Otthonos otthonunkért


(Kisvárdai Antalné Fábián Erika: Otthonunk kultúrája 6. o. Dinasztis Kiadó, Budapest)


             Kisvárdai Antalné Fábián Erika Otthonunk kultúrája című tankönyve a Dinasztia Kiadó gondozásában jelenik meg Budapesten. A kezemben tartott könyv és munkafüzet a 11-12 éves lányoknak íródott, vagyis az általános iskolák 6. és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. osztályos tanulóinak részére készült a háztartástan és a technika tankönyveként. Ez a kötet máskülönben az Otthonunk csodái sorozat második tagja. Az első a lakás részeit, feladatait, elméleti és gyakorlati példákon át ismerteti meg. Az Otthonunk kultúrája című tankönyv (a szerző szándéka szerint) része és folytatása az elsőnek, s a háztartástan és a gazdálkodás nagy témaköréből a táplálkozás és a konyha kapcsolatait, feladatait tárgyalja.

            A tankönyv a szerző előszava után négy fejezetre tagolódik: 1) A konyha 2) Baleseti források a konyhában 3) Az egészséges táplálkozás 4) Ünnepeink - ünnepi étkeink. A könyv végén találhatók az egyes fejezetekhez tartozó mellékletek (szám szerint tíz darab), valamint a tartalomjegyzék. A tankönyvben szereplő gyakorlati ismereteket történeti - néprajzi részek és rendkívül gazdag képanyag színesítik (e kifejezés itt természetesen csak idézőjeles lehet, hiszen maguk a képek fekete - fehérek). A fejezetek végén az ismertetett anyaghoz kapcsolódó kérdések - feladatok találhatók, melyek elősegítik a tananyag könnyebb elsajátítását.

            A tankönyv feldolgozását egy munkafüzet is segíti, melyet ugyancsak Kisvárdai Antalné Fábián Erika írt, s amely szintén a Dinasztia Kiadó gondozásában jelent meg Budapesten. A munkafüzet fejezeteit tekintve ugyanúgy tagolódik, mint a tankönyv, s tartalmilag is arra támaszkodva építkezik: feladatait a tankönyvben közölt információkra alapozza.

            A két kötet egyike sem hibátlan, de rendkívül érdekes, hasznos és alkalmazható műveknek tekinthetők. A tankönyv hibái elsősorban formaiak: a munka, annak ellenére, hogy lektorált könyvről van szó, nem mentes sem a helyesírási (például 31. oldal), sem pedig az egyéb nyomtatási jellegűnek tekinthető hibáktól, elírásoktól, melyek azonban esetenként igen megnehezítik a szöveg értelmezését. Ennek egy kirívó példája figyelhető meg a tankönyv 13. oldalán, ahol a befőzést szemléltető ábra alatt a "Kémiai tartósítás" felirat olvasható. Szintén formai hibának tekinthető, hogy például a mellékletek vizuálisan érzékelhető különbség nélkül követik az utolsó fejezetet, zavaró módon egybefolyva azzal (például 89. oldal). Ugyanezen hibák a munkafüzetben is megtalálhatók, bár jóval alacsonyabb számban (például a 27. oldalon).

            A tankönyv - tartalmát tekintve - következetes, ismeretekben gazdag és átlátható. A fejezetek logikus sorrendben követik egymást: a konyháról szóló általános bevezető után kerül sor a baleseti források ismertetésére és a megfelelő elsősegély nyújtó ismeretek közlésére, s a táplálkozáshoz kapcsolódó ismeretek rendszerezése és begyakorlása csak ez után következik.

            A munkafüzet feladatai sokszínűek, bár tartalmaz olyan feladatokat is, melyek elvégzése túl sok problémát vet fel ahhoz, hogy önálló munkaként fel lehessen őket adni 11-13 éves tanulóknak (pl.: 9. oldal / 1. feladat), tanári felügyelettel azonban a kötet eredményesen használható. (A tanári felügyelet a tankönyv esetében is indokolt, hisz a fentiekben pozitívumként emlegetett ismeretgazdagság miatt a kötet néhány helyen túl sűrű lehet a 11-13 éves korosztálynak - például 15. oldal: A gépek részei.)

            Összefoglalva: az Otthonunk kultúrája című tankönyv és a hozzá kapcsolódó munkafüzet megfelelő kiindulópontnak tekinthető a technikaoktatás szempontjából.

 

Polner Andrea