Nyomtatásban is megjelenik a
Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke a 2000/2001. tané
vre


Az alábbiakban a korábban "lila füzetként" ismert, a Tankönyvesek Országos Szövetségénél (TANOSZ) gondozott, a pedagógusok tájékozódását segíteni kívánó kiadvány Bevezető tájékoztatóját közöljük.

Az Oktatási Minisztérium támogatásával immár hetedik alkalommal lát napvilágot a Tankönyvesek Országos Szövetsége által összegyűjtött iskolai kiadványok címlistája, a "Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke" , amely a hivatalos tankönyvjegyzékek mellett felvállalja a tankönyvvé nem minősített, ám az iskolai oktatásban jól használható kiadványok címjegyzékének kiadását. Így vált évről évre gazdagabbá, teljesebbé a pedagógusoknak nyújtott információ. Annál is inkább örvendetes, hogy az oktatásügyi szaktárca fontosnak tartja a kollégák tájékozódásának elősegítését, mivel egy 1998 tavaszán végzett felmérésből tudjuk: szinte minden iskolában forgatják a TANOSZ-jegyzék lapjait.

Jelen kiadványunk az előzőekhez hasonlóan készült. A füzetben szerepeltetett adatokat közvetlenül a kiadóktól kaptuk, és ahol erre szükség volt, javítottunk a téves adatelemeken. Címleírásunk tartalmazza a szerző vagy szerzők nevét, a kiadvány címét, alcímét, sorozatcímét, a kiadás sorszámát, a kiadó nevét, a megjelenés helyét és évszámát, valamint a mű árát. Utóbbi az idő múlásával könnyen változik, ezért csak irányárnak tekintendő.

A címjegyzék szerkezete nem változott: az adatokat háromszor négy évfolyamos bontásban, azokon belül az egyes műveltségterületek és szaktárgyak betűrendjében közöljük, ezen belül általában szerzői betűrendet alkalmazunk.

Fejezetcímeink évről évre jelentős mértékben változnak, gazdagodnak. Tudjuk, számos munkát többfelé is be lehetne sorolni, azonban ezen kiadványok jelentős hányadát - elsősorban takarékossági megfontolásból - általában csak egy-egy helyen szerepeltetjük. Ezért a füzet használóinak érdemes tájékozódniuk nem csupán a közelálló műveltségterületeknél vagy tantárgyaknál, hanem más tagozat kiadványcsoportjai között is.

A tájékozódást, a kívánt művekhez való hozzájutást teszi lehetővé a kiadványlistát megelőző kiadói címjegyzék. Erre azért hívjuk fel külön a figyelmet, mert az itt szereplő munkák egy része nem került kereskedelmi forgalomba, csak a kiadó címére írva rendelhető meg; a boltokba kikerülő másik része sem kapható mindenütt. Könyvbeszerzéssel, könyvárusítással a Tankönyvesek Országos Szövetsége nem foglalkozik. A könyveket közvetlenül a kiadóktól kell megrendelni. Az egyes kiadókra vonatkozó további aktuális kiadványjegyzékek, prospektusok és egyéb információk szintén a kiadóknak írva-faxolva-telefonálva kérhetők.

A Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzékének anyagát minden évben frissítjük: az elfogyott, elévült tételeket elhagyjuk. Így a tavalyi jegyzék kiadványcímeinek kb. 53%-át (!) idén már nem küldték meg a kiadók, ugyanakkor az idei jegyzék közel 3700 tételéből nagyjából 47%-nyi az eddig még nem szerepelt, s közel 35%-os a valamilyen adatelemében megváltozott tételek aránya.

Idei újdonságunk az is, hogy internetes honlapunkon itteni tételeinket az Oktatási Minisztérium tankönyv- és segédkönyvjegyzékén szereplő dokumentumokkal együtt szerepeltetjük. Internet-címünk:

http://tanosz.ini.hu/

A TANOSZ-nál (címe: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.; Tel./Fax: 061-2004280) továbbra is várjuk és köszönjük a segítő észrevételeket, hozzászólásokat, javaslatokat tevékenységünkkel és információs rendszerünkkel kapcsolatban.

Dr. Karlovitz János
TANOSZ