"Tudj az arc mögé nézni!"


Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció -
Feladatsor és szöveggyűjtemény középiskolások számára
(AKG Kiadó, Budapest, 1995.)


Hogyha közvetlenül kellene ajánlanom ezt a könyvet középiskolás diákoknak, ezt mondanám: "Vegyétek, forgassátok rendszeresen és játszatok sokat!" Miért is? Mert a könyv kikerüli azt, a sok diák számára negatív tényt, hogy sok olvasnivalót és unalmas, magolós anyagot tartalmaz. Sokkal inkább fantáziadús feladatokat és játékokat találunk benne képekkel illusztrálva. Ez azért is fontos, mert a kommunikáció csak akkor igazán eredményes, ha benne a beszélő és a hallgató egyaránt aktív. A könyv továbbá segítséget nyújt a mindennapi közlési helyzetek problémáinak megoldásában is. Nem vagyunk egyformák, így mindenkinek más-más dolog okoz nehézséget. Legyen valaki fesztelen vagy gátlásos a társalgásban, esetleg ne legyen gyakorlata egy-egy téma összefoglaló kifejtésében vagy tudjon élvezetesen mesélni, a szerző minden esetre tartogat nekünk új információkat. Hogy szóban vagy írásban próbálják megoldani a diákok a könyv feladatait, rajtuk és tanárukon múlik. Lehet így is, úgy is.

Ami a hangvételt illeti, megtaláljuk a gyakorlatokban az irodalmit, a vicceset, de - hogy még "közvetlenebbnek" tűnjön - még a kissé trágár szöveget is. A verbális kommunikáció, akár a köszönés módjai, vagy az állatokkal való kommunikálás és az ehhez elengethetetlenül kapcsolódó non-verbális kommunikációval kapcsolatos feladatok is teret kapnak az olvasmányban. Ízelítőként csak egy jópofa kérdés: "Jel-e a farmernadrág?" De ugyanígy fontos feladatok a testbeszéddel vagy a mimikával kapcsolatos kérdések. Lépjünk egy kicsit tovább. Ugye mindenki belátja, hogy nélkülözhetetlen a helyesírás, a helyes beszéd, az idegen szavak megfelelő kiejtése, írása, a beszéd stílusa: legyen az monoton vagy dallamos. A könyv ezekre az akadályokra is rávilágít hiszen rengeteg példával szolgál. Hogyan is kell egy jó előadást tartani? Hogyan értelmezzünk szövegeket? Ezekre és más ugyanilyen fontosságú kérdésekre is megtaláljuk a válaszokat.

A könyv második fele különböző terjedelmű szövegeket tartalmaz, melyek a kommunikáció titkait jól ismerő szerzők gondolatait, vallomásait és tanácsait foglalja magába, azokkal a problémákkal, kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek a gyakorlatokban előkerültek. Ezek a kb. egy-másfél oldal terjedelmű írások szerzői nem kisebb emberek, mint: Montágh Imre, Hankiss Elemér, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Németh László, Wacha Imre és még sorolhatnám.

Véleményem szerint, a szerzőnek jól sikerült a kommunikáció örömeit és gondjait bemutatni. A felvetett kommunikációs problémák tipikus akadályai lehetnek az önkifejezésnek illetve az egymás közötti érintkezésnek.

Azt hiszem, a mostani diákok hajlamosak ellustulni. Ha viszont egy megfelelő rugalmassággal, közvetlenséggel rendelkező tanár segítségével használják ezt a könyvet, akkor szinte észrevétlenül "felébredhetnek", megmozgathatják fantáziájukat, és ami szintén nagyon fontos, hogy sok új információhoz juthatnak, intelligenciájukat fejleszthetik a feladatok megoldása során.

A szöveggyűjtemény szintén színes, oktató de mégis könnyen megérthető, a mindennapokra átültethető szövegekkel áll a diákok rendelkezésére. Úgy gondolom, ha a gyerekek figyelmesen olvassák ezeket a sorokat, sokat okulhatnak belőle, esetleg a korábbi hibáik alapján magukra ismernek és azt mondhatják: "Hoppá, eddig de ügyetlen voltam! Sokkal ésszerűbben is megoldhattam volna azt a múltkori dilemmát!" Így tehát a könyv valóban alkalmas arra, hogy a diákoknak akár egy-egy gyakorlat helyes megoldása után s végül az egésznek a végén ne kelljen többször "Hoppá"-t mondaniuk. Búcsúzóul egy jó tanács a sok közül Montágh Imrétől: "Tudj az arc mögé nézni!"

Turcsik Ágnes
PPKE BTK