Vár a könyvtár!


(Huga Ibolya: Vár a könyvtár : Könyvtárhasználati ismeretek 3-4. osztály számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk)


A közelebbről megnézett, áttanulmányozott tet - melynek "előzményei" korábban a Dinasztia Kiadónál jelentek meg - egy, az egész alsó tagozatra kiterjedő tankönyvcsalád tagja. Párja hasonló címet visel, azzal a különbséggel, hogy az általános iskolák első és második osztálya számára készült. A két kötet egységet képez, és az általános iskola elsőnégy évére, a alsó tagozat idejére szolgáltat anyagot a könyvtárismerethez. Emlékezve saját régi, könyvtárral kapcsolatos problémáimra jó ötletnek tartom, hogy az iskolába könyvtárhasználatot tanítsanak, csak azt nem tudom, milyen óra keretén belül kívánják ezt megvalósítani (esetleg magyar vagy osztályfőnöki?) Kíváncsi vagyok, hogy a könyvtárismeret óra tartásának gyakorlata vajon el fog -e terjedni az országban.

Magát a tankönyvet többféle szempontból is jónak találom. A kivitelezése igényes, tele van a képi kultúrára inkább fogékony gyerekek figyelmét lekötő, jó minőségű fotókkal és rajzolt képekkel, amelyek szorosan kapcsolódnak a könyv anyagához, jól szemléltetik azt.

A szerző a képeken kívül magában az anyag felépítésében is nagy figyelmet szentelt annak, hogy a tankönyv lekösse a tanulók figyelmét, érdekesnek bizonyuljon számukra. Mint ahogy azt az előszóban olvashatjuk: "Érdekes feladatokon, rejtvényeken keresztül megismered a könyvek és könyvtárak használatához szükséges tudnivalókat [...] A titkok utáni izgalmas nyomozáshoz kellemes időtöltést és jó munkát kívánnak: A szerző és a szerkesztők".

Az új anyag kulcsszavai, mint ahogy az az előszó idézett részéből gyanítható, különböző, véleményem szerint a gyerekek érdeklődésének felkeltésére alkalmas játékos rejtvények megoldásai. A tanuló így érdekeltté válik abban, hogy kiderítse, mi az új anyag és ha megküzd az erre a kérdésre adott válaszért, az jobban meg is ragad az emlékezetében.

A tankönyv anyaga két részre osztható: egyrészt praktikus, a könyvtár használata során alkalmazható gyakorlati ismeretekkel látja el a tanulókat, ezen kívül pedig található benne a könyvtárra, a könyvre és az irodalomra vonatkozó műveltségi anyag.

A praktikus ismeretek (például a könyvtári katalógus használata) elsajátítása részben a már említett rejtvények, részben pedig (amit különösen jónak tartok) olyan feladatok segítségével történik, amelyek órán kívüli önálló könyvtárhasználatot igényelnek. Meg kell említeni azt is, hogy a mű nem kizárólag könyvekkel foglalkozik: a korszerűség elvét szem előtt tartva a videókazetta, sőt a Cd-rom is szóba kerül, az egyik fejezet címe pedig Látogatás a zenei könyvtárban.

A műveltségi anyagra koncentráló fejezetek többek között olyan címeket viselnek, mint A könyv történetéről, A könyvnyomtatásról, Régi és mai könyvtárak... A viszonylag hosszabb szöveges részek a tanulók olvasási képességeinek javulásával egyre hosszabbak és gyakoribbak (az első kötet természetesen még egyáltalán nem tartalmaz olvasmányt). A szövegek kulcsfogalmait dőlt betűs vagy kurzív kiemelés jelzi, hozzájuk az olvasmány után memorizálásukat segítő feladat is társulhat.

Nem csak az olvasmányok segítenek az általános műveltséghez tartozó ismeretek elsajátításában: a feladatokban is gyakori, hogy egy-egy szerző fontosabb műveit, vagy pl. vezetékneve alapján keresztnevét kell megadni. A diákok által már valószínűleg ismert és szeretett művek egymás mellett szerepelnek számukra talán ismeretlen alkotásokkal, hogy így késztetést érezzenek azok elolvasására is (mint pl. "Már biztosan ismered Bambi történetét. Kéresd meg, milyen könyveket olvashatsz még ennek a könyvnek az írójától a nyári szünidőben!")

Elmondható még ezen kívül, hogy a tankönyv a példaként felhozott könyvek kiválasztásában nem szorítkozik kizárólag a szépirodalomra. Találkozunk ezenkívül ismeretterjesztő könyvekkel, gyermekfolyóiratokkal, és van egy Lexikonok, enciklopédiák, szótárak című fejezet is. Az említett fogalmakat és a köztük levő különbségeket a tanulók természetesen elsajátítják.

A fentiek alapján Huga Ibolya könyve bátran ajánlható bármely általános iskolás pedagógusnak, aki elég időt tud szakítani a könyvtári ismeretekkel való foglalkozásra.

 

Ongjerth Dávid