Kitűnő nyelvtankönyv magyar írópáros tollából


Barta Éva - Loch Ágnes: Press Ahead
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997 - AK-0039)


A kedves vásárló belép a könyvesboltba, abba a boltba, ami épp útjába esett. Odalép az egyik ráérő eladóhoz, és illedelmesen megtudakolja, hogy a boltban pontosan hol is található az a könyvespolc, melyen a nyelvtankönyveket tartják. Az eladó visszakérdez, hogy mégis milyen idegen nyelvhez keres tankönyvet. A kissé megszeppent, meglepett vásárló két lehetséges választ adhat:

  1. "Természetesen angol nyelvhez, hölgyem."
  2. "Ha angol nyelvhez tudna nekem mutatni néhány tankönyvet, nagyon hálás lennék."

És csodák csodája, a könyvespolc előtt álló, fejét kapkodó, a látványtól megszédült kedves vásárlóból egy szempillantás alatt kedves érdeklődő lett.

Ez az "átváltozás" napjainkban igen gyakori jelenség. Tíz évvel ezelőtt nem volt "probléma", hogy melyik tankönyvet tegyük magunkévá, hiszen a kötelező tankönyvek korszakában nem sok választási lehetőség volt. A 15-20 évvel ezelőtti angol nyelvtankönyveket joggal nevezték az angol nyelvoktatás hazai "bibliájának". (Más kérdés, hogy ezek akkoriban szakmailag modernebbnek és korszerűbbeknek számítottak, mint bármely más idegen nyelv tankönyvei - a szerk.)

Ma persze más a helyzet. A bőség zavarával kell megküzdenie a kedves vásárlónak, akinek szegénynek bizony fel van adva a lecke. Így lehetséges az, hogy külön ágazattá nőtte ki magát a "hogyan is nézzen ki a nyelvtankönyv" kérdésre választ kereső szakértők munkája, hiszen a fenti kedves vásárlóhoz hasonló tájékozatlan, felkészületlen ember a legfeltűnőbb, legszínesebb könyvet fogja bevásárlókosarába tenni. Minden bizonnyal ezért az a nagy szín kavalkád a polcokon.

A választás tényleg nem könnyű, hiszen minőség terén túl sok kivetnivalót ma már nem lehet találni. A vacak fogású papír, az egyszínű - például plöttyedt narancssárga -, félrenyomott tankönyvek ideje lejárt. Van egy jellemző vonása a Magyarországon fellelhető nyelvtankönyveknek: többségük nyugati, szép kivitelű, tehát nem magyar kiadvány. Sokan kifogásolják ezt, mondván, nem kifejezetten magyar tanulókhoz szolnak az import tankönyvek. A magyar tanuló pedig mégiscsak hazai ízekhez szokott, így könnyen előfordulhat, hogy kissé ízetlennek, nyersnek hatnak a külföldi nyelvtankönyvek, melyek sajnos sokszor nagyon hasonlítanak egymásra, egy kaptafára készülnek. Az árukról pedig ne is beszéljünk!

És íme, egy magyar szerzőpáros által megalkotott nyelvtankönyv. A Barta Éva és Loch Ágnes által írt könyv az Akadémiai Kiadó Exam Pass című sorozatának első darabja, amely az olvasott szöveg értésének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

Úgy érzem, helyesebb ezt a kiadványt a továbbiakban nem tankönyvnek, hanem tanulói könyvnek neveznünk, hiszen inkább mint kiegészítő anyag hasznos; vagy - mivel speciális, gazdasági és társadalom témájú cikkeket tartalmaz - kurzuskönyvként alkalmazható. Nem véletlen, hogy a szerzőpáros a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola nyelvtanára.

A könyv kitűnően tagolt, jól felépített, átlátható, egy színt használó (kék különféle árnyalatai), kifejezetten jó minőségű kiadvány. Az egyes fejezetek egy-egy újságcikk köré épülnek, amelyeket ahhoz kapcsolódó feladatok egészítenek ki. A szövegek és a feladatok elsősorban a középfokú nyelvvizsga szintjének felelnek meg, de találhatók hosszabb cikkek is, melyek a felsőfokú nyelvvizsgára készülő diákokat hivatottak segíteni. A könyv ajánlható mind egyéni, mind pedig csoportos tanulásra.

A szövegértési készség fejlesztése fontos, de mégis kissé elhanyagolt része a nyelvtanulásnak, hiszen melyik tanuló szeret szavakat magolni? Ez pedig a szövegértés nélkülözhetetlen velejárója. A szókincs gazdagítását nagyban megkönnyítheti, szórakoztatóvá teheti ez a kiadvány. Egy-egy lecke csak egy bizonyos témára koncentrál; érdekes újságcikkekkel találkozhat a tanulni vágyó. A cikkeket követő feladatok jól kitaláltak, színvonalasak, igényesek. A szövegértést ellenőrző, szókincsbővítő, a beszédkészség fejlesztésére alkalmas feladatok és a fordítási gyakorlatok mellett azonban hiányolom a rövidebb, néhány száz szavas esszék megírását irányított témák alapján feladó gyakorlatokat, de ezt a tanár könnyedén pótolhatja. A könyv illusztrációi, ábrái egy esetben sem díszítési céllal kerültek be, hanem szorosan kapcsolódnak az adott feladatokhoz, és megfelelnek a napjaink vizuális kultúrája által támasztott hallgatólagos követelményeknek. Minden fejezet után megtalálható a megoldási kulcs, amely az önálló feldolgozást nagyban segíti. A tanulói könyv végén kitölthető feladatlapok vannak, amelyek inkább a megoldásokat ellenőrző tanárok munkáját könnyíthetik meg. Ugyancsak a kötet végén található egy hasznos bibliográfia, amely fontos segédeszközök gyűjteménye. A feladatsorokat iskolai körülmények között is kipróbálták, mielőtt kiadták volna.

A kiadói információkat főleg import kiadványoknál némi fenntartásokkal kell fogadnunk, mivel ez sokszor nem más, mint egyszerű önreklám. E tanulói könyv bevezetője viszont hasznos olvasmány: tájékoztatást ad a könyv használatáról, az írók céljáról. Érdemes a kiadványt ennek elolvasásával kezdeni.

Dicséretes és örömteli egy ilyen sorozat megjelentetése. A hiánypótló, kiegészítő fércművek között ez a többrészes kiadvány üde színfolt. Jó szakértői gárda munkáját dicséri ez a könyv, amelyet bátran ajánlok az angol nyelvből igényes szintre eljutni vágyóknak.

 

Cservenka Ferenc
PPKE BTK