Diákoknak, avagy tanároknak írt tankönyv


Gönzöl Enikő: Én és a politika? Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)


 

A tankönyv kéziratának elkészítését eredetileg a Soros Alapítvány támogatta.

 

A tankönyvet a szerző három nagyobb gondolati egységre osztotta fel: A "Mi a politika?", "A demokratikus állam működése" és a" Nemzetközi kapcsolatok világa" címekkel-amelyeket további alegységekre. Az egyes fejezetek tartalmilag jól elkülönülnek egymástól. Míg az első a politikának az egyénnel és a társadalommal való kapcsolatát, a második az állam működését, a jogállamiságot mutatja be, addig a harmadik fejezet a külpolitikai kapcsolatokkal, a nemzetközi szervezetekkel és szövetségekkel foglalkozik.

 

A tankönyv leckéi már első ránézésre sokszínűnek hatnak. Az oldalakat két hasábra tagolta a szerző, az egyik a vastag betűvel írt, tényleges

tananyagot tartalmazó szövegre és a képekkel, fogalommagyarázatokkal és feladatokkal tarkított kiegészítő anyagra. A tankönyv írója a kötelező tananyagból helyesen emeli ki a legfontosabb fogalmakat.

 

Az órai vázlat felépítéséhez remek segítséget nyújtanak a segédanyagok. Az egyes leckék "Vitassátok meg!" és "Nézzetek utána!" feladatai a tanárnak adnak segítséget az osztálynak közös munkába való bevonásához. Ezek a kérdések és feladatok elsősorban a tananyag könnyebb, gyakorlatiasabb megértésének oldaláról fontosak a diákok számára.

 

A képek a leckék és a könyv összhatását teszik színesebbé, a képekhez kapcsolt esetleges feladatok pedig jó képességfejlesztő gyakorlatnak számítanak. Az idézetek mellett vázlatok, rajzok, fogalmak és fogalommagyarázatok segítik a tanulókat a tanulásban, olyan szempontból, hogy a tanulás folyamán felmerülő nehézségekhez segítséget adnak.

 

Mindezek ellenére én ezt a könyvet nem ennek a korosztálynak ajánlanám, mivel számukra szerintem túl tömör és bonyolultan megfogalmazott a szöveg, amely egyúttal rengeteg információs anyagot tartalmaz. Úgy érzem, nem nyerné el a tanulók tetszését, de a tanárok számára hasznosan forgatható. A feladatokat néha átgondolni, illetve kiterjedt és sokoldalú előzetes tudást, megelőző ismereteket igényelnek. A kezembe került példányon az oldalak két része között pedig itt-ott kisebb elcsúszások voltak.

 

Összességében, a tankönyv tetszett, jól felépített, szerkezetileg jól tagolt és - elsősorban - a tanári munkában hasznosan forgatható.

 

Tóth Gergely