Kommunikáció felsőfokon


Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1997
)


Szabó Katalin könyve hasznos segítőtársa lehet minden egyetemistának, nemkülönben a tanároknak, illetve bárminemű szakembereknek, akik kommunikációs készségükön szeretnének javítani.

A könyvet a szerző két fejezetre osztotta fel. Az első az írásbeli munkák helyes, érthető elkészítését szolgálja. Az olvasó megismerheti a jó stílus és beszédmodor legfontosabb kritériumait. Tanácsokat kapunk a szavak helyes használatához és stílusunk fejlesztéséhez, továbbá a szerző a gyakran előforduló stílushibákra hívja fel a figyelmünket. A fejezetben találunk egy három részből álló szókincstesztet is, amely tanulás közben kellemes kikapcsolódást nyújthat.

Természetesen én is megpróbálkoztam egy ilyen teszttel. Bizony, akadtak szavak, amelyek jelentését tévesen, vagy netán teljesen ellentétes értelemben ismertem. Azt tanácsolom tehát, hogy mindenképpen érdemes időt szakítani a 3x20 szavas feladatsor kitöltésére.

A továbbiakban megtudjuk, hogy mi szükséges egy tudományos dolgozat szabatos elkészítéséhez. Szabó Katalin az egész folyamatnak pontos, érthető vázát tárja elénk, melyben kitér az apróbb mozzanatokra is. Fontosnak tartom, hogy külön foglalkozik a címadás problémájával. Megfelelően hangsúlyozza és részletezi a különböző kiegészítő ábrák, táblázatok, függelékek beszúrásának mikéntjét is. A fejezet végén útmutatást kapunk az idézetek, hivatkozások helyes, pontos, szabatos használatához.

A második nagy fejezet nem mással, mint a szóbeli kommunikációval foglalkozik. A szerző mintha saját életéből szerzett tapasztalatok alapján sorakoztatná fel egy előadás összeállításával és megtartásával kapcsolatos problémákat (forráskutatás, megírás, felkészülés, frappáns figyelemfelkeltés, előadásmód stb.). Joggal állíthatom, hogy előadásunk sikeréhez minden segítséget megkapunk. Még a lámpalázban szenvedőket is ellátja némi jótanáccsal. Az előadást ugyanis nemcsak megírni és elmondani kell, hanem azt meg is kell érteni. Mégpedig helyesen, ami nem minden esetben az előadón múlik (hiába beszél az előadó érthetően, jó stílusban, ha a hallgatóságban nem talál partnerre).

Befejezésül elmondhatom, hogy a könyv elnyerte tetszésemet, nemcsak jól tagoltsága, hanem érthető, olvasmányos stílusa miatt is. Úgy vélem, hogy mind tankönyvnek, mind pedig egyfajta szórakoztató olvasmánynak tökéletesen megfelel.

 

Guitman Ágoston
PPKE BTK