Gutassy Attila:
Minőségmenedzsment a felnőttképzésben


(TÜV Rheinland InterCert, NFI, Budapest, 2004.)

A minőség iránti vágy az eszközkészítéssel kezdődött (pl.: kőtábla, építmények). A XIX. század végén a kibontakozó termékmennyiségi forradalom alapgondolata az volt, hogy a tervezést el kell választani a végrehajtástól. A termék fizeti a béreket és szervezi a termelést. Henry Ford módszerének alapelveiben érzékelhető ez a folyamat.

A XX. század átfogja a minőségmenedzsment kialakulása. A statisztikai minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás a piacon való megmaradásért folytatott küzdelem, jellemző a XX. századra. A világon többféle "iskola" is kialakult a minőséggel. Például kialakult egyfajta sajátos "magyar iskola". Kidolgozták a Comenius 2000 Közoktatási minőségfejlesztő programot. Az oktatásnak a tudás meg szerzésének és hasznosításának képességére is meg kell tanítani a diákokat. A minőségért vívott küzdelem a fejlődést, hozó túlélést szolgálja.

A minőség, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségügy, minőségirányítás stb. a köznyelv általános szókincséhez tartoznak. Az alábbi alapfogalmak meg vannak magyarázva, amelyek a továbbiakban használni lehessen: minőség, minőségi követelmények, vevő, megfelelőség, vizsgálat, minőségpolitika, minőségtervezés, minőség-ellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, minőségköltségek, szervezet, szervezeti felépítés, organigram, beszállító, alvállalkozó, PDCA, minőségirányítás (minőségmenedzsment), Minőségirányítás (minőségmenedzsment-, minőségügyi) rendszer, TQM, rendszeraudit, auditor, rendszertanusítás, akkreditálás, felnőttképzés, felnőtt, kompetencia, rendszeresen végzett képzés, belső képzés, nem formális tanulás, intézmény akkreditáció, programakkreditáció.

Összefüggés van a termékek, szolgáltatások minősége és a szervezet nyeresége között. A minőségügy egyik fontos feladata a költségre érzékeny, költség hatékony működés létrehozása. A minőségköltségek kétféle modell alapján határozhatók meg. A folyamatköltség a megfelelősségek, és a nem megfelelősségek költségének összege. A minőségköltségek összetevői: hiba megelőzési költségek, vizsgálati költségek, hibaköltségek. Összefoglalva van, a minőségügyi rendszernek a szervezet számára jelentkező előnyei.

A szabvány a jövőbeni elvárások kompromisszumának gyűjteménye. 1970-es években Nagy-Britániában történt, hogy megfogalmazták az első polgári szabványokat. Az 1980-as évek végén, megkezdte nemzetközi útját az ISO9000 szabványsorozat. Az egyes szabványok azonosító jelzetében az ISO, EN, MSZ által kibocsátott szabványokat jelenti. A felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által kidolgozott intézményakkareditáció lényege, hogy meghatározta-e a minőség fogalmát, vannak-e minőségi elvei, és ezek alapján működik-e. Az ISO9001 szabványban a vevő igényének kielégítésére, a felelősségek megállapítására helyezték a hangsúlyt. Jogos igénye a szabványok alkalmazóinak, az volt, hogy a szabványok nyelvezete az emberek számára érthető legyen. Az ISO9000-2000 szabvány a minőségügyi rendszer alapelveit írja le.

A vevő központúság egyik alapelve TQM. Több kérdésre is választ kell kapni, a célirányos marketing tevékenységgel kapcsolatosan. A közvetlen mérőszámok technikái: kérdőíves módszer, telefonos megkérdezés, személyes megkeresés és megkérdezés. A dolgozó központúság a TQM eleme. Megjelenik az ISO9000-2000 szabványban. A folyamatirányítás a folyamatok szabályozását és szabályozott módon való végrehajtását jelenti. A folyamatközpontú szabályozás előnye, hogy megkönnyíti más menedzsmentrendszer beillesztését is. A folyamatokat többféle szempont szerint rendszerezhetjük: üzleti folyamatok, kulcsfontosságú folyamatok, teljes és részfolyamatok, a rendszer szemlélet, jelenti az egymással összefüggő és kölcsönhatásban lévő folyamatok rendszerét. A folyamatközpontú és rendszerszemléletű megközelítés az intézmény számára a folyamatos fejlesztés.

A szabályozás érdemi részei összesen 5 fejezetben van leírva:

1.) Minőségirányítási rendszer
2.) Vezetőség felelősségi köre
3.) Gazdálkodás az erőforrásokkal
4.) Termék előállítása
5.) Mérés, elemzés és fejlesztés


A szabályozás, utasítás lényegét, szövegesen, epikusan, leíró jelleggel készítik el. A folyamatábra tömör, szemléletes szabályozási eljárás. A folyamatábra használatának vannak előnyei és hátrányai.

A minőségirányítás rendszer bevezetésének követelménye, a munkatársak minél szélesebb körének mielőbbi megnyerése az ügy érdekében. Ezt, érvekkel, magyarázatokkal, oktatással lehet elérni. A minőségirányítási rendszer bevezetésének hatékonysága azon áll vagy bukik, hogy az intézmény vezetése mennyire áll az ügy mögött. A minőségügyi irányítási rendszer kialakításában az adott szervezett minden munkatársának részt kell vennie.
Akármilyen független egy jól kialakított minőségirányítási rendszer, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsítható kell, hogy legyen. Fel kell mérnie a vevőkört és állapítsa meg, hogy vevőinek többsége mely tanúsító szerv tanúsítványát fogadja el, mielőtt az intézményvezetés valamelyik tanúsító szerv mellett döntene.

Több típusa is van az intézmény- akkreditációs eljárásnak: teljes eljárás, feltételes eljárás, egyszerűsített intézmény- akkreditációs eljárás. Program akkreditáció célja, hogy a képzési program megfelel a képzési célnak, és a pedagógiai valamint andragógiai követelményeknek. Az akkreditációra való felkészülésnek több lépése is vannak. A munkaügyi központ ellenőrzi, hogy a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény szerepel-e a nyilvántartásban.

A könyv ismerteti a minőségmenedzsment alapjait, a minőségköltségek fogalmát és elemzi a felnőttképzéssel kapcsolatos szabályozási, felügyeleti tudnivalókat.

Ezt a könyvet munkaügyi hivatalban dolgozó ismerőseimnek ajánlanám, akik persze már rendelkeznek kellő szakmai tudással, de úgy gondolom, ebből a könyvből még több tudást szerezhetnek saját maguknak!


Gurzó Irina
Tessedik Sámuel Főiskola
Gazdasági Főiskolai Kar