Kardos Éva & Lőrinc László & Stefány Judit:

Történelem 3. A polgárság és a nemzetállamok

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.)


Ez a 11. évfolyam számára készült tankönyv Az ember és társadalom című, négykötetes sorozat harmadik tagja, amelyet a Nemzeti Tankönyvkiadó jelentetett meg 2004-ben. Az önmagában is jól használható tankönyv 324 oldalból áll. A tananyag 51 olvasmányra tagolódik, ami elegendő ahhoz, hogy egy tanévben megtanulható legyen, bár egy-egy hosszabb témát két-három tanórán keresztül lehet csak átvenni.

A szövegelrendezés kéthasábos, jól áttekinthető és látható. A fekete és fehér mellett a barna szín teszi a szöveget változatosabbá. Az olvashatóságot talán még jobbá tehetné az, hogy a szövegben minimálisra csökkentenék a félkövér kiemeléseket, mert véleményem szerint túl sok, felesleges és ez hosszabb távon zavaró lehet az olvasó számára. A főcímek fehér a fejezetcímek barna színnel vannak kiemelve. A nevek, évszámok és fogalmak dőlt betűvel vagy zárójelbe vannak téve. Itt is egy egységesebb koncepciót kellene alkalmazni, mert úgy érzem, össze-vissza jelölik és emelik ki ezen adatokat. Nyelvi, nyelvtani szempontból a mondatok egyszerűek, érthetőek, nem hosszúak. Gondosan megszerkesztett és felépített fejezetekre, részekre oszlik.

A fejezetek és témák színvonalát jelentősen elemik a könyvben megtalálható illusztrációk, festmények, fényképek, rajzok, statisztikai adatok, táblázatok, grafikonok, diagramok, stb. Ezek mindig pontosan kapcsolódnak a téma anyagához, érthetőbbé teszik azt. A képek jól láthatóak, elemzésre kitűnően alkalmasak. Színvilága a fekete-fehér színekre támaszkodik, míg a diagramok, térképek, táblázatok stb. a barna színt is tartalmazzák. Ezen illusztrációk a szöveg közé vannak szúrva és mellettük, felettük vagy alattuk, pontos magyarázatot találunk, hogy a kép kit vagy milyen történelmi eseményt ábrázol.

Nagyon ötletesnek tartom és formai szempontból újításnak találtam, hogy a vizuális és írott anyagokat, forrásokat, külön és egyben, a tartalmi résztől elválasztva tették a szerzők. Ezáltal az érdemi, írott rész, egységesebb, átláthatóbb, nem szakítják és törik meg a képek, illusztrációk.

Az érdemi, tartalmi részt mindig az Összegzés címszó után olvashatjuk. Hasznos továbbá a nagyobb korszakokat, történelmi eseményeket összefoglaló, ún. Áttekintő táblázat, melyekben megtaláljuk az adott esemény, kor legfontosabb adatait (évszámok, nevek, események stb.). Ebből talán többet is tartalmazhatna a tankönyv.

Az Összegzés elkezdése előtt, mindig találunk egy néhány kérdésből álló feladatsort. Nagyon jól átgondolt, megfogalmazott és lényegi kérdéseket tartalmaz, serkenti az olvasót, hogy saját gondolataira, ismeretire támaszkodva, válaszoljon ezekre a kérdésekre. Ezen feladatok megoldása érthetőbbé és átláthatóbbá teszi a tanuló számára az adott történelmi témákat. Megérti a kor szellemét, illetve megtalálja az események közötti összefüggések, kapcsolatokat.

A könyv a forrásközpontú tanulásra helyezi a hangsúlyt. Rengeteg korabeli idézetet, törvénycikkeket, levélrészleteket, gondolatokat, naplórészleteket és sok egyéb írott és szubjektív forrást tartalmaz. A forrásanyagok, képek jelentős mértékben tartalmazzák az adott korszak irodalmi, zenei, építészeti, művelődési stb. kultúrájának vonulatát.

A tankönyv utolsó oldalain találhatunk egy négyoldalas, színes illusztrációkból álló segédanyagot, mely korabeli festményeket tartalmaz, egy-két fotóval fűszerezve.

A tankönyv jelentős hiányossága az, hogy a végén nincsen egy egységes és jól áttekinthető kronológiai táblázat, és a könyvben előforduló idegen szavak, kifejezések, fogalmak magyarázatára szolgáló kislexikon. Egy névmutató sem lenne rossz, amely az ábécé sorrendjében vagy időrendben tartalmazná a felmerülő jelentősebb történelemi személyeket (királyokat, politikusokat, tudósokat stb.), illetve egy pár soros kis összefoglaló személyükről, történelmi tetteikről (pl.: VIII. Henrik, hol és mikor uralkodott, illetve jelentősebb intézkedései stb.). Ezen hiányosságok pótlása emelne a tankönyv egyébként is magas színvonalán.

Személyes tapasztalatom az, hogy gazdag és részletes forrásanyagának, vizuális sokszínűségének, logikusan és jól átgondolt tartalmi felépítettségének köszönhetően egy magas színvonalat képviselő, nagyon jól használható, tanulható és tanítható tankönyvet tarthattam a kezemben. A történelemtanítás egyik úttörője lehet ez a tankönyv. Közép- és emeltszintű történelem érettségire készülő diákok számára kitűnő tudásanyagot biztosít.


Paronai András
Miskolci Egyetem