Néhány sorban a Reflektor Videó Kiadó filmjeiről


A Reflektor Videó Kiadó Kópházán működő vállalkozás, amely elsősorban oktatási célú videófilmekre szakosodott. Az üzleti eredményesség mellett eddigi legnagyobb szakmai sikerüket 2000 őszén érték el, amikor is az Oktatási Minisztérium hat filmüket úgynevezett jóváhagyott tankönyvvé nyilvánította. Az alábbiakban néhány sorban azokat a tudnivalókat közöljük, amelyeket Berényiné Szilágyi Márta, e filmek "gazdája", producere bocsátott a rendelkezésünkre.

A Kárpát-medence természeti földrajza című filmsorozat a Kárpát-medence tájegységeinek geológiai, domborzati, éghajlati, vízrajzi, talajtani és növényzeti sajátosságait hét részben tervezi bemutatni, emellett a tárgyalt jelenségekhez kapcsolódó általános földrajzi alapfogalmakat is ismerteti. A már elkészült, alább felsoroltak után a következő filmek várhatóak: az Északi-középhegység, valamint az Alföldjeink címűek 2001. őszén, a Felvidék és az Erdély címűek pedig 2002-ben.

1. Alpokalja. A film időtartama: 30 perc, témája a határmenti hegységek, a Kemeneshát, a Sopron-Vasi-síkság, és a Zalai-dombság nyugati részének földrajza. Rámutat a földrajzi tényezők egymással való kapcsolatára, az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatására.

2. Dunántúli-középhegység. A film időtartama 40 perc, témája a Keszthelyi-hegységtől a Budai-hegységig terjedő mészkővonulat földrajza. Légi utazással körbejárva láttatja e tájegységet, animációs magyarázatot nyújt geológiájának megértéséhez, ismerteti a mészkő, a dolomit sajátosságait, a karsztosodást, a terület vulkáni jelenségeit, a tájegységek domborzatának arculatát, vízrajzát, növényzetét.

3. Dunántúli-dombvidék. A film időtartama 40 perc. Témája a Zalai-dombság keleti része, Belső- Somogy, Külső-Somogy, a Mecsek és a Tolna-Baranyai-dombság, a Mohácsi-sík, a Dráva-menti síkság. A hegységeket légifelvételről is láttatja, ízelítőt nyújt a táj népi építészetéből és féltett természeti kincseiből.

Az Életközösségek című filmsorozat hazánk élővilágát, legjellemzőbb életközösségeit mutatja be, összesen csaknem 100 féle növényt és több mint 150 féle állatot. A természet iránti szeretet és tisztelet sugallatával, élvezetes és igényes formában ismerteti az élővilágot, rávilágít az összefüggésekre, egyszersmind törekszik a környezet védelmét elősegítő szemléletmód kialakítására is.

1. Kis növényismeret. Az erdő növényei, Rétek növényei, Vizek, vízpartok növényei 55 percben.

2. Erdő mélyén. A szerteágazó összefüggéseket kiemelve mutatja be erdeink vadon élő állatait. Ez az erdő 53 lakóját jelenti 41 percben.

3. Vadvirágos réten. Az ember által közvetlenül befolyásolt élőhelyek (rét, szántó, legelő, lakóterület) vadon élő állataival ismertet meg (61 féle állat, 41 perc).

4. Vizek mentén. A vizeinkben és a vizeink mellett vadon élő állatokat mutatja be, követve a víz útját a csermelytől a befogadó tóig (43 féle állat, 40 perc).

A Vadon nőtt gyógynövényeink egy 57 perces ismeretterjesztő természetfilm 100 féle hazai gyógynövényről. Hazánk vadon termő gyógynövényei közül azokat mutatja be, amelyek közvetlenül felhasználhatóak. Egy naptári éven át a különféle élőhelyeken barangolva virágzási sorrendben ismerkedhetünk meg a természetes orvosságokkal. Útmutatást kapunk a növények gyógyhatásairól is.

Kópé,az erdélyi kopó. Ez a 25 perces film az ősi magyar vadászkutya fiatal éveit mutatja be kölyökkorától kezdve, "családalapításán" át picinyeinek felneveléséig. A gyermekek részére készült történet három év alatt játszódik le a "Kertben", ahol a kutyákon kívül még sok más állat, madár, rovar, egér, béka is éli mindennapi életét.

Az Életközösségek című sorozat HunDidac'98 ezüst díjban, az Alpokalja című film HunDidac '99 ezüst díjban részesült. Munkánkat az Oktatási Minisztérium támogatta.