Könyv, szótár - vagy egyik sem


Jakab György: Történelmi szó és képtár
(Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest, 1993.)


Akik a történelmet kedvelik, rögtön megfogja a tekintetüket, és felkelti az érdeklődésüket a nagyméretű, vastag kék könyv, melynek címe: Történelmi szó és képtár.

A könyv kiváló minőségű papírból készült, kötése erős, az idő próbáját kiállni hivatott. Ez persze azt is jelenti egyúttal, hogy a kötet nehéz, vaskos, amely azt a benyomást kelti, hogy telis-tele van "tudománnyal", hasznos tudásanyaggal. Érthető, hogy ezek után nagy lelkesedéssel fogtam hozzá, hogy áttanulmányozzam Jakab György tankönyvét.

A bevezető rendkívül jó. Kiderül belőle, hogy az a szerző célja, hogy önálló gondolkodásra bírja, késztesse, nevelje a diákot. A kérdésekre a szerző maga nem kíván választ adni (és ez így van rendjén!), csupán gazdagítani kívánja az adott témához kötődő ismereteket. Önközlése szerint a könyv azért sajátos, mert négy dologban is különbözik a megszokott iskolai kiadványoktól: 1. nem a kronológiát követi; 2. a könyvben szereplő fényképek - sokszínűségük miatt - szinte "életre kelnek"; 3. műfaja sokféle, hiszen egyaránt van benne novella, történelmi forrás és újságcikk; 4. a könyv szubjektív, és a szerző sajátos világában íródott.

Az utolsó pont az, ami miatt nekem csalódást okozott ez a könyv, és minél jobban próbáltam megvizsgálni, ez az érzés egyre erősödött bennem. Már maga a prológus is "gyanús" volt, hiszen a felnagyított képeken szemmel láthatóan remekül megfér a punk fiatal - Mona Liza és Jézus Krisztus mellett, idézetekkel, versrészletekkel kombinálva. Igazából ebben a könyvben minden megtalálható, ami történelmünk során megtörtént az emberiséggel. Vannak háborúk, költők, vezérek, évszámok - de ezekben nincsen semmiféle kimutatható rendszer. Érthető, hiszen nem a kronológiát követi a könyv, de akkor kérdés, hogy mit? A tartalomjegyzékbe, a könyv hátulján igaz, valami kisebb "rendszer" fölfedezhető, de sem időrendi, sem téma szerinti, sem pedig betűrendi, logikus elrendezés nincs. A "Közös Hagyomány" címszó alatt például a "csillagról", majd az "anyaföldről", ezek után a "létráról", majd "Isten szeplőtlen mennyasszonyáról" tudhatunk meg "többet".

Ha az ember valóban nagyon jártas a történelemben, és bele tud mélyülni, akkor talán rájön valamire. Viszont ez a könyv gimnazista diákoknak íródott, hogy megkönnyítse tanulásukat. Ahogy ezt az alcím is bizonyítja: "Ami a tankönyvekből kimaradt". Kérdés viszont, hogy egy, a történelmet kedvelő diák mennyire ismeri ki magát ebben a káoszban? Hiszen a mű címe: Történelmi szó és képtár. De mivel nem rendszer szerint vannak benne a dolgok, hanem a szerző saját szubjektív világa szerint, képtelenség bármit is megtalálni. Talán kellene szerkeszteni egy úgynevezett "Történelmi szó és képtár SZÓTÁRT", hogy megtaláljuk, amit keresünk.

Elismerem, hogy a szerzőnek tudása mellett rendkívül gazdag érzelmi világa lehet, ahogy ezt a sok versidézetből, és valóban sok érdekes fénykép alapján gyanítom. Látni rajta, hogy valóban sok munkát fektetett bele a könyvébe, és azt is el lehet mondani róla, hogy szívvel-lélekkel csinálta. Most már csak az a kérdés, hogy mit kezdjünk vele? Talán ő maga adja meg a választ, amikor ezt írja: "Ki-ki találja meg benne a kedvére valót". Biztos vagyok abban, hogy ezt saját maga már megtalálta.

Ótott Kovács Attila
PPKE BTK