Élménydús történelem ötödikeseknek


Filla István: Régen volt, hogy is volt...
Történelmi olvasókönyv az általános iskola 5. osztálya számára
(Korona Kiadó, Budapest, 19
92-től - KO-0009)


A történelem izgalmas tudomány. Közhelynek számít, de helytálló a megállapítás, hogy a legérdekesebb történeteket az élet írja, s az emberiség, történetének több ezer éve alatt átélte mindazt, amit a mai kor embere hosszabb-rövidebb ideig tanul, könyvek segítségével megismer, részben kötelességből, részben általános műveltségének emelése érdekében, vagy érdeklődésből, élvezetből. A felelősen gondolkodó embernek a jövő korszak szebbé tételéhez szüksége van a múlt ismeretére, hogy okulhasson annak hibáiból. Nem elhanyagolható tehát, hogy milyen lelkesedéssel fordul a következő generáció a történettudomány felé. Már az édesanyák feladata, hogy esti meséikbe érdekes, valós történeteket szőjenek, s felkeltsék a gyerekek érdeklődését a múlt iránt, hiszen a megtörtént esetek, események sokszor a képzelet szárnyalását is felülmúlják. Ennél is fontosabb, hogy amikor a gyerekek iskolai tantárgy keretében ismerkednek a történelemmel, azt ne száraz, unalmas és "kötelező rossznak" tekintsék, hanem élvezettel vessék bele magukat annak tanulmányozásába.

A Korona Kiadó gondozásában megjelent, 5. osztályosok számára írt történelemkönyv mindezen kívánalmaknak véleményem szerint eleget tesz. A gyerekek első hivatalos találkozását ezzel a szép tudománnyal a lehetőségek szerint zökkenő mentessé és izgalmassá teszi. A 10-11 éves általános iskolásoknál elsősorban az érdeklődést kell felkelteni, hiszen a rendeteg évszám befogadására még nem elég érettek, s szükségtelen megterhelni őket az ebben az életkorban még felesleges adathalmazzal. Azonban, ha az összefüggések logikus átlátása, a múlt kincseinek felfedezése megragadja fantáziájukat, a későbbiekben talán szívesebben foglalkoznak komolyabb szinten is ezekkel a témákkal, történelmi eseményekkel.

Filla István könyve ezt a módszert követi. Az egyes korszakokat röviden, lényegretörően ismerteti, általában egy oldalas, átláható, a könnyebb olvasást és a tájékozódást segítő, közepesen nagy betűkkel szedett szövegek segítségével. Az igazán fontos, megjegyzendő kulcsszavakat és kifejezéseket árnyalt kiemeléssel teszi rögtön megragadhatóvá, felismerhetővé. A fejezetek rövidek, érthetők, és nincsenek tele felesleges évszámokkal. A szerző igyekszik kis olvasóit széles látókörűvé tenni. A témák bevezetőiben megismerkedhetnek az adott kor emberének mindennapjaival, szokásaival, a múlt érdekességeivel is, amelyek megragadják a kisdiákok képzeletét, egyúttal összehasonlíthatják a mai kor életmódjával, problémáival.

Az egyes témaköröket okosan és lényegretörően építi fel, s a korszak fontosságához mérten rövidebben vagy hosszabban tárgyalja. A szerző ismerteti az őskor és embere világát, a varázslást, színesen ecseteli Egyiptom történetét. India és Kína múltját egy-egy oldalon, Babilont részletesebben tárgyalja. Külön kitér Hamurappi törvényalkotásának fontosságára. Izraelnél megismertet a Bibliával és Mózes történetével, a részletesen tárgyalt Görögország és a Római Birodalom fejezetein belül pedig helyet kap fél-fél oldalas terjedelemben a monda és a valóság viszonya, a gazdasági-, társadalmi- és sportélet (külön az olimpiai játékok), a színház és a művészetek bemutatása, az izgalmas és sorsdöntő csaták részletes leírása. Nagy Sándor hódításait áttekinthető térképvázlat segítségével követhethetjük nyomon, s megismerhetjük Pannonia nevezetességeit is. Különösen részletesen tárgyalja a tankönyv a görög-római hagyományon túlmenően Európa kulturális örökségének másik fontos pillérét, a kereszténységet. A hunok és a magyar nép történetével zárul le a tankönyv.

Az érdekességek, a különböző mondák, tudományos módszerek, művelődéstörténeti adalékok bekeretezett formában, kisebb betűtípussal szedve és színes háttérrel (tónussal) kiemelve várják az érdeklődőbbeket. Az ok-okozati összefüggésekre és érthetőségre koncentráló tényanyag mellett a tanulók betekintést nyerhetnek a korszak gazdaságába, társadalmi szerkezetébe, vallási- és mondavilágába, s az általuk ránkhagyományozott örökségek bemutatásával még közelibbé, életszerűbbé válik a régmúlt. A szemléletességet és érthetőséget növelik a térképvázlatok és ábrák, az állandó érdeklődés fenntartását a gyönyörű színes fotók és a rengeteg szemléltető rajz is segíti. A fejezetek végén rövid összefoglalás, illetve érdekes kérdések találhatók. Nagyon hasznos kiegészítés a könyv végén lévő részletes és egyszerű szavakkal magyarázó kislexikon.

Összefoglalóan elmondható, hogy szakmailag és esztétikailag értékes, a célkorosztály igényeit messzemenően kielégítő, érdekes, érthető és remek kiadvány Filla István korábbi hagyományokon alapuló, színesen felújított történelem tankönyve.

Bognár Eszter
PPKE BTK