Egészséges serdülőkért


Gion Gábor: A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)


 

A könyvet 1999-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó jelentette meg a Biotéka című sorozat tankönyveinek és oktatási segédleteinek újdonságaként. E könyvek ma már nélkülözhetetlenek a 12-16 éves korosztály biológiaoktatásához. Általában a Biotéka sorozat könyvei színesek, esztétikusak, nem is tankönyvek igazából, mint inkább ajánlott olvasmányok, hasznos kézikönyvek, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanórákon szerzett ismereteket elmélyítsék, rendszerben láttassák, s ami a legfontosabb a mindennapi életre nézve, praktikus dolgokra helyezve a hangsúlyt, élővé teszik a tananyagot, elérve ezzel azt, hogy már ebben a korban megértsék a gyerekek, hogy nem felesleges az, amit tanulnak.

 

Gion Gábor könyvéhez az előszót dr. Pintér Attila, országos tisztifőorvos írta, aki szeretetteljes, baráti hangnemben szólítja meg az olvasóközönséget, ezzel is kíváncsiságot ébresztve és bátorítva őket a könyv elolvasására. Hangsúlyt fektet arra, hogy nagyobb egységben láttassa e témakört, megemlítve a korszerű tudás és műveltség fontosságát. Napjainkban az általános műveltség része, hogy rendelkezzünk korszerű egészségügyi ismeretekkel, hogy ezáltal megőrizzük egészségünket. A jövőre nézve nem elég megtanulni a test anatómiai felépítését és a biológiát, a megszerzett ismeretekkel bánni is tudni kell. A könyv célja tehát dr. Pintér Attila véleménye szerint, felvilágosítást adni minden olvasójának azokról a tennivalókról, arról a magatartásról, amellyel egészségünk megőrizhető. A könyv mondandójának lényege: ápolni kell testünket, megfelelően kell táplálkozni, kerülni kell a szervezetünket károsító hatásokat. Arra ösztönzi a diákságot, hogy ne tegyék ki sem testüket, sem lelküket, semmiféle veszélynek.

 

A könyv nagyon sok hasznos és gyakorlati tudnivalót tartalmaz, mint például: a heveny illetve idült betegségek megkülönböztetésének hogyanja, a sebellátás legfontosabb szabályai, a nemi életre vonatkozó alapfogalmak, tanácsok, de szó esik arról is számtalan egyéb dolog mellett, hogyan illik viselkedni az orvosi rendelőben.

 

Ez a korosztály sokkal egészségesebb, mint az  előzőek, ezért szorulnak leginkább védelemre a sok külső veszély közepette. A könyv segít tehát a gyerekeknek egészségügyi ismereteik gyarapításában és a felelősségre irányítja a figyelmüket, amivel  egészségüknek tartoznak.

 

A könyv a következő fő témákat tartalmazza:

 

· személyi higiénia,

· a bőr,

· a fogak,

· táplálkozás,

· test és lélek,

· akut betegségek,

· krónikus betegségek,

· nemi élet,

· balesetek,

· az orvosnál,

· a beteggondozás alapjai.

 

Az egyes fejezetek előtt a szerző rövid indoklást ad arról, hogy miért fontos az adott témával foglalkozni, majd tömör, de lehetőség szerint teljes történeti áttekintést ad a témára vonatkozóan. Így például a higiéniát tárgyalva elmondja, hogy az egészséges, belső harmóniában élő embernek könnyebb a társadalomba való beilleszkedés, jobban el tudja magát fogadtatni másokkal, könnyebben veszi az akadályokat. Történeti áttekintését az ókori görög társadalmakkal kezdi, ezt követik a legfontosabb releváns események a római császárság idején, s megemlíti a középkort, ahol a lelki életet tartották fontosnak, illetlenség volt a testtel foglalkozni, ezért szaporodtak meg úgy a járványok. Konklúziója: a társadalom egészségi állapotát minden korban jól tükrözi a tisztálkodás fejlettségi foka. A mai korban az emberek például újra felfedezik a természetes anyagok elsőbbségét.

