeretekre nagyon is szükség van, hiszen a kezdő nyelvtanulók még nincsenek tisztában a legegyszerűbb dolgokkal sem: hogyan kell például kiejteni a különböző hangokat, hogyan kell elválasztani a német szavakat stb. Igazából ahhoz, hogy ez a kis felvezető még teljesebb legyen, adni kellett volna a német nyelv történetéről, fejlődéséről, a különböző ma is létező dialektusokról, nyelvjárásokról egy rövidebb áttekintést. Nem is olyan régen vezették be az új helyesírási szabályokat a német nyelvben - szerencsére erről is találunk még a gyakorlatok előtt egy rövid kis fejezetet.

A könyv tizenkilenc olvasmányból, gyakorlófejezetből, úgynevezett "Abschnittek"-ből áll. Mindegyik "Abschnitt" szerkezete, felépítése ugyanolyan. A fejezet legelején egy feldolgozásra, illetve megtanulásra szánt olvasmány áll, ezt követik a szókincs fejlesztésére, bővítésére összegyűjtött, magyar jelentéssel ellátott szavak, kifejezések. A szavak után rögtön a nyelvtani szabályok (Grammatik) következnek, amelyek jól érthető módon, példákkal demonstrálva magyarázzák az adott nyelvtani problémát. Az "Aufgaben und Übungen" rész a gyakorlófeladatokat foglalja magába, különböző nyelvtani és fordítási gyakorlatokat tartalmaz. Egy-egy "Abschnitt"-hez tartoznak még képek, rajzok - rendszerint kettő -, amelyekről önállóan kell beszélni oly módon, ahogy ezt majd a nyelvvizsgán megkövetelik. Az első "Abschnitt" még a legalapvetőbb ismereteket szeretné átadni, fő témája a bemutatkozások, találkozások (Begegnungen). A szószedet a családtagok neveit, bemutatkozási formákat, köszönéseket tartalmaz, míg a nyelvtani rész a jelen idejű igei ragozással foglalkozik. Az elsőt követő részek, fejezetek már fokozatosan nehezednek. Tárgyalják például a bevásárlást (Einkauf), a családot (Familie), az utazást (Unterwegs), a lakást (In der Wohnung), a levélírást (Ein Brief) stb. A nyelvtani részek a módbeli segédigék használatával, a múlt- és jövő idők képzésével kapcsolatosan adnak felvilágosítást. Az utolsó fejezetek a legnehezebbek a kezdő nyelvtanuló szempontjából. Ezek több olvasmányt is feldolgoznak, illetve a melléknevek ragozása és fokozása ugyancsak több gyakorlást, mélyebb ismereteket igényel. Az "Abschnitt"-ek után német-magyar és magyar-német szójegyzék található.

A nyelvkönyv külső megjelenése sem marad alul a belső szerkezet színvonalas kiképzésétől. A fedőlap írógéplap méretű, színátmenetes, a német zászló színeinek megfelelően felül fekete, középen pirosba hajló, majd ez alul sárgába megy át. A jobb felső sarokban a Brandenburgi kapu látható.

Összességében egy nagyon igényesen kialakított, megtervezett nyelvkönyvet tarthatunk a kezünkben, melynek szerzői lelkiismeretesen igyekeztek tudásuk egy részét átadni, s ez a feladatok felépítésén, jellegén is meglátszik. Az alkotás esztétikai színvonalát emelik a Szász Zsuzsanna által készített illusztrációk.

Pintér Bernadett
PPKE BTK