Tényleg gyakorlatközelben


Szabó Tibor: Angol nyelvtan gyakorlatközelben

(Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár)


 

Szabó Tibor 1998-ban kiadott művének címe Angol nyelvtan gyakorlatközelben. Székesfehérváron a Lexika Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg Dr. Csapó József és Gerald O’Neill lektorálásával.

 

A nyelvkönyv szerkezetét tekintve három főbb fejezetből áll: Nyelvtani bevezető, Nyelvtani gyakorlatok (Grammar Exercises), Megoldások (Key to Exercises).

 

A Nyelvtani bevezető a főbb nyelvtani problémákat tekinti át, megfelelő alapossággal. A fejezet áttekinthető, világos, könnyen érthető.

 

A második fejezet az elsőben elmagyarázott nyelvtani jelenségekre hoz példát. Ezeknek egy része nagyon hasznos arra, hogy a tanuló át tudja helyezni az elméletet a gyakorlatba. Vannak azonban feladatok, melyeknek meghatározása nem kellően pontos illetve nem szolgálják a fejlődést a nyelv elsajátításában. Ilyen például a Modal Auxiliary Verbs (A módbeli segédigék) című fejezetben néhány példa. Ezekben egy sémára építve kell mondatokat alkotni a „can” segédigével, nem érzékeltetve a lényeget,  mégpedig azt, hogy  hogyan, mikor és milyen jelentésben kell használni a segédigét.  Amit még hiányosságként lehetne kiemelni az az, hogy bár az első fejezetben megtalálható a feltételes mód magyarázata, a második fejezetben nincsenek rá vonatkozó gyakorlatok. Az igeidőket ellenben rendkívüli alapossággal kezeli a szerző, többféle aspektusból megközelítve azokat. A szókincs is kitűnően fejleszthető ennek a nyelvkönyvnek a segítségével, rengeteg példa található mind főnevekre, mind igékre vonatkozóan.

 

A megoldások fejezetben minden feladatra találunk egy megoldást, azonban annak mindig tudatában kell lenni, hogy ez nem mindig csak egy lehet. Ez a rész azonban nélkülözhetetlen abból a szempontból, hogy támpontot nyújt a feladatok megoldásához.

 

Ez a kiadás küllemét tekintve nem túl igényesen kivitelezett, mintegy utalva arra, hogy inkább gyakorlati, mint esztétikai célokra készült.

 

A könyv használható iskolában való tanításra is, de leginkább azoknak ajánlott, akik intenzív gyakorló és önálló munkával akarnak előbbre jutni ennek a nyelvnek az elsajátításában akár alap, akár közép, esetleg egy magasabb szintű (pl. Cambridge Certificate) nyelvvizsga elérése érdekében.

 

Hadrik Zsuzsanna