Latin nyelvkönyv


(Banó István & Nagy Ferenc & Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv.

Tanuljunk nyelveket! c. sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)


Latin szakosként jó megoldásnak látszott számomra, hogy olyan könyvről írjak pedagógiai recenziót, amelyet többé-kevésbé már ismerek. Középiskolai tanulmányaim során találkoztam először e tankönyvvel, amelyet a nyelvvizsgára előkészítő különórákon használtunk (nem a "hagyományos", kötelező latin órákon).

 

A másik okot, amiért érdemesnek találtam a könyv ismertetését, az szolgáltatta, hogy azon az egyetemen, ahol tanultam, ugyancsak ezt a tankönyvet használják a "latinigényes" szakokon a nyelvvizsgára történő felkészülés során.

 

Miért érdemes napjainkban foglalkozni a latin nyelvvel? - A latin nyelv-jóllehet holt nyelv-mégis olyan fontos tudományoknak a szaknyelve, mint az orvostudomány vagy a jogtudomány, de a filozófia és a teológia is szívesen használja. Ezek a tudományok biztosítják korunkban a latin nyelv létjogosultságát. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a latin nyelvű irodalmat sem, amelynek tökéletes megismerésére csak az számíthat, akinek  sikerül elsajátítania a nyelvet. Ezt a célt szolgálja ez a tankönyv.

 

A tankönyv nem különböző tudásszinteknek megfelelő  - tehát kezdő, középhaladó, haladó - kötetekből áll, hanem egyetlen kötetbe szerkesztett kézikönyv. Külső megjelenésében a "Tanuljunk nyelveket!" című sorozat egységes arculatába illeszkedik, csupán sárga színű borítója (ez annak köszönhető, hogy minden nyelv más színt kapott), továbbá a  borítón elhelyezett, a római Fórumot ábrázoló fénykép jelent különbséget.

 

A könyv számos érdekes képet, illusztrációt tartalmaz korabeli szerszámokról, fennmaradt szobrokról, középületekről; külön érdekessége az, hogy még hangszerek képeit is fellelhetjük benne.

 

A könyv harminc leckét tartalmaz. Mindegyik lecke (studium) rövid, az olvasmány tárgyához illő bevezetéssel kezdődik, melyekből az olvasó hasznos kultúrtörténeti ismeretekhez juthat a római történelemmel és irodalommal kapcsolatban. A leckék második része az adott olvasmányban megjelenő új nyelvtani jelenségeket tartalmazó példamondatokból áll. Ezeket táblázatban találjuk az olvasmányok bevezetői után. A lecke harmadik része magát a feldolgozandó szöveget tartalmazza. Ezek döntő többsége klasszikus szerzők (Vergilius, Horatius, Ovidius, az ifjabb Plinius, Cicero stb.) műveiből kiválasztott szemelvények. Mint a legtöbb latin tankönyv esetében, az első néhány leckében-a nyelvtani nehézségek leküzdése érdekében-szerkesztett olvasmányok szerepelnek. Csak bizonyos ismeretek megszerzése után következhet ugyanis az eredeti szemelvények feldolgozása.

 

Az első húsz lecke szótárt (vocabularium) is tartalmaz - az adott leckében előforduló ismeretlen szavak gyűjteményét -, mégpedig a szavak magyar jelentésével egyetemben. A szótár nyelvi és tárgyi magyarázatot is tartalmaz, ezáltal nyújtva az ideálisnál jóval több segítséget. Sajnos, ez a fajta "túlbuzgóság" azonban nem biztos, hogy "használ" a könyv forgatójának, mert - számomra legalábbis úgy tűnik - korlátozhatja az önálló gondolkodás és a fordítási készség kifejlődését, elmélyülését.

 

A huszadik leckétől szótár helyett magyarázatok (commentarii) találhatók a könyvben, amelyek nem sokban különböznek az első húsz lecke szótáraitól.

 

A leckék ötödik részét a gyakorlatok (exercitationes) alkotják. Ezek az olvasmányokban előforduló új nyelvtani jelenségek gyakorlására, a helyes képzés elsajátítására szolgálnak. Ezt egészíti ki a leckék hatodik részét képező nyelvtani magyarázatok (grammatica).

 

A leckék végén megtalálhatjuk a feladatokat, amelyeket feltehetőleg a házi feladatok funkciójára szánták a tankönyv szerzői. Az olvasmányokon túl táblázatos nyelvtani összefoglalót találunk, melynek segítségével áttekinthetővé és könnyebben megtanulhatóvá válik a latin főnév- és igeragozás. A függelékben - amelyhez jól használható magyarázatokat  szerkesztettek a könyv írói - a nyugat-római birodalom széthullása után keletkezett latin nyelvű irodalmi alkotásokkal találkozunk. Az utolsó oldalakon fellelhetjük a betűrendes szótárt, amely a könyvben található olvasmányok teljes szóanyagát tartalmazza.

 

A tankönyv hasznos segítséget nyújt a nyelvvizsgára való felkészülésben. Ezt a célt szolgálja továbbá Szőke Ágnes Latin feladatgyűjteménye a középfokú nyelvvizsgához, melynek feladatai kapcsolódnak a tankönyv olvasmányaihoz és nyelvtani anyagához. Remélhetőleg minél több, a latin nyelv iránt érdeklődő diák számára jelent majd élvezetet a tankönyv használata.

 

 

Rér Áron