Biológia tankönyvcsalád

(Műszaki Könyvkiadó, Budapest)


 

Recenzióm témájául a Műszaki Könyvkiadó középiskolás korosztálynak szánt sorozatát választottam. Elsőként a Műszaki Könyvkiadó tankönyvkatalógusát lapoztam fel, hogy így átfogó képet kaphassak a tankönyvcsaládról. A katalógusban hét különböző tankönyv rövid ismertetését találtam, a tankönyvek mellett a szerző(k), a megjelenés éve, a méret,  az oldalszám, az ár, a katalógusszám szerepelt, valamint minden tankönyv mellett, hogy A, B, C vagy D  variáns. A D variáns rejtélye a rövid ismertetés során megoldódott: a tankönyvet óvónői szakközépiskolák részére készítették, azonban arról, hogy mit jelentenek az A, B, C variáns megjelölések, sem a hivatalos tankönyvjegyzék, sem a tankönyvekkel foglalkozó szakember nem tudott felvilágosítással szolgálni.

 

A hét tankönyv közül három szorosabban összekapcsolódva alkotja a szakközépiskolák biológia tananyagát. Mindhárom tankönyv A variáns, a tartalomból arra lehet következtetni, hogy mezőgazdasági, esetleg kertészeti szakközépiskolák részére íródott. A továbbiakban ezen három könyv bemutatását kísérlem meg, ahol szükségesnek tartom, kritikus megállapításokat téve.

 

A tankönyvekről szerzett első benyomás jó: a külső megjelenésük esztétikus, olyan, amilyet középiskolás koromban szívesen vettem volna a kezembe. De eme megállapítás mellé rögtön kívánkozik egy másik, kissé szarkasztikus: mindaddig, amíg az ember ki bele nem lapoz a tankönyvbe. Az első kötetben barna, a másodikban piros és szürke, a harmadikban rózsaszín és piros kiemelések sokkolják a könyvet kinyitni bátorkodót. A kiemelések jelentőségéhez nem fér kétség, de meg kellene találnunk azt a módot, ami nemcsak figyelemfelkeltően hat, hanem vonzóan is.

 

A három könyv felépítése nem egységes, ami nem lenne baj, ha az életkori sajátosságok figyelembevétele miatt történt volna így. Azt gondolom (és az adott tantárgyon belül már találkoztam olyan tankönyvvel, amely ezt az elméletet gyakorlatban igazolta), meg lehet találni azt az egységes felépítési formát, amely végigkísérheti a középiskolást azon a három éven, amíg biológiát tanul. Elvárható egységes tudás egységes tananyag-átadás nélkül?

 

A tankönyvek szerzői nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél több kérdést illesszenek bele egy-egy anyagrész tárgyalásába, ami alapvetően értékelendő. De a kérdések többsége sokkal inkább a tananyag automatikus visszaadására, mint gondolkodásra késztet. A tankönyvek tananyag-átadásra vonatkozó koncepcióját egy idézet segítségével szeretném bírálni: "Ne 151 kémiai képlet tudását, hanem a képességet szerezze meg a diák: úgy »gondolkodni«, ahogy a természet »gondolkodott«, amikor a jelenséget létrehozta" (Vekerdy Tamás: Tanulás - tanítás? = Taní-Tani, 1996/1. sz., kiemelések tőlem). Leginkább ezt hiányolom ezekből a tankönyvekből. Megtanítják pontosan, precízen a tényanyagokat, de a biológiának megértésről is szólnia kell, nemcsak adatokról.

 

Fontos pozitívumként kell említeni az első kötet végén található fényképtablót védett élőlényekről, a második és harmadik kötet végén található kislexikonokat és tanulói gyakorlatok leírását. Ezek a dolgok, azon kívül hogy hasznosak, nagyon érdekesek is egy tanuló számára. Felmerül az emberben a gyanú, hogy ezeket az utolsó lapokat nagy érdeklődés fogja övezni a diákok részéről.

 

A tankönyvekről csupán egy szempontból nem tudok véleményt mondani, és ez a taníthatóság kérdése. És talán ez az igazi nagy próbatétel egy tankönyv számára.

 

Béres Bernadett