Néhány gondolat a "Formula" nyelvkönyvcsaládról


Formula tankönyvcsalád

(Magyar Macmillan Könyvkiadó, Budapest)


 

A Formula angol nyelvkönyvcsalád a Magyar Macmillan Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Szerzői: Hazel Imbert, Ron White és Eddie Williams. A  háromkötetes tankönyvcsalád (Formula One, Two és Three) tagjai: tankönyv, munkafüzet, hangkazetta és tanári kézikönyv.

 

A tankönyvcsalád felnőttek számára íródott, akik csak heti néhány órát tudnak nyelvtanulással tölteni. Az első kötet, a Formula One univerzális abból a szempontból, hogy kezdők és újrakezdők egyaránt sikerrel forgathatják. A tananyag egy év alatt sajátítható el.

 

Mind a nyelvtan, mind a beszédkészség fejlesztése fontos célként lebegett a szerzők előtt. Rendkívül, ezen a szinten szokatlanul gazdag a szókincsanyaga.

 

Az első tankönyv tizenhat egységből, egységenként négy-négy leckéből, illetve tizenöt további, az egyes nagyobb egységeket ismétlő leckékből áll. Ezek az ismétlő leckék a tankönyv utolsó részében kaptak helyet, a Függelék előtt. A Függelék nagyon hasznos ismereteket, pl. igeragozási táblázatot, egy listát a legfontosabb rendhagyó igékről, a tő- és sorszámneveket, a személyes névmásokat és más ezekhez hasonló információt tartalmaz, csupa olyan dolgot, amelyet egy kezdő szinten tanuló állandóan fellapoz. Ezeket itt mind egy helyen megtalálhatja. A könyv legvégén az anyagban előforduló összes szó is megtalálható.

 

A szerzők törekedtek arra, hogy felkeltsék és megtartsák a tanítványok érdeklődését. Ezt a célt szolgálja, hogy a tankönyvben állandó szereplőkkel találkozhatunk: egy Forma 1-es istálló tagjainak a mindennapjait kísérhetjük soron. A tanuló megismerkedik a szereplőkkel, sőt, minden negyedik leckében -képregény formájában- életüknek új fordulataival szembesülhet. Más eszközökkel is igyekeztek fenntartani az érdeklődést: rengeteg képpel és rövid leckékkel, hogy a könyvből tanulók úgy érezzék, igazán gyorsan haladnak.

 

Az egyes leckék hasonló felépítésűek. A bevezető szöveget, mely lehet párbeszéd, egy rövid történet, esetleg levél, vagy a már említett, a cselekményszálat előrevivő képregény, minden esetben négy feladat követi. A feladatok nagyon hasznosak; az első a szövegértésre koncentrál, a második a nyelvtanra vagy a szókincsfejlesztésre fekteti a hangsúlyt, a harmadik a beszédfejlesztésre épít, míg a negyedik feladat minden esetben íráskészség-fejlesztő feladat. Az ismétlő leckék a tankönyv végén nagyon jól használhatóak, további feladatokat tartalmaznak, így segítségükkel objektiven mérhető a már megszerzett ismeretanyag.

 

A munkafüzet szorosan a tankönyvhöz kapcsolódik, leginkább a nyelvtant gyakoroltatja. Használata elsősorban nem órai, hanem házi feladat cáljaira ajánlható.

 

A tankönyvcsalád hanganyaga egyrészt a tankönyvben fellelhető dialógusokat tartalmazza, másrészt a munkafüzet egyes feladataihoz kapcsolódik.

 

A Formula Two, illetve Formula Three felépítésükben egy az egyben megegyeznek az első kötettel. Megmaradt a négyszer tizenhat lecke, a képregény (új szereplőkkel), és az egyes leckék szerkezete is ugyanaz. A nyelvtan továbbra is kis, emészthető adagokban érkezik, és elsősorban a munkafüzetben gyakorolható.

 

A Formula tankönyvcsalád igazán érdekes és élvezetes. Jó ötletnek tűnik az állandó szereplők szerepeltetése az egyes leckékben. Élvezhetősége azonban ne tévesszen meg senkit, csak látszatra „könnyű” könyv. Főleg a szókincsanyaga nagyon gazdag, azonban mégsem megtanulhatatlan. Szerencsésnek tűnik, hogy mind a tizenhat egység kisebb részekre, négy-négy leckére van lebontva, hiszen kis adagokban könnyebben emészthető mind a nyelvtan, mind az új szavak. Ugyanakkor ez a szétszabdaltság hátrány is lehet, ha a diákok fejében az elsajátított ismeretanyag nem áll össze rendszerré.

 

Leginkább azoknak ajánlható a tankönyvcsalád, akik alapszinről kezdve, munka vagy az egyetem mellett akarnak megtanulni angolul. Az egyes köteteket egy tanévesre tervezték, s ez mindenképpen reális. A Formula összeségében ajánlható, főleg szókincse miatt. Érdekes, nem túl megerőltető, de nem is könnyű. A szerzők célja valószínúleg az volt, hogy észrevétlenül lehessen tanulni belőle.

 

 

Tóthmárton Melinda