Feladatsorok földrajzból


Szegedi Nándor: Földrajz érettségi és felvételi feladatgyűjtemény

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)


 

A könyv a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg. Alkotószerkesztője és szerzői olyan személyek, akik maguk is részt vettek a földrajz felvételi és érettségi írásbeli feladatok tételeinek összeállításában. A feladatgyűjtemény az elmúlt évek érettségi és felvételi írásbeli feladatsorait nem évenként felsorolva közli, hanem feladattípusokra lebontva adja meg a feladatokat az egyes fejezetekben. A feladatsorok az évente elkészített három-három felvételi írásbeli feladatsorait  tartalmazzák. A tartalomjegyzékben megtalálható tizenhárom fejezet a feladattípusok szerinti felosztást tartalmazza.

 

Az egyes fejezetekben található feladatok kisebb egységekre vannak lebontva, amely egységek végén megtalálható az adott feladat pontértéke. Ezáltal egy- egy feladat jobban áttekinthető és ez megkönnyíti a feladattípusokban való válogatást is. A könyv jellegéből adódóan nem tankönyv, csupán a tudás ellenőrzését szolgálja, ezáltal a felvételin és érettségin történő számonkérés jellegével való megismerkedést is. Ezzel a céllal alkották meg a szerzők ezt a könyvet.

 

Mivel a könyv emelt szintű feladatokat tartalmaz a szerzők olyanoknak szánták a könyvet, akik már jobban elmélyítették a tudásukat. Egyaránt alkalmas a földrajzórák számon kérő feladatsorainak összeállítására( tehát tanári segédletként is használható) valamint arra, hogy a felvételire, érettségire készülők önállóan ellenőrizhessék az elsajátított tudásukat. Nekik útmutatót is írt a szerkesztő a könyv használatához, ami munkájuk megkönnyítését szolgálja. Ezenkívül fontos, hogy mivel a feladattípusok végén szerepel a megoldás ezért önállóan is ellenőrizhetik magukat. A megoldások egyetlen hibája, hogy a számítási feladatoknál, mivel csupán a végeredményt közlik, a diák nem tudja megnézni a feladat levezetését, ha rosszul oldotta meg a feladatot és így kénytelen máshol utánanézni ennek, ami időt vesz el. Mivel ez csupán egyetlen fejezet és a számítási logikai feladatok megoldásának levezetése nem igényel nagy helyet, talán érdemes lenne ezzel kiegészíteni a megoldást, ha nem is minden egyes feladatnál, de legalább feladattípusonként egy-egy megoldással. Természetesen a szöveges feladatoknál nem várható el, hogy a magyarázat ott legyen, hiszen nem is ez a könyv célja. A könyv arra épít, hogy használói már előzetesen felfrissítették tudásukat, és a feladatgyűjteményt a tankönyvek kiegészítőjeként használják.

 

Az esszékérdések önálló értékelése nehéz, hiszen hiába van meg hozzá a megoldás ugyanazt a dolgot többféleképpen is meg lehet fogalmazni és nehéz a diáknak önállóan eldöntenie, hogy az ő megfogalmazása jó-e. Ezen a problémán a szerzők úgy segítettek, hogy az esszé megoldásainál a lényeges fogalmakat, kifejezéseket, szókapcsolatokat, amelyeket az esszének mindenképpen tartalmaznia kell vastag betűkkel kiemelték, ezáltal sokban megkönnyítve az önállóan dolgozó diák munkáját. A pontozás részpontokra lebontva jelenik meg a bekezdések mellett. Mivel nemcsak az összpontszámot láthatjuk az esszé végén, a diák valóban értékelni tudja a munkáját a tanár segítsége nélkül.

 

A feladatok ismertetésénél  a lényeg vastag betűvel van kiemelve, amire így a feladat megoldójának feltétlenül oda kell figyelnie. Ezzel segít megelőzni, hogy a feladat megoldója figyelmetlenül fusson át az ismertetésen és ezáltal a feladatok megoldásánál az elvártnak éppen az ellenkezőjét hajtsa végre. A könyvben szereplő ábrák jól kivehetőek, ezáltal a rajtuk szereplő földrajzi egységek, jelenségek könnyen felismerhetőek.

A könyv eleget tesz annak a célnak, amelyre készült. Segíti azokat, akik sikeres felvételi, illetve érettségi vizsgát kívánnak tenni. Nagyon jó segédeszköz arra, hogy a már elsajátított anyagot visszakérdezze, tehát jó kiegészítője a gimnáziumi tankönyveknek.

Máté Zsuzsanna