Szablyár Anna & Einhorn Ágnes & Magyar Ágnes & Wolfgang Schmitt:

Deutsch mit Grips 2

(Klett Kiadó, Budapest, 2006.)


A Deutsch mit Grips 2 egy több részből álló tankönyvcsalád része. A három rész egységesen képezi a nyelvvizsgára való felkészülés alapját. Kiemelném, hogy a könyv azoknak a gyerekeknek készült, akik már rendelkeznek bizonyos nyelvismerettel, azaz első nyelvként tanulják az iskolákban, esetleg speciális nyelvi osztályba járnak.

A kötethez tartozik egy munkafüzet, hangkazetta, CD illetve egy tanári segédkönyv. Mind a munkafüzet, mind a könyv nagyon jól szerkesztett. A tartalomjegyzékből rögtön kiderül, hogy az írók nagy hangsúlyt fektettek a módszertani megalapozottságra. A nyelvvizsgára való felkészítés során mind a négy készség ugyanolyan fontos szerepet kap. A tartalomjegyzékben külön-külön feltüntetik azokat a feladatokat, amelyek az olvasást, írást, hallást, beszédkészséget fejlesztik.

A könyv fizikai tulajdonságait nézve, elégedettek lehetünk. A ragasztott kivitel ellenére nem esnek ki a lapok. A betűk mindig fekete színűek, a kiemeléseket félkövér betűtípussal oldották meg a színes kiemelés helyett.

A feladatok mellett ugyan színes képekkel, fotókkal, színes háttérrel próbálják meg érdekesebbé tenni a könyvet, számomra kissé túlzsúfoltnak tűnik. Egyes oldalakon alig van szín, csak a fekete betűk. A következő oldalon pedig a szivárvány minden színében pompázó oldalak. Véleményem szerint ez már túl zavarónak hat. A feladatok sorrendjének megvariálása segíthetne a problémán.

Ami mindenképpen pozitív, az a szövegek és képek autentikussága. Úgy gondolom így sokkal közelebb hozható a nyelvtanulás a gyerekekhez. Nem a mesterségesen írt szövegeket kell olvasniuk, hanem kortársaik által írt újságrészleteket, velük készített interjúkat. Így olyan nyelvezetet tanulhatnak meg, amelyet valóban használnak a mindennapi életben. A szituációs feladatok mind olyan helyzeteket teremtenek, amilyenekkel a diákok a valós életben találkozhatnak. A valós élethelyzetekből kiemelném a szocializációt elősegítő, nevelő funkciót ellátó feladatokat, a szövegekben találkozhatunk pl. kerekesszékes gyerekekkel, hajléktalanokkal. Rendkívül fontosnak tartom, a gyerekek figyelmét fel kell hívni az ilyen ügyekre, akár idegen nyelven is.

A könyvben találkozhatunk a fontosabb német írók verseivel is. Egyrészt szeretném kiemelni, hogy az irodalmi szövegek megismertetése a gyerekekkel nagyon pozitív egy nyelvkönyben, de nem hiszem, hogy a versek közel állnának a 16-17 éves gyerekek szívéhez. Gyakran még magyar nyelven sem szeretnek ezekkel foglalkozni, idegen nyelven pedig még kevésbé. Helyette inkább rövid novellákat részesíteném előnyben, vagy egy irodalmi szövegrészletet. Ezekkel könnyebben lehet dolgozni, s érthetőbbek, mint a versek.

Fontosnak tartom még a kötet sokszínűségét. A témák különbözősége nemcsak a szókincs bővítése miatt fontos. A nyelvtan, a szavak megtanulása mellett egyéb információkhoz is juthatnak a gyerekek. A könyv foglalkozik Németország, Svájc, Ausztria történetével, a művészettel, irodalommal. Szerintem ez az egyik előnye a könyvnek: minden gyerek találhat a saját érdeklődési körének megfelelő feladatot, témát.

A feladatok épp olyan sokszínűek, mint a témák. Rendkívül nagy palettán mozognak a feladatok, s mint már említettem külön-külön rendszerezve mindegyik egy-egy készséget fejleszt. A legjobbak szerintem a kreatív feladatok. Kiemelendő, hogy a szocializáció szempontjából milyen nagy jelentősége van ennek. Az önállóságra, kreativitásra, a személyiség fejlesztésére viszonylag kevés figyelmet fordítanak. Itt azonban nem, pl. plakátokat kell készíteni, ami felhívja a figyelmet a környezetvédelemre. 2-3 fős csoportban, projektmódszerben, a gyerekeket kellően motiválva nagyszerűen használhatóak ezek a feladatok.

Egy nyelvkönyvnél az egyik legfontosabb a nyelvtan megfelelő átadása. A nyelvtani összefoglaló a munkafüzet végén helyezkedik el. Magyar nyelvű, ami megkönnyíti annak megértését, azonban nem szerepelnek benne a fontosabb nyelvtani kifejezések német nyelvű megfelelői. Szerintem ez hiba, mert a nyelvtanuláshoz éppúgy hozzátartozik a nyelvtan ismerete is, a magyarázat nem tartalmazza a német nyelvű fogalmakat, csak a címből szűrhetjük le, hogy miről van szó. Gyakorlati szempontból viszont negatív, hogy az összefoglaló a könyv végén van, mivel a diákoknak állandóan lapozgatniuk kell az egyes leckéknél. Szerintem jobban beválik az a módszer, mikor a leckék után közvetlenül megtalálhatjuk a leckében tárgyalt nyelvtani anyagot, mert így nem kell állandóan lapozgatni a feladatok és a nyelvtani rész között.

Összefoglalásként elmondható, hogy a könyv a munkafüzettel és a kazettával kiegészülve remekül használható. Ugyan előnyben részesíti a kommunikatív módszert, mégsem zárkózik el más módszerektől. Ez alatt a fordítás szükségességét, lényegességét értem. Éppúgy megtalálhatóak a munkafüzetben ill. a könyvben a „természetes módszer” véleményformáló feladatai, mint a már-már mechanikusnak számító könnyebb ún. "Lückentextek". De egyik feladat sem válik túl hangsúlyossá, mert a feladatok elegyítése megfelelő.


Németh Csilla
Miskolci Egyetem