Taneszközfigyelő

negyedévente megjelenő virtuális folyóirat

Alapító főszerkesztő: Karlovitz János Tibor

Nyilvántartási száma: 3.4.1.1306/1999.

(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Lapnyilvántartás határozata alapján)

4. évfolyam 1. szám (2008. január 15.)

Vitairat

Réthy Endre: Indulatosan a tankönyvjóváhagyásról

Tankönyv

Walter Mária: Történelem II. osztály

Tanulást, tanítást segítő kiadványok

Horányi Katalin: Tanuljunk tanulni

Csorba Piroska: Műnemek és műfajok

Soltra Elemér: A rajz tanítása

Előző számaink

1. évfolyam 1. szám (2000. január 15.)
1. évfolyam 2. szám (2000. április 15.)
1. évfolyam 3. szám (2000. július 15.)
1. évfolyam 4. szám (2000. október 15.)
2. évfolyam 1-2. szám (2005. április 15.)
2. évfolyam 3-4. szám (2005. október 15.)
3. évfolyam 1-2. szám (2007. július 15.)
3. évfolyam 3-4. szám (2007. október 15.)

educatio@drotposta.hu