Más szemmel. Más szemmel?


(Deszpot Gabriella: Más szemmel. Vizuális kultúra a 8. évfolyam számára. Helikon Kiadó, Budapest)


Kommunikáció szakosként érdeklődéssel fogtam hozzá Deszpot Gabriella vizuális kultúrával, neveléssel foglalkozó Más szemmel című tankönyve recenziójának megírásához. A tankönyv a "Tölgyfa-program" keretében jelent meg. A program a Magyar Iparművészeti Főiskola Tanárképző tanszékén alakult pedagógiai műhely komplex, a közoktatás tizenkét évét felölelő vizuális nevelési programja, amely tantervet és kiadványokat (tankönyveket, feladatgyűjteményeket, tanári segédkönyveket) tartalmaz. A "Tölgyfa-program" kiadványai a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával kerültek a hazai tankönyvpiacra. A Más szemmel szerzője más, a sorozathoz tartozó kiadványokat is jegyez, többek között Kárpáti Andrea Művészet és élet című kultúrtörténeti tankönyvéhez tartozó három munkafüzetet valamint az Újra látni című tankönyvet. Ez utóbbi, hasonlóan a Más szemmel-hez vizuális neveléssel foglalkozik és a hetedik évfolyam számára készült. Mindkét tankönyv tanári kézikönyvét is a szerző jegyzi. A könyvek a Helikon Kiadó gondozásában kerültek piacra.

 

Első ránézésre egy igen tetszetős, jó kiállítású kiadványt vehetünk kézbe. Az iskolapadban eltöltött idő alatt összegyűjtött sok rossz tapasztalattal a hátunk mögött ezt a borítót akár ízlésesnek is nevezhetjük. A tankönyv vizuális neveléssel kíván foglalkozni és azt hiszem a tankönyv "vizuális" világával nincsen különösebb probléma. A tetszetős borító kihajtása után sem éri a tudásszomját oltani vágyó tanulót csalódás. A könyv sok színes illusztrációt tartalmaz. Az információt hordozó felület fényes, jó minőségű kellemes tapintású lapokból áll, így a lapozás élményszerűvé válik.

 

A tartalom négy nagyobb egységre tagolódik. A fejezetcímek a következők : Épített terek; Az ábrázolt látvány; A nyomtatott kép és szöveg; A média és eszközei. A fejezetek további alfejezetekre tagolódnak. A tartalomjegyzékben (a könyv végén található) a különböző részek jól elkülöníthetők, egészében véve azonban formailag nem igazán válnak el a tartalmuk szerint igencsak különböző részek. Az egyes fejezetcímeket és az alfejezetek címeit csak a betűnagyság változtatásával differenciálták, így első olvasásra vagy a kiadvány átlapozása közben kicsit kuszának tűnhet az elrendezés. A könyv terjedelme nem túl nagy (mindösszesen 86 oldal) és ezen belül is főleg a képek dominálnak. Rendkívül fontos szerepet kaptak a képek melletti kommentárok, nem túlzás talán azt állítani, hogy ezek adják ki a könyv igazi tartalmát. A képeket kísérő szövegek számozottak vagy betűjellel vannak ellátva (ez utóbbit akkor használják, ha egy témát több képpel illusztrálnak), és kevés kivételtől eltekintve jól össze vannak egymással szerkesztve. A képek viszonylag magas száma, és a kísérőszöveg ilyen aránya is arra utal, hogy a szerző gyakorlatias könyvet próbált összeállítani.

 

Sajnos azonban, nem lehet így dicsérni a tanulást segítő kiemelésrendszert. Többféle megoldással is éltek a szerkesztők. A szöveg kulcsszavait vastag szedéssel emelték ki, ami alapvetően nem probléma de több félrenyomtatást is sikerült kieszközölni (például A modellezés célja lehet a szórakozás... - 36. oldal első sor). Ezenkívül néha számozással is megpróbálják tagolni a szöveget, kiemelni egyes részeit ezeknek az eszközöknek az alkalmazása azonban nem következetes. Véleményem szerint a legnagyobb gond azonban az, hogy a kiemelt részek nem igazán  segíthetik a tanulást, mivel nem összefüggőek, nem lényegre törők és nem mutatják meg miben rejlik a szöveg lényege. Röviden szólva a kiemelések gyakran nem érintik a kulcsszavakat. Van viszont a könyvben egy másik módszer is, a keretezés. Ez már sokkal következetesebben lett beiktatva és funkcióját is jól ellátja. Az egyes fejezethez, alfejezetekhez tartozó barna alapra nyomtatott, keretes szövegrészek mindig a téma történeti kereteit adják meg. Ezek a pontos és viszonylag részletes kiegészítések szervesen illeszkednek a szöveg egészébe.

 

Sajnos azonban kénytelen vagyok néhány elmarasztaló szót írni a szöveg megfogalmazásáról. Ez talán a kiadvány legalapvetőbb hibája. Az írott anyagrész tartalmával semmi problémám nem volt, a tartalom formába öntésével azonban annál több. A témákból (például média, televíziózás) adódóan sokszor elkerülhetetlen volt az idegen szavak használata, de véleményen szerint sok esetben indokolatlan volt ezek használat. Erre példa az egyik kép mellett található "tervező designer" kifejezés (23. oldal "c" jelű kép). Hasonló problémának tekinthetők a szakkifejezésekkel túlzsúfolt szövegrészek is (például "zártudvaros háztömb axonometrikus vázlata" 19. oldal). Problémát jelentenek még a túlságosan hosszan megfogalmazott, közbeékelésekkel, zárójelekkel megtördelt mondatok, melyek megértése gyakran az olvasó nem kis erőfeszítésébe kerül. Előfordulnak értelmezhető de magyartalan megfogalmazások is ("Az ablak szerepe az, hogy... összekapcsolja a kintet a benttel..." 24. oldal). A tartalmat illetően még egy apró megjegyzést tennék, ugyanis ezen a téren is jelentkeznek bizonyos problémák. A néhol túl általános, igazából semmitmondó részeket részletekbe menő, szakmai szempontokat és megfogalmazást követő szakaszok váltogatják.

 

Végül röviden a könyvben található feladatokról. Szinte kivétel nélkül kreatív feladatok, a könyvet a reproduktív feladatok teljes hiánya jellemzi. Ez önmagában még nem lenne baj, azonban a kreativitásra épülő feladatok nagy  része rendkívül időigényes (például "Készítsd el szobád, lakásotok, lakóházatok makettjét papírból és különféle anyagokból!" 38. oldal; Írj, rajzolj olyan forgatókönyvet, amely egy kiválasztott film folytatása vagy változata lehetne! 70. oldal) és ami még fontosabb erős anyagi megterhelést jelenthet az iskolának vagy a nebuló családjának (például "Készíts hang-, esetleg képriportot valakivel, aki valamilyen játékot űz!" 34. oldal) még akkor is ha az alapfelszerelésként kezelt fényképezőgépekkel, felvevőgépekkel már rendelkezik. Bár ha jól meggondoljuk, hogy azoknak az iskoláknak, tanulóknak és tanulóköröknek, akik ezt a meglehetősen drága tankönyvet be tudják szerezni, talán nem fog ez különösebb problémát okozni.

 

Totth Benedek
PPKE BTK