Zárt világ


Rozgonyi-Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ. Számítástechnikai segédkönyv
(Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998 - MS-3140)


A könyv korábbi kiadása meglehetősen népszerű volt, példányai ma is fellelhetők a helyi könyvtárakban. Szerzője előszavában azt írja, hogy ma is vállalja az akkor leírtakat, mindössze egy újdonságokkal bővített, korszerűbb könyv elkészítése volt a célja. Valójában jócskán túllép az első kiadás keretein, és nagyon széles spektrumot fog át.

E segédkönyv jelenleg a Mozaik Oktatási Stúdió informatika sorozatának egyik tagja, amelyhez máskülönben feladatgyűjtemény is készült. A sorozat kivitelezése nagyon tetszetős, modern címlapú, jól kezelhető könyveket foglal magába. A vizsgált köteten kívül számítástechnikai tankönyvek (5-10. osztályosoknak) és munkafüzetek tartoznak ide.

Rozgonyi-Borus Ferenc rövid bevezetőjében ismerteti célját: számítástechnikai segédkönyvet kíván olvasói kezébe adni, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy akinek e téren nincs ideje vagy lehetősége szakirodalmak böngészésével gyarapítani tudását, az jól használható, általános célú leírást nyerjen. Éppen ezért nem vállalja egy-egy konkrét program részletes ismertetését, hanem inkább több alternatíváról ír - például az operációs rendszerek esetében.

Praktikus a sorozat jelölésrendszere: kis ikonokkal hívja fel figyelmünket a fontos dolgokra, érdekességekre, veszélyekre. Szintén jó ötlet a fejezetek végén megjegyzések számára hagyott üres rész - így a változások, módosítások bejegyzésével a könyv tudásanyaga hosszabb ideig friss és használható maradhat. Tartalomjegyzéke (fejezetcímes és részletesebb is van!) mellett tárgymutató is segíti az eligazodást. A könyv szerkezete áttekinthető; a címszavak, fontos parancsok félkövéren szedve jól szembetűnnek. A kötet illusztrációi érthetők és szemléletesek.

Az előszó szerint főleg azoknak a diákoknak, felnőtteknek szól e kötet, akik széles körű alapismereteket kívánnak szerezni számítástechnikából, de nem várnak precíz és mély leírásokat. Ebből a szempontból valóban kitűnően használható a mű. Az olvasmányos leírásokon, történeti érdekességeken túlmenően a legelterjedtebb rendszerek, programok néhány alapvető jellemzőivel is megismerkedünk. Egyes parancsokat a könyv segítségével a gyakorlatban is gyorsan kipróbálhatunk. E gyakorlatiassága ellenére mégis inkább a háttérismeretek bővítésére, a számítástechnikába történő bevezetésre ajánlható. Nem alkalmas arra, hogy iskolában, tanfolyamon vagy egyéb helyen csak ebből oktassák az informatikát, mivel ehhez valóban pontosabb, ugyanakkor szűkebb körű ismeretekre volna szükség. De az érdeklődőknek, akár még az informatikával már elmélyültebben foglalkozóknak is sok érdekességet és újdonságot nyújthat, hiszen a legtöbb általános iskolai szintű vagy bevezető tankönyv nem foglalkozik ennyit például az assembly programozási nyelvvel, a unix rendszerrel, a programozással stb. Éppen ezen okoknál fogva tanulhatóság szempontjából kifejezetten nehéz minősíteni: segédkönyvként, kiegészítésként nagyszerűen használható, ha nem várjuk el tőle az önálló tankönyvek didaktikus és célzott ismeretátadását. Ugyanakkor kiválóan motiválhatja az informatikával ismerkedőt az egyes - itt csak megemlített - témák alaposabb megismerésére, elsajátítására.

A téma kiemelt jelentősége és szerteágazó volta miatt nehéz ma olyan (tan)könyvet írni informatikából, amely egyszerre ad biztos alapot, biztosít széles körű ismereteket, ugyanakkor vállalja a fontosabb területek alapos ismertetését. A vizsgált mű sem képes erre, de valójában nem is ez a célja. Alkalmas arra, hogy az érdeklődőknek támpontot és kiindulási bázist biztosítson a számítástechnika szinte bármelyik területéről, és elősegítse egy általános informatikai kultúra megszerzését. Ajánlható mindazoknak, akik most ismerkednek e manapság egyre nélkülözhetetlenebbé váló tudományággal és alkalmazott területtel. Főleg azok a felnőtt olvasók számíthatnak a könyv segítségére, akik most járnak informatikai tanfolyamra, oktatásra, és szeretnék a számítógépet minél több aspektusból látni. Hasznos lehet továbbá mindazoknak a diákoknak, tanulóknak is, akik ismereteik bővítésére, az összefüggések meglátására törekednek.

Gór Szilvia
PPKE BTK