Kraiciné Dr. Szokoly Mária
Felnőttképzési módszertár

(Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004.)

A könyv szerzője több mint két évtizedes felnőttképzési és felnőttoktatási tapasztalattal rendelkezik. Ebben a könyvben ezeket a tapasztalatokat adja át az olvasó számára. A könyv 2004-ben jelent meg az Új Mandátum Könyvkiadó kiadásában.  A kiadó profilja a társadalomtudományi művek megjelentetése, filozófia, pszichológia, néprajz területéről. A kiadó megalakulása óta kiemelt fontosságúnak tartja a határon túli magyarság kultúrájának bemutatását.

Az első részben megismertet az alapfogalmakkal, azzal, hogy mit is jelent az egész életen át tartó tanulás, mi is a távoktatás, önképzés, mik lehetnek a felnőttképzésben a motivációk. Bemutatja az e-learninget (online tanulás) előnyeit, kockázatait. Taglalja a felnőttképzésben résztvevő oktatók kompetenciáit, a megváltozott elvárásokat irányukban, valamint a társadalom elvárásait.

A második részben a felnőtt tanuló „meghatározást” boncolgatja. Bemutatja a megváltozott életvezetési mintákat. A 80-as években kitolódott az iskoláztatás ideje, a tanulás és a munkavégzés ciklikussá vált. Ez egy új típusú életmód kialakulását tette lehetővé. A felnőttoktatás erősen épít a hallgatók élettapasztalataira. Bemutatja a tanulás típusait, valamint a tanulást befolyásoló tényezőket. A harmadik fejezet a tanári szerep megváltozásáról ír, nagy hangsúlyt helyezve az emberi tényezőkre, mint elfogadás, empátia, bizalom, nyitottság, tisztelet.

A negyedik rész a módszertár. Bemutatja a felnőttek tanítási folyamataiban azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az andragógusok hatékony munkáját. Leírja az előadás szerkezetének összeállítását, javaslatokat tesz kezdő előadóknak. Vázolja az előadás előnyeit és hátrányait, a fóliahasználat gyakorlatát, annak előnyeit. Bemutatja a magyarázatot, tanbeszélgetést, csoportmunkát valamint a csoportmunka menetét. Részletesen ír a tréningről a trénerek feladatairól, a tréning megtervezésének módjáról. Tanácsokat ad trénerek számára. Megtapasztalhattam ebben a félévben, hogy milyen összekovácsoló hatása van egy tréningnek, és mennyire tudja előrébb vinni az embereket nehéz helyzetekben. Nagyon hasznosnak tartom. Valószínűleg ezért is alkalmazza egyre több cég a különböző tréningeket a munkavállalói között. Megmutatja hogyan kell prezentációt készíteni, hogy az hatásos legyen, elérje e célját és lekösse valamit fenntartsa a hallgatók figyelmét. Bemutatja az értekezletek fajtáit, a jegyzőkönyvet, valamint a vitatechnikákat.

Az ötödik rész bevezet a rendezvényszervezés módszereibe. A munkám kapcsán is megtapasztaltam már bizonyos konferenciákon, hogy milyen egy jól megszervezett és egy silány színvonalú rendezvényen részt venni. Egyre fontosabb szerepet kapnak napjainkban minden területen a társas érintkezési formák. Ezeket szedi egy csokorba elsőként. Bemutatja a szakmai tudományos rendezvények szervező bizottságának összetételét, feladatait. A megszervezéssel megbízott rendezvényszervező feladata is szerteágazó, ezeket is teljességgel bemutatja a könyv. A legfontosabb talán annak megállapítása, hogy milyen kereslet lesz az adott programra, a célok meghatározására. Részletes sémát közöl időtervvel a rendezvényszervezés ütemezéséhez. Lefesti a tanuláshoz szükséges optimális feltételeket, táblázatba foglalja az tantermi elrendezés előnyeit valamint hátrányait. Bemutatja az optimális helyszín kiválasztásának módját, egynapos vagy többnapos rendezvény megtervezésének a módját. Hogyan válasszuk ki a megfelelő technikai alkalmatosságokat. Nagyon fontos, hogy a rendezvényeket különböző hatóságoknál bejelentésre kerüljenek. Ezekben is segítséget nyújt a könyv, részletesen felsorolja milyen rendezvényeket, hol kell bejelentenünk. Tájékoztat a megfelelő információáramlás módjairól. Gazdasági társaságok alapításának alapjaiba is betekintést enged a szerző.

A hatodik részben megismerhetjük a pályázatírás tudományát. Napjainkban ennek fokozott jelentősége van, mivel minden munkáltató, cég a szűkös anyagi helyzet miatt egyre inkább keresi a pályázati forrásokat, lehetőségeket. Bemutatja, hogy mikor érdemes pályázni. Ha a pályázat már induláskor is „halott” ne fektessünk bele energiát. Szükséges tudni, hogy milyen célt akarunk elérni, és ehhez a legoptimálisabb pályázatot kell megkeresnünk. Megismertet a pályázat főbb részeivel. Akinek eddig nem volt elegendő ismerete a pályázatírásban, a fejezet elolvasása eligazítást nyújt. Leírja és rajzon is bemutatja a pályázat útját a pályázat megjelenésétől a pályázat elfogadásáig. Felvázolja a pályázati pénzekkel való elszámolás menetét is.
 A hetedik rész ellenőrző kérdéseket tartalmaz a tanulás elősegítésére.

Nagyon örülök, hogy ezt a könyvet választottam. Hasznosnak találom, mivel bemutatja korunk legelemibb elvárásait, azok megvalósíthatóságát. Magam is folyamatosan tanulok a munkám mellett, amióta leérettségiztem. Kiknek is ajánlanám ezt a könyvet? Minden felsőoktatásban résztvevőnek hasznára válhatna, valamint minden adminisztratív munkát végző hasznosan tudná forgatni.  Talán elsősorban felnőtt oktatóknak ajánlanám a könyvet, mivel tanulmányaim során negatív tapasztalataim is voltak. Vezető beosztású emberek is sokat tanulhatnak a könyvből. Mindenki, aki emberekkel foglalkozik a munkája során pozitív élményekkel lesz gazdagabb, ha ezt a könyvet a kezébe veszi. Érthetően világít rá dolgokra, érthetően magyaráz. Sok és hasznos gyakorlati ismeretet kaptam a könyvtől, amit a munkám során kamatoztatni tudok. Nagy élményt jelentett számomra a könyv, néhol rávilágított azokra a hibákra, amelyeket a munkám során tudattalanul elkövetek, amelyekre ezek után fokozottan figyelni fogok. Ez a könyv a gyakorlaton alapuló jól használható segédlet a mindennapokban.
 


Oláhné Nagy Andrea
Tessedik Sámuel Főiskola
Gazdasági Főiskolai Kar