Walter Mária:

Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára

(Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.)


Ez a tankönyv a középiskolák tizedik évfolyama számára készült. A könyv először fekete-fehér színösszeállításban jelent meg, amit kék ábrák tesznek színesebbé, de most már kapható az újabb kiadás, ami 323 oldalas, és tartalmaz egy nyolc oldalas színes mellékletet is. Segédletként kapható hozzá az Útmutató és tanmenetjavaslat Walter Mária Történelem a középiskolák tizedik évfolyama számára című kiadvány is, amit szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó jelentetett meg, és elektronikus formátumban az interneten is elérhető. Ez a kiegészítés társít minden leckéhez egy rövid vázlatot, a szerző által legfontosabbnak tartott ismereteket, valamint kiemeli a legfontosabb fogalmakat, és tartalmaz egy név és topográfiai jegyzéket is.

A szerző maga is középiskolai tanár, ezért a tankönyv összeállításánál figyelembe vette annak taníthatóságát és tanulhatóságát is. Fontosnak tartja, hogy a diákok ne csak adatszerű tudást sajátítsanak el, hanem társítani tudják az ismereteiket egymással, vagyis, hogy el tudják helyezni az eseményeket, az összefüggéseket, mind térben, mind időben. Mindezek mellett a könyv jól átlátható, minden anyaghoz tartoznak képek, térképek, illetve ábrák és grafikonok. A tizedik kiadásban ezek a képek fekete- fehérek, míg az ábrák többsége kék- fehér- fekete színben jelenik meg. A képek sokszor nehezen értelmezhetőek, mert egybefolynak rajtuk az ábrák.

Négy nagy téma található a tankönyvben, amik egyfajta bevezetéssel, áttekintéssel kezdődnek. Ezek a témakörök kisebb témákból állnak össze, amelyek több betűtípussal íródtak, hogy a kiemelések egyértelműek legyenek. A félkövérrel írott részek a legfontosabbak, aminek a megértését a kisbetűs szövegek segítik. A tananyagban való könnyebb eligazodást a lapok szélén lévő kiemelések is segítik, amik vázlatpontokként is szolgálhatnak. Minden témát összefoglaló kérdések zárnak, amivel a diákok leellenőrizhetik a tudásukat, és a tanároknak is segít felmérni, hogy a tanulók mennyire tudták elsajátítani az anyagot. Ezen felül a lecke bekezdései között is vannak kérdések, amik az ismétlést, a korábbi anyag felelevenítését célozzák.

A tananyagok szövegét a képek, ábrák mellett a források teszik változatossá, amik egyben segítenek a feldolgozásban, a tananyag jobb elsajátításában is. Történelem tanárként a szerző hangsúlyozza a források elemzésének a fontosságát, valamint a forráskritika nélkülözhetetlenségét. Véleményem szerint a forrásokat jobban el kellene különíteni a főszövegtől és minden esetben egyértelműen kellene feltüntetni a szerzőt, mivel ebben a könyvben ezek nagyon egybeolvadnak és sokszor csak a kérdésből következtethetünk a forrás keletkezésére és a szerzőjére. Például: Mire adott kommunajogot Fülöp Ágost francia király 1182-ben Beauvais városának? Ebben az esetben sincs feltüntetve a forrás szerzője, csak ebből a kérdésből lehet rájönni, hogy kiről van szó. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy sok diák el sem olvassa a kérdést, tehát azt sem fogja tudni, hogy a forrás kitől származik.

A könyv bevezetője, ami egy idézettel kezdődik, útmutatásként szolgál a könyv használatához, többek között itt olvashatjuk, hogy mi a célja a szerzőnek a könyv kiadásával, leírja mi a történelem, hogyan épülnek fel a különböző fejezetek, melyik kiemelés mit jelent, valamint a források fontosságáról is szól. Mindezek után pedig tanulásra buzdítja az olvasót, hangsúlyozza, hogy a tudás érték.

