Taneszközfigyelő

negyedévente megjelenő virtuális folyóirat

Alapító főszerkesztő: Karlovitz János Tibor

Nyilvántartási száma: 3.4.1.1306/1999.

(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Lapnyilvántartás határozata alapján)

3. évfolyam 1-2. összevont szám (2007. július 15.)

Tanulást, tanítást segítő kiadványok

Bábosik Zoltán: Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában

Micheller Magdolna: Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás történetéből.
Népi kollégiumok, népi kollégisták

Rechnitzer János & Smahó Melinda: A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben

Gutassy Attila: Minőségmenedzsment a felnőttképzésben

Kovács Ilma: Nyitott képzések franciaországi példákkal

Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár

Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei

Előző számaink

1. évfolyam 1. szám (2000. január 15.)
1. évfolyam 2. szám (2000. április 15.)
1. évfolyam 3. szám (2000. július 15.)
1. évfolyam 4. szám (2000. október 15.)
2. évfolyam 1-2. szám (2005. április 15.)
2. évfolyam 3-4. szám (2005. október 15.)

educatio@drotposta.hu