Blueprint


(Longman Kiadó - tankönyvcsalád)


Gimnáziumi angol nyelvi tanulmányaimat a Blueprint elnevezésű sorozat könyveiből folytattam, később pedig magánórák formájában tanítottam is belőle, így a sorozatot mindkét oldaláról - tanulási és tanítási - megismerhettem.

Ezt a könyvcsomagot a középiskolás korosztálynak ajánlom leginkább, mert a leckékhez kapcsolódó olvasmányok főként olyan ismeretanyagra épülnek, amelyet a tanulók kb. 14 és 18 éves koruk között szereznek meg. Az egyes témák igen változatosak, bár nem ölelnek fel nagyobb kérdéscsoportokat (a fejezetek terjedelme ezt nem is engedné meg). Érintik a korosztályt foglalkoztató, de máskülönben nem túl sokat vitatott kérdéseket, merítenek az aktuális, hétköznapi eseményekből, a fiatalokat foglalkoztató témákból, így a nyelvtanuláson kívül hasznos ismeretekkel is szélesítik a tanulók látókörét. A könyv törekszik a tanulók igényeinek vizuális kielégítésére is: a színes képanyag átláthatóvá teszi a fejezeteket, s nem riasztja el a tanulókat magától a tananyagtól.

Egy idegen nyelvű tankönyv színvonalát döntően meghatározza, hogy mennyire vezet be az adott nyelvterület kultúrájába. Minden fejezetben van egy valamelyik angol anyanyelvű országról (főként Nagy-Britanniáról) szóló cikk, melyben nevezetességekről, hagyományokról, tájakról, történelmi eseményekről és személyekről szóló beszámolók szerepelnek. Az angol nyelvű irodalomból kiragadott részek színesítik a könyvsorozatot. A témaköröket igényes, egymásra épülő sorrendbe szerkesztették, hogy összhangban álljanak az új nyelvtani részekkel. Hogy a "lustább", vagy nehézkesebben haladó tanulók figyelmét is felkeltsék, színes, kiemelt mezőkbe ágyazták a megtanulandó nyelvtani szabályokat. Az írók igyekeztek úgy beosztani az új nyelvtani anyagot, hogy annak terjedelme megtanulható legyen. Nem feledkeztek meg arról sem, hogy lehetőséget biztosítsanak ezek begyakorlására is. Az egyes kötetek függelékében a diákok rendelkezésére áll a fejezetekre lebontott szószedet, valamint egy nyelvtani összefoglaló, amely megmutatja, hogy a keresett nyelvtani résznek melyik fejezetben lehet utána nézni.

A különböző témákat feldolgozó fejezeteket tízes egységekre osztották fel. Minden fejezet elején találunk egy, az adott részt bemutató vázlatot. Ez a kis "előzmény" kérdések formájában vetíti előre a feldolgozandó témát. A fejezetek végén az egységet lezáró rövid írás- és beszédkészséget fejlesztő feladatsor, illetve ellenőrző teszt található (szintén külön színnel kiemelve). Ezek a feladatok segítenek a diákoknak felmérni, hogy mennyit sajátítottak el az átvett anyagból. A könyv végén megoldókulcs szerepel, tehát a teszteket célszerű dolgozatírás előtt kitölteni, hogy a felmerülő hiányosságokat még időben pótolni lehessen. A teszteken nem kell a tanárnak törnie a fejét: érdemes a könyvhöz tartozó tesztgyűjteményből (külön fizikai egység!) dolgozatot íratni. A könyv feladatait kiegészíti a munkafüzet, amely a tankönyv anyagát nyelvtani gyakorlatok formájában nem csupán feldolgozza, hanem a szókincset bővítő, gyarapító szövegeket is tartalmaz.

A tankönyvsorozathoz hang-, illetve videókazetta is megjelent, hogy az egyes témaköröket könnyebben fel lehessen dolgozni. A hangkazetta egyaránt tartalmazza a tankönyv párbeszédes részeit, illetőleg a munkafüzet gyakorlatainak hanganyagát.

Ajánlom ezt a tankönyv-családot mindazoknak, akik szeretnék minél összetettebb tananyagból, kézzel fogható témák segítségével elsajátítani az angol nyelvet.

Nagy Erzsébet
PPKE BTK