Ezt követően kezdődik az első nagy témakör tárgyalása, ami a fent említett áttekintéssel kezdődik, majd az ajánlott művek listájával folytatódik. Minden témakört összefoglaló kérdések és feladatok zárnak le, amik hasznos segítséget jelentenek a dolgozatra való felkészülésben. A tankönyv végén történelmi aforizmák, bölcsességek, szállóigék, szólások találhatók, amik véleményem szerint nagyon érdekesek, mert sokat közülük ma is használunk, anélkül, hogy tudnánk kinek a szavait idézzük. Ilyen például Descartes híres mondata: "Gondolkodom, tehát vagyok!", vagy VIII. Bonifác pápa szavai: "Aki hallgat, beleegyezik!"

Ezután az időrendi táblázat található, ami három oszlopban különíti el az egyetemes történelem és a magyar történelem eseményeit, valamint a kulturális és technikai vívmányokat. A legfontosabb események ebben a táblázatban is ki vannak emelve félkövér betűkkel. A könyv legvégén a tartalomjegyzék található, ami jól áttekinthető. A fejezet címeket csupa nagybetűvel találjuk, majd utána következnek normál betűkkel a leckék címei.

A könyv tagoltságát tekintve egy hasábos, de ettől függetlenül jól átlátható. Sok rövidebb bekezdésből áll össze egy egész téma, ami ezért viszonylag könnyen elemezhető és részekre bontható. A betűk olvashatóság szempontjából részben megfelelnek, de az apró betűs részeknél nagyon egybefolynak, amit ritkítással lehetne olvashatóbbá tenni, és akkor kevésbé bántaná a szemet. Az ábrák és az illusztrációk mindig az anyaghoz kapcsolódnak, de az ábrák személyes tapasztalatom szerint az adott korosztálynak nehezen értelmezhetőek, leginkább tanári segítséggel tudják a diákok elemezni azokat.

A tankönyv mondatszerkesztése egyszerű, jól érthető, rövid mondatok találhatóak benne, amik könnyen olvashatóvá teszik az anyagokat. Az idegenszavak viszonylag ritkák, de a nélkülözhetetlen alapfogalmak mégis benne vannak a szövegekben. Fontos megjegyezni, hogy az idegenszavaknál zárójelben megtalálható a kiejtés is, annak érdekében, hogy azt a diákok helyesen tanulják meg.

A leckék végén található kérdések könnyen értelmezhetőek, attól függetlenül, hogy egymás mellett, sorkihagyás nélkül vannak összesűrítve. Általában 4-6 kérdés szerepel egy témakör után, amik többnyire gondolkodtató, munkáltató kérdések, és a tankönyv leckéin alapulnak. Az egyszerűbb kérdések mellett vannak összetettebbek is, amik több időt igényelnek, és amikhez nem elég csak egy anyag átnézése, hanem átfogóbb ismereteket mérnek fel. Ilyen például: "Hasonlítsuk össze az erdélyi parasztfelkelést az európai parasztmozgalmakkal a felkelés okai, tömegbázisa, eredményei alapján!"

A könyv fizikai tulajdonságain lehetne még javítani, mert a ragasztott lapok sorra esnek ki a könyvből, attól függetlenül, hogy csak két személy használta ezt a példányt. Méreteinek köszönhetően kis helyet foglal, anyagának köszönhetően pedig nem túl nehéz. A lapok tapintása kellemes, és a betűk nem mosódnak el könnyen.

Az első benyomásom kellemes volt, de színes képekkel emelni lehetne a színvonalat. A könyv végén található aforizmák, szállóigék személyes tapasztalatom szerint nagyon érdekesek a diákok számára, sokat közülük viccesnek is találtak. Én is ebből a könyvből tanultam és szerintem jól érthető, hasznos információkat felsorakoztató könyv. Átláthatósága miatt sokszor egyetemistaként is kezembe veszem, mert jó alapot nyújt a felsőbb tanulmányokhoz is. A tankönyv középiskolásoknak íródott, és véleményem szerint a szakközépiskolások ugyanolyan hatékonyan tudják használni, mint a gimnáziumi tanulók.


Szabó Nikolett
Miskolci Egyetem