 

Különböző tartalmú logók kísérik végig a szöveget, mint például: Jól jegyezd meg!, A gyógynövény segít!, A gyógynövény nem segít!;…stb. E logóknak a tartalma a könyv elején világosan fel van oldva, de a szimbólumok maguk is igen beszédesek, könnyen megjegyezhetők, ezzel is segítik a tagolást, a lényegkiemelést, a megértést. A különösen fontos részek, tartalmi összefoglalók egyébként is vörös színnel kiemelten jelennek meg. Rajzok, táblázatok is segítik a gyorsabb tanulást. A rajzok természetesen illusztráló jellegűek, például a tenyér azon részeinek megmutatása, amelyet mindig megmosunk és melyeket rendszerint kihagyunk. Vannak olyan rajzok is, amelyek teljesen átveszik a hagyományos biológia könyvek rajzait, ilyen például a bőr szerkezetéről készült rajz. Az ábrák alatt nemcsak magának az ábrázolt dolognak a megnevezése történik, hanem elhangzik egy-egy gyakorlati tanács is a képre vonatkozóan.

 

A táblázatok adatokat, statisztikai felmérések eredményeit tüntetik fel: egyes ételek, vagy élelmiszerek tápanyagtartalmát, néhány vitamin jellemzőjét (napi szükséglet, milyen élelmiszerekben található meg, hiánytünetek), egy főre eső alkoholfogyasztást Magyarországon… stb.

 

Az egyes drogok bemutatásakor nagyobb hangsúlyt fektet a szerző azok romboló hatásainak bemutatására. Külön öröm volt számomra, hogy bár biológiai témákról van szó, nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt, hogy az ember nem csupán biológiai lény, s külön fejezetben beszél a testről és lélekről, s ebben a vonatkozásban a pszichoszomatikus betegségekről előtérbe helyezve, hogy a lélektani hatások komoly testi jelenségeket váltanak ki, s kiemelve a kiegyensúlyozottság és nyugalom elsődlegességét a mindennapi életben.

Meglepődve olvastam azonban, hogy ezek után milyen szárazon, tárgyilagosan ír a nemi életről, a fogamzásgátlásról, s a művi abortuszról, mintha nem tartotta volna szem előtt, hogy ez a könyv 12-16 éveseknek íródott. Úgy gondolom, az a veszély állhat így fenn, hogy egy tinédzser elolvasva ezt a részt, természetesnek fogja gondolni a tizenéves korban megkezdett rendszeres nemi életet, majd "veszély" esetén a magzatelhajtást. Úgy érzem, a szerzőnek nagyobb felelősséggel kellett volna erről a témáról írnia, ha ő maga is komolyan törekszik egy egészségesebb nemzedék felnevelésére. Ekkor viszont nem elégséges hat-hét sorban elintézni a kérdés vallási szemszögből való megvizsgálását.

 

Gion Gábor igyekszik kitekintést is nyújtani, támpontokat adva a gyerekeknek az ok-okozati összefüggések felismerésére. Utalni szeretnék itt arra, hogy például amikor az alkoholizmus súlyos hatásáról beszél, megemlíti az állam óriási felelősségét s azt, hogy az állam kincstári bevételeinek egy részét az alkohol és a dohány forgalmazási adójából szerzi.

 

Az egyes fejezetek végén összefoglaló kérdések vannak, szintén vörös színnel kiemelve, melyek főleg nem tárgyi tudásra, hanem gyakorlati tudnivalókra keresik a választ. A könyv tipográfiája nagyszerű, a szöveg jól tagolt, a kiemelések logikusak. Egy hibára szeretném  azonban felhívni a figyelmet: a cím az első oldalon így jelenik meg: A serdülők egészségvédelme 13-16 éveseknek.

 

Az írás nyelvezete nem bonyolult, a megcélzott olvasóközönség könnyen megértheti. Világos a mondatszerkesztés, kevés idegen szóval dolgozik, helyesírási hibák nincsenek. Élvezetes és tanulságos olvasmány lehet nemcsak a gyerekeknek, de szüleiknek is.

 

Jónizs Éva