A magyar királyi csendőrség igaz története


Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története
(Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 1999)


A könyv 1999-ben jelent meg a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában. Ez a szerző első önálló kötete, habár Csapó Csaba már több korábbi újkori történelemmel foglalkozó könyv társszerzője volt. A kötet írójának célja a csendőrség objektív bemutatása volt, mégpedig az 1881-től 1914-ig terjedő időszakban. A témában születtek már hasonló témájú művek, de ezek mind elfogultsággal írtak a csendőrségről - említi meg a szerző a bevezetőben. A kötet hiánypótló irodalom. A csendőrség első világháború előtti történetének még nem született ilyen átfogó monográfiája, amely hiteles dokumentumok és levéltári korabeli források alapján készült.

A könyv használatát a gondos tagolás és átlátható fejezetekre osztás könnyíti meg. Kislexikon nem található a kötetben, de nincs is rá szükség, mivel a tartalomjegyzék alapján kitűnően meg lehet találni a keresett témakört. A könyv kellőképpen olvasmányos: a nehezebben érthető részek és felsorolások a jobb áttekinthetőség kedvéért külön is kiemelésre kerültek.

A szerző alapossága miatt a könyvben minden, a csendőrséggel kapcsolatos témakört alaposan kidolgozva találunk meg. Jó példa erre, hogy a csendőrök felszerelésének például külön fejezetet szentel, ahol külön tárgyalja a felszerelési tárgyakat és a fegyvereket. Táblázatokkal és képekkel teszi szemléletesebbé a témát. A táblázatokban nem csupán a felszerelések árát adja meg, hanem súlyát és méreteit is. Ez az alaposság jellemzi a többi fejezetet is - a csendőrség eredetétől a szervezet működését szabályozó jogszabályokig. A fejezeteket követő huszonegy darab melléklet - táblázatok, térképek, ábrák, törvények - szervesen kapcsolódnak, illeszkednek a szöveghez. A könyvben található néhány korabeli fénykép, amelyek még élvezetesebbé teszik a könyv olvasását.

A szerző kimerítő alapossággal teszi közzé a felhasznált irodalom listáját, azok örömére, akik el akarnak mélyedni a témában, vagy fel akarják kutatni a korabeli dokumentumokat. A könyv olvasását és megértését egyaránt segíti a bőséges mennyiségű magyarázó lábjegyzet.

Véleményem szerint ezzel a munkával olyan kötet került a könyvesboltok polcaira, amely nem csupán tartalmát tekintve igen alapos és kimerítő, hanem a külsejét tekintve is szép. Az igényes, keménytáblás kötés biztosítja, hogy sokáig dísze legyen könyvespolcunknak, illetve "unokáink" is használhassák tanulásra és önművelésre. Csapó Csaba műve segédkönyvként használható, mind az érdeklődő középiskolások, mind az egyetemi történészhallgatók körében. Azonban alaposságának köszönhetően a történelemtanároknak ugyancsak kiváló lehetőséget nyújthat a tanórára való felkészüléshez. Olvasmányossága miatt alkalmas lehet tanulói kiselőadások megtartatásához is.

Balázs Attila
PPKE BTK